Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
4201 KH, Gorinchem

Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem

€ 2.600.000 k.k.

Omschrijving

Algemeen Te koop wordt aangeboden een nagenoeg volledig verhuurd complex, bestaande uit een vijftal winkelunits in combinatie met opslagruimte. Het complex ‘Arkelstaete’ is gelegen in het centrum van de historische vestingstad Gorinchem en is onderdeel van het...

Lees meer

Kenmerken

Perceel 3032 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs € 2.600.000 k.k.
Koop BTW belast ja
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie belegging
Bouwjaar 1977
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Arkelstraat 88 -110
Plaats Gorinchem
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Ligging
  • Wijkwinkelcentrum
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 3032 m²
Belegging
Soort belegging winkelruimte
Aantal huurders 5
Energie
Energielabel A
Energielabel index 0.86
Energielabel einddatum 2026-05-11
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Te koop wordt aangeboden een nagenoeg volledig verhuurd complex, bestaande uit een vijftal winkelunits in combinatie met opslagruimte. Het complex ‘Arkelstaete’ is gelegen in het centrum van de historische vestingstad Gorinchem en is onderdeel van het kernwinkelgebied van de stad. Het complex is gunstig gesitueerd ten opzichte van parkeervoorzieningen. In de directe nabijheid is parkeergarage Kweeklust gesitueerd alsmede diverse alternatieve parkeervoorzieningen.

Arkelstaete beschikt over een totaal verhuurbaar vloeroppervlak van ca. 3.032 m², bestaande uit winkelruimte en secundaire ruimte op de begane grond.

Het complex is thans op een deel van de secundaire ruimte na, volledig verhuurd aan een vijftal verschillende huurders, te weten aan Action, Scapino, de Malle Molen (horeca), Norah Womanswear en de Goudreinet/ Fruitcompany.

De verschillende huurcontracten variëren van looptijd, echter de huurovereenkomst met de grootste huurder van het complex, Action (die ca. 1.365 m² in gebruik heeft), loopt nog t/m 2027.

In de Arkelstraat zijn naast bovengenoemde huurders diverse landelijk bekende ketens gevestigd, zoals onder andere de ANWB, Primera, Duifhuizen tassen en koffers, Bristol, Hema en Brainwash kappers.

Het complex is van oorsprong gebouwd als een winkelpassage, waarbij de meeste winkels een toegang hadden vanuit de passage. In de loop van de tijd is het complex verbouwd, waarbij de passage is komen te vervallen en de entrees zijn verplaatst naar de zijde van de Arkelstraat, waar het totale ensemble beschikt over een front van ca. 55 m en de winkels zijn opgesplitst in diverse grotere eenheden. De bevoorrading van enkele winkels kan via de zijingang plaatsvinden.

De gemeente Gorinchem is gelegen in de provincie Zuid Holland en telt ca. 36.679 inwoners. De stad is gelegen aan de rivieren de Linge en de Boven Merwede. De gemeente heeft een treinstation aan de westelijke MerwedeLingelijn (Dordrecht-Geldermalsen). Ten noorden van de stad loopt de rijksweg A-15 en ten westen van de stad loopt de rijksweg A-27. Daarmee is de stad optimaal bereikbaar.

Kadastrale aanduiding
Het complex dat te koop wordt aangeboden is plaatselijk en kadastraal bekend als:
Adres - Sectie - Nummer - Appartementsindex

Rosmolensteeg 48 A - C - 4314 - A165
Arkelstraat 88 - C - 4314 - A166
Arkelstraat 94 - C - 4314 - A167
Arkelstraat 100 - C - 4314 - A168
Arkelstraat 92 - C - 4314 - A169
Arkelstraat 92 - C - 4314 - A170

Naast de hierboven vermelde zes appartementsrechten die worden verkocht, wordt eveneens verkocht het eeuwigdurende recht van opstal tot het aanbrengen, hebben en houden van luifels en/of balkons op het perceel grond – eigendom van de gemeente Gorinchem – kadastraal bekend gemeente Gorinchem, sectie C, nummer 4191, groot 82 ca, gelegen te Gorinchem, plaatselijk bekend Arkelstraat ongenummerd. Voormeld perceel is door de gemeente Gorinchem aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht.

