Home (030) 767 03 90

27 RICS gecertificeerde Dynamis makelaars

In de afgelopen periode hebben vijf makelaars van de partners in Dynamis met succes het final assessment van RICS afgerond. Arjan Rens (HRS Bedrijfsmakelaars), Edwin Doets (Kuijs Reinder Kakes Makelaars), Chris Lanting (Strijbosch Thunnissen Makelaars Arnhem), Sjoerd Roelofs (Strijbosch Thunnissen Makelaars Nijmegen) en Bas Heijman (Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars) mogen vanaf nu de titel Member of RICS (MRICS) voeren. 

Op woensdag 8 juni zullen de makelaars tijdens de PROVADA hun certificaat in ontvangst nemen. Het aantal Dynamis makelaars dat de RICS-titel mag voeren komt daarmee op 27.

Dynamis is als organisatie 'regulated by RICS' en heeft naast bovengenoemde ook een aantal RICS gecertificeerde bestuursleden, te weten Baldwin Poolman (directeur Dynamis Taxaties Nederland) en Leon Schreppers (directeur Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars). De overige RICS gecertificeerde Dynamis makelaars zijn: Jeroen van Bokhoven (Boek & Offermans Makelaars), Sander Heidinga (Kuijs Reinder Kakes Makelaars), Eric de Hoogt (Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars), Gert-Jaap van Keulen (Molenbeek Makelaars), Sytske Kooijman (Ooms Makelaars), Han van Loon (Rodenburg Makelaars), Harry van Loon (Strijbosch Thunnissen Makelaars Nijmegen), Maarten Muller (Strijbosch Thunnissen Makelaars Arnhem), Peter van Nederpelt (Ooms Makelaars), Hans Offringa (Frisia Makelaars), Peter Rotteveel (Snelder Zijlstra Makelaars), Piet Olde Rikkert (Rodenburg Makelaars), Ted Rommelse (Ooms Makelaars), Norbert Steentjes (TDN Taxaties), Tjeerd van der Veen (Snelder Zijlstra Makelaars), Dirk Verberne (Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars), Elwin Venema (Lamberink Makelaars), Peter-Paul Verhoeven (Van der Sande VanOpstal Bedrijfsmakelaars), Coen Vermeij (Molenbeek Makelaars), Jacco Vogelaar (Strijbosch Thunnissen Makelaars Arnhem) en Marc Wolthuis (Kuijs Reinder Kakes Makelaars).

Het Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) is één van de meest toonaangevende kwaliteitslabels voor vastgoedprofessionals wereldwijd. RICS draagt op onafhankelijke wijze en in het algemeen belang van de gehele vastgoedsector haar opinie uit. Vanuit de basis waarin kwaliteit en integriteit als hoogste goed gelden, worden zo normen gesteld, adviezen geleverd en arbitragezaken gevoerd. Bij de proeve van bekwaamheid die de makelaars afleggen worden zij niet alleen getest op vakdeskundigheid, maar ook op hun ethische principes en werd bezien of zij de RICS gedragscode kunnen toepassen en zo hun maatschappelijke verantwoordelijkheid zullen uitdragen.

Marjolein Scheeringa
4043_1504_1085_rics_partner2.jpg
Dynamis (030) 767 03 90
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.