(030) 767 03 90

Dynamis: Krapte op de bedrijfsruimtemarkt biedt ruimte voor nieuwbouw

Frank Verwoerd
82352_CoverGraphic_Bedrijfsruimtemarkten.jpg

Het afgelopen jaar is het aanbod van bedrijfspanden sterk afgenomen, het aantal voor verkoop of verhuur beschikbare vierkante meters bedrijfsruimte is met 24% gedaald naar 4.384.700 vierkante meter in de 28 geanalyseerde regio’s. In de vier grote steden lag de daling nog veel hoger (30%). Uitzondering is Utrecht waar juist een toename heeft plaatsgevonden. De oorzaak voor de totale afname komt voort uit, in navolging van een sterk opnamejaar in 2015, wederom een hoog opnamevolume in 2016. Ondanks een afname van (8%) vergeleken met het voorgaande jaar, is er nog steeds sprake van een hoog volume ten opzichte van voorgaande jaren. Een belangrijk aandeel van de opnames wordt gevormd door logistiek vastgoed. Ook in 2016 is het initiatief genomen voor een groot aantal nieuwe distributiecentra. Dit blijkt uit het rapport Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten 2017 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars die vandaag verschijnt.

Lees meer

Dynamis: Meer evenwicht op de kantorenmarkt van de vier grote steden

Frank Verwoerd
4865_Sprekende-cijfers.png

De Nederlandse kantorenmarkt heeft in 2016 een flinke slag gemaakt naar een meer evenwichtige marktsituatie, waarbij de vraag naar kantoorruimte meer in verhouding komt met het aanbod c.q. de voorraad. Wel blijven de verschillen tussen de regio’s groot en is vooral in de vier grote steden sprake van een meer evenwichtige marktsituatie. Voor een deel wordt dit verklaard door het sterke opnamevolume in het afgelopen jaar. Het opnamevolume kwam in 2016 uit op 1.266.000 m², waarmee het 13% hoger lag dan in 2015. Daarnaast lag het aandeel effectieve opnames, waarbij een gebruiker meer kantoorruimte huurt dan dat men achterlaat, aanzienlijk hoger. Ook bleef het aantal onttrekkingen door transformaties hoog, in totaal is er afgelopen jaar initiatief genomen voor de onttrekking van 750.000 m² kantoorruimte. Sinds 2009 is er intussen drie miljoen vierkante meter kantoorruimte onttrokken aan de markt, overwegend om de sterke vraag naar woonruimte te faciliteren. Dit samengestelde effect zorgt ervoor dat het beschikbare kantorenaanbod sterk daalt en meer in verhouding komt met het jaarlijkse opnamevolume.

Lees meer

Dynamis: Logistieke sector kiest voor nieuwbouw door gebrek aan kwalitatief aanbod

Frank Verwoerd
82376_V2_CoverGraphic_Logistiek.jpg

Door een sterk opnamejaar is het aanbod van logistieke panden[1] wederom afgenomen. Per 1 januari 2017 is nog 1.387.800 vierkante meter logistiek vastgoed beschikbaar voor verhuur of verkoop, dit is 13% minder dan een jaar hiervoor. In de vijfentwintig voor logistiek relevante regio’s is in 2016 het opnamevolume met 18% afgenomen naar een niveau van 907.600 vierkante meter. Toch ligt het opnamevolume nog ruim boven het langjarig gemiddelde, waardoor sprake is van een sterk logistiek opnamejaar. De meeste opnames hebben plaatsgevonden in de regio’s Nijmegen, Venlo, Rotterdam en Tilburg. Voornamelijk de regio Nijmegen springt er uit met twee grote transacties op het nieuwe bedrijventerrein Park15, zowel LIDL als Nabuurs/Heinz realiseren hier een XXL distributiecentrum. Dit blijkt uit het rapport Sprekende Cijfers Marktscan Logistiek 2017 die vandaag verschijnt.