Het totale complex waar de appartementsrechten die te koop worden aangeboden onderdeel vanuit maken, bestaat uit een flatgebouw bestaande uit winkel- en bedrijfsruimten gelegen op de begane grond en de eerste verdieping, alsmede het parkeerdek op de eerste verdieping en woningen gelegen op de eerste-, tweede-, derde- en vierde verdieping met bergingen op de eerste verdieping.

Het complex is gesplitst in een drietal hoofdappartementsrechten, te weten:
- Het appartementsrecht met index 2: woningen en bergingen;
- Het appartementsrecht met index 112: parkeerdek;
- Het appartementsrecht met index 113: winkel / bedrijfsruimte met twee schuifdaken;

Naast de hoofdsplitsing heeft er per hoofdappartementsrecht een onder splitsing plaatsgevonden, waaruit de indices zijn ontstaan, die betrekking hebben op het complexdeel dat te koop wordt aangeboden.
Voor de exacte toelichting en de breukdelen van de appartementsrechten wordt verwezen naar de in de dataroom opgenomen splitsingsakten en de toelichting daarop, welke uiteen is gezet door Rijssenbeek Advocaten in een brief d.d. 19 december 2012.

Indeling
Het gehele complex beschikt over een totaal Verhuurbaar vloeroppervlak van 3.032 m² (VVO) en een Bruto vloeroppervlak van 3.145 m² (BVO).
De indeling van het complex omvat:
Ca. 938,21 m² Winkelruimte op de begane grond, aangeduid op bijgaande plattegrond als huurder 01;
Ca. 134,64 m² Winkelruimte op de begane grond, aangeduid op bijgaande plattegrond als huurder 02;
Ca. 1.365,24 m² Winkelruimte op de begane grond, aangeduid op bijgaande plattegrond als huurder 03;
Ca. 333,76 m² Winkelruimte op de begane grond, aangeduid op bijgaande plattegrond als huurder 04;
Ca. 114,27 m² Winkelruimte op de begane grond, aangeduid op bijgaande plattegrond als huurder 05;
Ca. 77,69 m² Opslagruimte op de begane grond, aangeduid op bijgaande plattegrond als huurder 07;
Ca. 68,39 m² Opslagruimte op de begane grond, aangeduid op bijgaande plattegrond als huurder 08;

Voormelde oppervlakten zijn berekend aan de hand van een NEN 2580 meting en mogen daardoor worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580. Het meetrapport is opgesteld door RPS advies- en ingenieursbureau bv, d.d. 11 oktober 2017 en is te raadplegen via de dataroom.

Voorzieningen
Het object zal in grotendeels verhuurde staat worden opgeleverd.

Voor een omschrijving van de algemene bouwkundige voorzieningen en de in het complex aanwezige installaties, verwijzen wij u naar de in de dataroom bijgevoegde bouwkundige inspectie die is opgesteld ten tijde van de aankoop van het complex door de huidige eigenaar.

Het rapport dateert uit 2005, dus dient puur ter informatie. Gezien de ouderdom van het rapport kunnen hier geen rechten aan worden ontleend en kunnen er afwijkingen zijn ten opzichte van de actuele toestand. Zo is in 2017, met de komst van huurder Action, de indeling wederom flink gewijzigd.

Huursituatie
Het gebouw is thans in gebruik op grond van een vijftal huurovereenkomsten, te weten:
(Huurder / VVO m²)
1 Scapino / 938,21 m²
2 de Malle Molen / 134,64 m²
3 Action Nederland B.V. / 1.365,24 m²
4 Norah B.V. / 333,76 m²
5 Van Ravenswaaij / 114,27 m²
7 Te huur: opslag 77,69 m²
8 Te huur: opslag 68,39 m²
Totaal: € 236.709,51 / 3.032,19 m²

Voor meer informatie omtrent een korte opsomming van de belangrijkste informatie uit de diverse huurovereenkomsten kunt u contact met ons opnemen.

Bestemmingsplan
Meer informatie omtrent het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Koopsom
€ 2.600.000,- kosten koper, vrij van BTW

Omzetbelasting
Er kan vrij van BTW worden overgedragen.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2014) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Energielabel
In de dataroom is een energielabel toegevoegd van Arkelstraat 88 te Gorinchem. Dit object beschikt over een energielabel A.
Bij verkoop zullen er van alle appartementsrechten energielabels worden aangeleverd door verkoper.

Datum van overdracht
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.
Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem
Arkelstraat 88 -110, 4201 KH, Gorinchem

Bedrijfstakken in Gorinchem

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download
brochure Download
brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie