Home (030) 767 03 90

Dynamis: Gat tussen leencapaciteit en woningprijzen loopt op; meer eigen geld nodig

82440_linkedin.jpg
82441_CoverGraphic_Woningmarkt-Q1-2017.jpg

De extreme marktdruk in de Metropoolregio Amsterdam uit zich nog niet in een sterke toename van het aantal bouwvergunningen. Sterker, binnen de regio liep het aantal verstrekte vergunningen zowel op kwartaalbasis als op jaarbasis juist stevig terug. Hierdoor zal de woningmarkt in de Amsterdamse regio ook de komende periode een ongekende krapte houden. De regio ondervindt daar inmiddels de gevolgen van door een teruglopend aantal transacties. Dit staat overigens in sterk contrast met andere regio’s, zoals bijvoorbeeld de regio Den Haag en Rotterdam, waar sprake is van sterke toenames van het aantal bouwvergunningen. Ondanks deze sterke toenames blijft ook hier voorlopig nog zeker sprake van een gespannen woningmarkt, maar lijkt wel enige hoop op betere marktomstandigheden voor potentiële kopers gegrond. Dit blijkt uit de eerste kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten 2017 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars die vandaag verschijnt.

Lees meer

GO minicollege: Nationale Omgevingsvisie door Friso de Zeeuw

82312_spreken-8.jpg

Tijdens het Sprekende Cijfers Symposium Woningmarkten ging Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling, in zijn presentatie in op de sprekende beleidsvoorstellen. Volgens Friso de Zeeuw moet de aanpak korte termijn zijn: ‘vooruit, geef gas!’. Dit betekent dat de Rijksoverheid met steden, provincies en metropoolregio’s de volgende afspraken moet maken:

  1. binnen twee jaar verhoging van de woningbouwproductie met 25%;
  2. stagnerende bestaande en kleine nieuwe locaties vlottrekken: ‘ontslakken’;
  3. professionele aanjaagteams (met directe toegang tot bestuurders) ruimen knelpunten op;
  4. met betrokkenheid marktpartijen en corporaties;
  5. Nu geen aanpassingen in de leencondities en hypotheekrenteaftrek.

 

Een mooie aanvulling naar aanleiding van het Sprekende Cijfers Symposium is het minicollege van Friso de Zeeuw.

Friso de Zeeuw zet in een minicollege uiteen wat het nieuwe kabinet zou moeten doen met de Nationale Omgevingsvisie, ruimtelijke investeringen en het woningbouwbeleid. Kernpunt: een Nationale Omgevingsvisie zonder uitvoeringsstrategie en een investeringsprogramma is zonde van de moeite. Lees en bekijk het mini college.

Lees meer

Dynamis: Beleggingsvolume ruim 20% hoger dan vorig jaar

4707_Voorkant-SCBM.jpg

Vooral sterke stijging van het beleggingsvolume in bedrijfsruimten, woningen en kantoren


De stijging van het beleggingsvolume zet ook in 2016 stevig door. Mede vanwege de lage rente is zichtbaar dat zowel institutionele partijen als kleine regionale beleggers zich wenden tot een hoger aandeel beleggingen in vastgoed. De sterk toegenomen vraag naar beleggingsproducten leidt tot een toenemende schaarste en scherp dalende aanvangsrendementen. Toch leidt deze schaarste tot op heden niet tot een daling van het beleggingsvolume, dit komt mede doordat er nog een hoge dynamiek zichtbaar is in zowel ‘core’ beleggingen als in ‘value add’ beleggingen. Toch is de verwachting dat bij een toenemende kans op een renteverhoging en de relatieve schaarste op de markt het beleggingsvolume zich meer en meer zal stabiliseren. Dit blijkt uit de jaarrapportage Sprekende Cijfers Beleggingsmarkten 2016 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars die vandaag verschijnt.

Lees meer

Spraakmakende Transacties november 2016Spraakmakende Transacties november 2016

4730_Verschuuren-en-Schreppers-Flight-Forum-800-Eindhoven.JPG

De meest in het oog springende transacties van de Dynamis partners worden maandelijks verzameld in de nieuwsbrief Spraakmakende Transacties.

Lees meer
Dynamis (030) 767 03 90
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.