Home (030) 767 03 90

Hoe werken wij?

De kracht van het samenwerkingsverband Dynamis ligt in de combinatie van regionale expertise met een onderlinge uitwisseling van de opgedane deskundigheid en ervaringen. Deze landelijke bundeling van regionale krachten vormt de toegevoegde waarde waarvan de professionele opdrachtgever profiteert. De samenwerking rust op drie pijlers: regionale kennis, landelijke dekking en uniforme werkwijze.

Regionale kennis

1029116_Regionale-kennis-2.jpg

Kennis van de regio is noodzakelijk wanneer men zich op de zakelijke vastgoedmarkt begeeft. De Dynamis partners zijn goed ingevoerd in de regionale markt en hebben zeer solide posities verworven. Ze kennen de lokale politiek en de regionale vraag- en aanbodverhoudingen, bestemmingsplannen, (her)ontwikkelingspotenties en alle andere factoren die voor u van belang kunnen zijn. Wat voor de opdrachtgevers vaak een uitdaging vormt, het gebrek aan kennis van de regio, is de specialiteit van de Dynamis partners. 

Landelijke dekking

1028640_Boom-Dynamis.jpg

Dynamis heeft deze regionale kennis landelijk gebundeld. Dankzij de schaalvergroting kunnen de Dynamis partners hun dienstverlening optimaal afstemmen op de actuele (landelijke) marktwensen. Opdrachtgevers van Dynamis profiteren hiervan.

Uniforme werkwijze

1029117_Uniforme-werkwijze.jpg

Dynamis heeft een uniforme werkwijze ontwikkeld die bijdraagt aan de hoge en constante kwaliteit die de partners bieden. Dynamis hecht daarbij sterk aan een solide en langdurige relatie met opdrachtgevers. 
Daarom wordt veel tijd en zorg besteed aan advies en begeleiding. Het gaat tenslotte niet alleen om een snelle, eenmalige actie of transactie, maar ook om het opbouwen van een vertrouwensrelatie. 

Adviezen van de Dynamis partners worden altijd onderbouwd met cijfers en gegevens uit onderzoek. Een weloverwogen beslissing ten aanzien van onroerend goed kan alleen gemaakt worden met een cijfermatige ondersteuning. Daarom maakt onderzoek, en het delen van die kennis, een belangrijk deel uit van het samenwerkingsverband Dynamis.

Dynamis (030) 767 03 90
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.