Home (030) 767 03 90

Sprekende Cijfers Symposium

Sprekende Cijfers Symposium 2017

1038042_1034132_Dynamis-Event-Symposium-SS-Rotterdam-4471.jpg

Terugblik
Op donderdag 16 februari jl. vond voor de vijftiende keer het Dynamis Sprekende Cijfers Symposium plaats op het ss Rotterdam. Tom van 't Hek heette de aanwezigen welkom en fungeerde als dagvoorzitter. Hierna was het woord aan Wilfred van der Neut die in het kort over Dynamis vertelde, waarna Frank Verwoerd (Research Manager) dieper in ging op het jaarrapport Sprekende Cijfers Woningmarkten 2017 en het thema 'Verkiezingen 2017: aanpassingen in het woningmarktbeleid nodig?!'.

Frank Verwoerd geeft in zijn presentatie aan dat het woningtekort in veel regio’s, met name in de Randstad, leidt tot bovenmatige prijsstijgingen. Het aantal afgegeven bouwvergunningen ligt voor aankomend jaar wederom lager dan de geprognosticeerde huishoudensgroei. Belangrijke oorzaak ligt verweven in het beleid van duurzame verstedelijking dat werd geïntroduceerd in de crisisjaren. Veel provincies wijzen nieuwbouwplannen van gemeenten af. Het huidige ruimtelijk ordeningsbeleid is de hoofdreden van de extreme krapte en prijsstijgingen in stedelijke gebieden. “Het stringente beleid van duurzame verstedelijking die vooral op lange termijn voor een evenwichtige marktverhouding zorgt, levert op korte termijn extreme krapte op met bovenmatige prijsstijgingen als gevolg. Een marktsituatie die vooral de portemonnee van de consument raakt" volgens Frank Verwoerd.

Friso de Zeeuw, Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling, TU Delft ging in zijn presentatie in op de sprekende beleidsvoorstellen. Volgens Friso de Zeeuw moet de aanpak korte termijn zijn: ‘vooruit, geef gas!’. Dit betekent dat de Rijksoverheid met steden, provincies en metropoolregio’s de volgende afspraken moet maken:

  1. binnen twee jaar verhoging van de woningbouwproductie met 25%;
  2. stagnerende bestaande en kleine nieuwe locaties vlottrekken: ‘ontslakken’;
  3. professionele aanjaagteams (met directe toegang tot bestuurders) ruimen knelpunten op;
  4. met betrokkenheid marktpartijen en corporaties;
  5. Nu geen aanpassingen in de leencondities en hypotheekrenteaftrek. 

 

Aansluitend vond onder leiding van Tom van 't Hek de discussie plaats over het gewenste beleid met: 

  1. Gerrie Elfrink (SP) -  Wethouder Arnhem
  2. Roald van der Linde (VVD) - Lid van de Tweede Kamer
  3. Stefan Kroon (D66) - Gemeenteraadslid Rotterdma
  4. Wilfred van der Neut -  directeur Dynamis

Als afsluiter van de middag vertelde Ruben van Zwieten en dominee op de Zuidas en aan het Weena over de taal van de verbeelding. Hij gaf mooie voorbeelden en anekdotes.  

 

Het symposium is ook op video vastgelegd door Zand & Zink. Bekijk de video impressie van het symposium. De foto's van de fotograaf volgen nog. Bekijk hier de foto's.

 

Het symposium vond plaats op het voormalig vlaggenschip van de Holland-Amerika lijn 'ss Rotterdam', nu gelegen in Rotterdam. Onderstaand leest u meer over het programma. 

Programma en de presentatie

15.00 uur         Ontvangst

15.30 uur         Welkomstwoord door dagvoorzitter Tom van ’t Hek

15.35 uur         Dynamis, een jaar verder...
                           Wilfred van der Neut, directeur Dynamis

15.45 uur         Resultaten Sprekende Cijfers Woningmarkten 
                           Frank Verwoerd, Research Manager Dynamis

16.05 uur         De visie van de ontwikkelaar / professor op de woningmarkt
                           Friso de Zeeuw, Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling, TU Delft

16.30 uur         Discussie over het gewenste beleid met een wethouder en twee
                           leden van de Tweede  Kamer onder leiding van Tom van ’t Hek

17.00 uur         Samenvatting discussie door Tom van 't Hek

17.05 uur         Afsluiter van de dag
                           Ruben van Zwieten, een dominee op de Zuidas en aan het Weena over
                           de taal van de verbeelding

17.30 uur         Aanvang netwerkborrel

 

 

 

Dynamis (030) 767 03 90
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.