Lees meer

Spraakmakende Transacties maart 2017

82379_Molenbeek-Drift-bewerkt.jpg

Uitgelicht aanbod: Drift 17 te Utrecht

Type: Monumentale kantoor – en/of opleidingsruimte in het centrum van Utrecht
Oppervlakte: Circa 1.044 m2 verdeeld over 4 verdiepingen met 10 parkeerplaatsen
Omschrijving: Drift 17 is gelegen op loopafstand van alle stedelijke voorzieningen, met uitzicht op het Janskerkhof en op steenworp afstand van de Neude. Iedere zaterdag is het Janskerkhof toneel voor de van oudsher bekende bloemen- en plantenmarkt. Tevens zijn er rondom het plein leuke restaurantjes, een cocktailbar en talloze koffietentjes.

Het statige pand dateert uit de 16e eeuw en in de 17e eeuw werd de rechtervleugel en een koetshuis aan de Keizerstraat toegevoegd. In 1898 vestigde de vermaarde Utrechtse edelsmid Jan Hendrik Brom, lid van het Bernulfusgilde, hier zijn smederij. Aan de Drift lagen de tekenkamers. Brom liet de voorgevel verbouwen door architect P.J. Houtzagers met toevoeging van allerlei neo-elementen. De hal in Art Nouveau stijl ontwierp hij samen met zijn leerling Gerrit Rietveld. De fabrieksschoorsteen die uit het dak van het koetshuis oprijst, herinnert nog aan de fabriekshal van de smederij. Het object heeft nadien diverse gebruikers gehad waaronder ABN-AMRO en Universiteit Utrecht.

Lees meer

Record aantal kantoren omgebouwd naar woningen in 2015 en 2016

82315_IMG-20170119-WA0009.jpg

De afgelopen jaren is er veel geschreven en gesproken over de transformatie van kantoren naar woningen.

 

Lees meer

GO minicollege: Nationale Omgevingsvisie door Friso de Zeeuw

Manon Veldkamp
82312_spreken-8.jpg

Tijdens het Sprekende Cijfers Symposium Woningmarkten ging Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling, in zijn presentatie in op de sprekende beleidsvoorstellen. Volgens Friso de Zeeuw moet de aanpak korte termijn zijn: ‘vooruit, geef gas!’. Dit betekent dat de Rijksoverheid met steden, provincies en metropoolregio’s de volgende afspraken moet maken:

  1. binnen twee jaar verhoging van de woningbouwproductie met 25%;
  2. stagnerende bestaande en kleine nieuwe locaties vlottrekken: ‘ontslakken’;
  3. professionele aanjaagteams (met directe toegang tot bestuurders) ruimen knelpunten op;
  4. met betrokkenheid marktpartijen en corporaties;
  5. Nu geen aanpassingen in de leencondities en hypotheekrenteaftrek.

 

Een mooie aanvulling naar aanleiding van het Sprekende Cijfers Symposium is het minicollege van Friso de Zeeuw.

Friso de Zeeuw zet in een minicollege uiteen wat het nieuwe kabinet zou moeten doen met de Nationale Omgevingsvisie, ruimtelijke investeringen en het woningbouwbeleid. Kernpunt: een Nationale Omgevingsvisie zonder uitvoeringsstrategie en een investeringsprogramma is zonde van de moeite. Lees en bekijk het mini college.

Lees meer

Dynamis: Beleggingsvolume ruim 20% hoger dan vorig jaar

Manon Veldkamp
4707_Voorkant-SCBM.jpg

Vooral sterke stijging van het beleggingsvolume in bedrijfsruimten, woningen en kantoren


De stijging van het beleggingsvolume zet ook in 2016 stevig door. Mede vanwege de lage rente is zichtbaar dat zowel institutionele partijen als kleine regionale beleggers zich wenden tot een hoger aandeel beleggingen in vastgoed. De sterk toegenomen vraag naar beleggingsproducten leidt tot een toenemende schaarste en scherp dalende aanvangsrendementen. Toch leidt deze schaarste tot op heden niet tot een daling van het beleggingsvolume, dit komt mede doordat er nog een hoge dynamiek zichtbaar is in zowel ‘core’ beleggingen als in ‘value add’ beleggingen. Toch is de verwachting dat bij een toenemende kans op een renteverhoging en de relatieve schaarste op de markt het beleggingsvolume zich meer en meer zal stabiliseren. Dit blijkt uit de jaarrapportage Sprekende Cijfers Beleggingsmarkten 2016 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars die vandaag verschijnt.

Lees meer

Dynamis groeit verder! Dynamis partner Lamberink opent nieuwe vestiging in Groningen

Manon Veldkamp
4565_foto-lamberink.png

Lamberink Bedrijfsmakelaars, nu ook gevestigd in Groningen. Na 10 jaar Lamberink Woningmakelaars aan de Westerkade in Groningen heeft nu ook Lamberink Bedrijfsmakelaars een eigen vestiging in Stad geopend.

Lees meer

Krachten bundelen voor transitie naar duurzaam vastgoed

Manon Veldkamp

Achterblijvende investeringen in duurzaam vastgoed zetten financiers en taxateurs aan het denken. Zij zoeken naar manieren om de waarde van toekomstbestendig vastgoed te onderbouwen. Tegelijkertijd is er geld nodig om renovaties, transformaties en nieuwbouw van dergelijke gebouwen te financieren. Weten marktpartijen de overheid al voldoende te vinden en is de stimulans afdoende?

Lees meer

Vastgoedborrel-Zuid een begrip in de regio

4418_20160908_VastgoedborrelZuid_OranjeRood-0010-8551.jpg
4419_20160908_VastgoedborrelZuid_OranjeRood-0022-1904.jpg

Dit jaar vond voor de 10e keer de Vastgoedborrel-Zuid plaats. Al 10 jaar organiseren Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars (partner van Dynamis), DHVM Vastgoedmanagement en AKD Advocaten & Notarissen de ‘Vastgoedborrel Zuid’, een initiatief met als doel: het creëren van verbinding tussen vastgoedprofessionals in Zuid Nederland.

Lees meer

Dynamis: Financierbaarheid Amsterdamse woningmarkt zeer verontrustend

Manon Veldkamp
Infographic Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2 2016
Infographic Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2 2016

De krapte op de Amsterdamse woningmarkt is inmiddels dermate hoog, dat door stijging van de woningprijzen de woningmarkt niet meer toegankelijk is voor de startende middeninkomens. Met een bruto inkomen van € 50.000 kan gemiddeld nog maar 49 m² woonoppervlakte worden gekocht. De oplossing om de betaalbaarheid te borgen ligt in Amsterdam niet zozeer in het verruimen van de leencapaciteit. Meer zal het moeten worden gezocht in het verruimen van de woningvoorrraad. Inmiddels geldt dit niet alleen voor Amsterdam, maar voor de volledige noordvleugel van de randstad. Urgentie moet worden gelegd in het creëren van plancapaciteit op korte termijn om verdere betaalbaarheids-problemen te voorkomen. Dit blijkt uit de tweede kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten 2016 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars die vandaag verschijnt.

Lees meer

Dynamis: Brexit biedt kansen voor de Nederlandse kantorenmarkt

Frank Verwoerd
4222_Infographic-SCK-medio-2016-DUO.jpg

De afgelopen tijd is veel geschreven over de Brexit en de mogelijke gevolgen voor de Nederlandse  markt. De Brexit heeft een grote economische impact op het Verenigd Koninkrijk, maar ook op Nederland als belangrijke handelspartner van de Britten. Het negatieve effect dat in het Verenigd Koninkrijk optreedt wordt deels veroorzaakt doordat bedrijven de onzekerheid rondom de uittreding niet willen afwachten. De onzekere toekomst rondom handelsverdragen,  migratiebeleid, regulering en de algemene economische ontwikkeling zorgen ervoor dat het Verenigd Koninkrijk te maken krijgt met vertrekkende huurders en teruglopende investeringsvolumes binnen de vastgoedsector. Dit blijkt geen bangmakerij en wordt reeds aangetoond doordat de handel van de eerste drie Britse vastgoedfondsen is opgeschort. Ondanks dat de Brexit voor Nederland ook grote financiële negatieve gevolgen zal hebben en haar uitwerking zal hebben op het (logistieke) bedrijfsmatige vastgoed, biedt het wel kansen voor de kantorenmarkt. Dit blijkt uit de rapportage Sprekende Cijfers Kantorenmarkten medio 2016 van Dynamis Makelaars, Vastgoedconsultants en Taxateurs.

 

Lees meer
© 2017 Dynamis | Contact | Sitemap | Disclaimer
Dynamis (030) 767 03 90
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.