Home (030) 767 03 90

ISAE3402

Dynamis Taxaties Nederland heeft in maart 2016 het ISAE3402 type I traject met succes afgerond.

1035071_ISAE3402.jpg

Door het behalen van de ISAE 3402 type I certificering kan Dynamis Taxaties Nederland richting haar opdrachtgevers de kwaliteit van de taxaties en het taxatieproces waarborgen. Tezamen met de huidige richtlijnen waaraan Dynamis Taxaties Nederland zich conformeert, is het taxatieproces transparant en controleerbaar geworden en zijn de interne werkprocessen consistent.

De accountants van Equity Accountants hebben de opgestelde kwaliteitsmaatregelen en de werking daarvan getoetst en hebben het ISAE 3402 type I rapport uitgereikt aan Dynamis Taxaties Nederland.

Heeft u vragen over ISAE 3402 of kunnen wij u ergens mee helpen? Neem dan contact op met ons via info@dynamistaxaties.nl.

Wat kan ISAE3402 voor u betekenen?

De uitbestedende partij kan meer zekerheid krijgen als de dienstverlener een ISAE3402-verklaring kan overleggen.

Voor de klanten van Dynamis Taxaties Nederland is het van belang dat het taxatieproces op een zorgvuldige manier wordt uitgevoerd. Met het ISAE3402 assurance rapport wordt aangetoond dat Dynamis Taxaties Nederland in control is met haar dienstverlening. Deze informatie is voor de klanten van DTN van belang om vast te stellen in hoeverre zij in control zijn over de aan DTN uitbestede activiteiten.

Dynamis (030) 767 03 90
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.