Calandstraat 44, 3316 EA, Dordrecht
3316 EA, Dordrecht

Calandstraat 44, 3316 EA, Dordrecht

€ 90 p/m² p.j.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is een stuk kantoorruimte op de tweede verdieping van het bedrijfscomplex, dat is gelegen, op een absolute zichtlocatie langs de A16, aan de Calandstraat 44 te Dordrecht. Het goed onderhouden complex was van oorsprong vrijstaand met...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 282 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 90 p/m² p.j.
Huur BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Calandstraat 44
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
Kantoor
Oppervlakte 282 m²
Oppervlakte in units vanaf 282 m²
Verdiepingen
  • 1
Voorzieningen
  • inbouwarmaturen
  • liften
  • te openen ramen
  • systeemplafond
  • toilet
  • pantry
Energie
Energielabel A
Energielabel index 0.73
Energielabel einddatum 2029-07-03
Parkeergelegenheid
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is een stuk kantoorruimte op de tweede verdieping van het bedrijfscomplex, dat is gelegen, op een absolute zichtlocatie langs de A16, aan de Calandstraat 44 te Dordrecht.

Het goed onderhouden complex was van oorsprong vrijstaand met een stuk onbebouwde grond aan de snelwegzijde dat ruimte biedt voor het presenteren van handelswaar of voertuigen langs de snelweg.

Medio 2015 is het complex bouwkundig gesplitst, waarbij ca. 1.200 m² bedrijfshal aan de noordzijde van het complex is verkocht. Daar is nu het hoofdkantoor van horecaformule ‘Happy Italy’ gevestigd. Het resterende deel van het complex is in gebruik bij Trust Dutch Parts B.V.

Het complex is gesitueerd in het hart van het bedrijventerrein Amstelwijck West tussen twee op- en afritten van Rijksweg A16.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie Q, nummer 10239, gedeeltelijk.

Indeling
Ca. 282 m² kantoorruimte op de tweede verdieping, bestaande uit een vrijdragende constructie met dubbel toiletgroep en pantry nabij de opgang, voorts vrij in te delen.

Deelverhuur is bespreekbaar.

Eigenaar heeft tevens aan de overkant van de weg, aan Calandstraat 17, een stuk verhard en omheind buitenterrein beschikbaar van ca. 2.973 m², welke tezamen met bovengenoemde kantoorruimte te huur is.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
- warmwatervoorziening via elektrische boiler in de pantry;
- mechanische ventilatie;
- aansluitingen op riolering, telecommunicatie-, gas-, water en elektriciteitsnet en glasvezelnet;
- brandmeldinstallatie;
- brandslanghaspels;
- brandblusapparaten;
- systeemplafonds met geïntegreerde tl verlichting in armaturen;
- liftinstallatie voor personen;
- noodtrappenhuis;
- muziek- en omroepinstallatie;
- noodverlichtingsinstallatie;
- buitenverlichting;
- hoofdentree voorzien van automatische deuren;

Huurprijs
Kantoorruimte: € 90,00 per m² per jaar, exclusief BTW en servicekosten.
Buitenterrein: € 17,50 per m² per jaar, exclusief BTW en servicekosten.

Betalingen te voldoen bij vooruitbetaling per maand of kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een, nader te bepalen, verrekenbaar voorschot worden berekend voor diverse leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Dordtse Kil”, dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

Op grond van artikel 4 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van het object: “Bedrijf”
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
1. bedrijven;
2. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de specifieke gebruiksvoorschriften.
- bedrijfsgebonden kantoren mogen per bedrijf ten hoogste 50% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte
beslaan met een maximum van 3.000 m²;
- zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan;
- detailhandel is niet toegestaan;
- aan de Calandstraat 44 is detailhandel in caravans wel toegestaan;
- maximaal 80% van het bouwvlak mag worden bebouwd;
- de maximale bouwhoogte is 10 meter;
- het meest noordelijke deel van de kavel kan worden gebruikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 3.2;
- het middelste deel van de kavel kan worden gebruikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 4.1;
- het meest zuidelijke deel van de kavel kan worden gebruikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 4.2;
- het complex is gesitueerd op een gezoneerd bedrijventerrein;
- risicovolle inrichtingen zijn niet toegestaan.

De nevenbestemming van de locatie is “Waarde Archeologie.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum maart 2018.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Energielabel
Bij verhuur zal een energielabel als bijlage bij de huurovereenkomst zijn bijgevoegd.

Datum van oplevering
Medio 2022.

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie