Europaplein 10 F-G-I, 6591 AZ, Gennep
Europaplein 10 F-G-I, 6591 AZ, Gennep
Europaplein 10 F-G-I, 6591 AZ, Gennep
Europaplein 10 F-G-I, 6591 AZ, Gennep
Europaplein 10 F-G-I, 6591 AZ, Gennep
6591 AZ, Gennep

Europaplein 10 F-G-I, 6591 AZ, Gennep

€ 80 p/m² p.j.

Omschrijving

Adres: Europaplein 10 F, 10 G en 10 I te Gennep Algemeen: Het betreft een winkelruimte gelegen naast de Action op -1 in het overdekte winkelcentrum Duivenakker te Gennep. Ligging / bereikbaarheid: Het object is gelegen in het centrum van Gennep en is zeer goed...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 1280 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Gennep

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs € 80 p/m² p.j.
Huur BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding direct
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Europaplein 10 F-G-I
Plaats Gennep
Land NL
Ligging
  • winkelgebied stadscentrum
Winkelruimte
Oppervlakte 1280 m²
Oppervlakte in units vanaf 200 m²
Parkeergelegenheid
Parkeerfaciliteiten Aan het Europaplein zijn 167 parkeerplaatsen beschikbaar in een blauwe zone.
Niet-overdekte parkeerplaatsen 167
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Adres:
Europaplein 10 F, 10 G en 10 I te Gennep

Algemeen:
Het betreft een winkelruimte gelegen naast de Action op -1 in het overdekte winkelcentrum Duivenakker te Gennep.

Ligging / bereikbaarheid:
Het object is gelegen in het centrum van Gennep en is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto.

Vloeroppervlakte:
Het object is verdeeld over het navolgende metrage:

Plaats Straatnaam Nr. Categorie M2 totaal
Gennep Europaplein 10F Winkel 470 m2
Gennep Europaplein 10G Winkel 610 m2
Gennep Europaplein 10I Winkel 200 m2

*Deze oppervlaktes zijn conform de richtlijnen van de NEN 2580 meetnormering. Er is geen meetrapport beschikbaar.

Opleveringsniveau:
in de huidige staat, waarbij alle aanwezige zaken omniet worden overgedragen aan huurder. Uitsluitend het casco behoort tot het gehuurde. Bij aanvang van de huur zal een opleveringsrapport worden opgesteld.

Eindoplevering:
Bij de beëindiging van de huurovereenkomst dient huurder het gehuurde casco op te leveren. Beschadigingen als gevolg van het gebruik door huurder dienen te worden hersteld voor het einde huurovereenkomst.

Parkeren:
Er zijn 167 parkeerplaatsen beschikbaar op het Europaplein aan de zijkant van het gebouw beschikbaar in een blauwe zone.

Bestemming:
Bij de gemeente Gennep valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan “Gennep Noord”. Op grond van artikel 10 van de planvoorschriften is de bestemming van het object: Gemengd -1.

De voor 'Gemengd -1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
-detailhandel, uitsluitend op de begane grond;
-wonen;
-maatschappelijk;
-kantoor;
-horeca tot en met horecacategorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten, uitsluitend op de begane grond en uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 2';
-een verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG';
-recreatieve nevenactiviteiten in de vorm van bed & breakfast, met dien verstande dat:
deze functie plaatsvindt binnen de op het moment van het verlenen van de ontheffing bestaande bebouwing;
het bruto vloeroppervlak ten behoeve van bed & breakfast maximaal 120 m² bedraagt, waarbij de maximale oppervlakte per slaapverblijf 30 m² mag bedragen;
-voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;

Voor aanvullende informatie over het vigerende bestemmingsplan of voor inzage in dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de gemeente Gennep of ons kantoor.

Huurprijs:
€ €80,- euro per m² per jaar.

BTW:
Doelstelling is een BTW- belaste verhuur tot stand te brengen. Indien niet geopteerd kan worden voor een met BTW- belaste verhuur, zal de huurprijs met een nader vast te stellen percentage worden verhoogd.

Servicekosten:
De servicekosten ( 12,16 per m² per jaar) worden per betaalperiode als voorschot in rekening gebracht en jaarlijks verrekend op basis van nacalculatie van de werkelijk gemaakte kosten. De servicekosten kunnen onder andere bestaan uit de volgende onderdelen (niet limitatief);
-glasbewassing algemeen
-glasverzekering (collectief glas)
-bouwkundig klein onderhoud
-dakinspectie
-onderhoud gebouwgebonden installaties (luchtbehandeling, BMC, noodindicatoren, etc)
-onderhoud brandblussers
onderhoud liftinstallaties incl.liftkeuring
-onderhoud garage/overhead deuren, overige parkeerinstallaties
-onderhoud beveiligingsinstallatie
onderhoud elektrische installatie
-gemeenschappelijke verlichting, daaronder begrepen de kosten van armaturen, buizen en lampen
-schoonhouden van de algemene ruimte en dienstruimten
-leveren van sanitaire voorzieningen
-bewakingsdiensten
-rioolrechten, waterschapslasten en overige lasten ten gevolge van het gebruik
-beheer- en administratiekosten 5 %

Huurder zal er zorg voor dragen dat alle nutsvoorzieningen (indien van toepassing) op haar naam worden gezet en dat zij ten behoeve van leveranties contracten aangaat met de betreffende nutsleveranciers (sommige nutsvoorzieningen dien nog gesplitst en of aangelegd te worden bij verhuur). Huurder zal zelf zorgdragen voor het afsluiten van een glasverzekering.

Huurtermijn:
Vijf (5) jaar na de initiële huurtermijn zijn er aansluitende verlengingsperioden mogelijk van telkens vijf jaar.

Huurbetaling:
per kalenderkwartaal bij vooruitbetaling te voldoen, de eerste betaling dient bij huuraanvang voor huuringangsdatum te zijn voldaan. Indien een huurder een machtiging verstrekt tot het automatisch incasseren van de verschuldigde huurpenningen kan er over worden gaan tot het maandelijks inrekening brengen van de huurpenningen.

Zekerheidstelling:
Conform laatste versie ROZ model ter grootte van minimaal 3 maanden huur inclusief voorschot servicekosten en inclusief BTW. Deze dient voor de huuringangsdatum c.q. oplevering aan eigenaar ter hand te worden gesteld. Indien een waarborgsom wordt geaccepteerd (louter na overleg met opdrachtgever) dan dient kandidaat huurder te verklaren dat zij instemt met het feit dat hierover geen rente wordt vergoed.

Huurprijsindexatie:
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na de ingangsdatum, worden aangepast op basis van het consumentenprijsindexcijfer (reeks CPI Alle huishoudens, basisjaar 2006 = 100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurovereenkomst:
Op basis van het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) vastgesteld, model winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW 2003 met standaard algemene bepalingen en aanvullende bepalingen van eigenaar .

Bijzonderheden:

Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Europaplein 10 F-G-I, 6591 AZ, Gennep
Europaplein 10 F-G-I, 6591 AZ, Gennep
Europaplein 10 F-G-I, 6591 AZ, Gennep
Europaplein 10 F-G-I, 6591 AZ, Gennep
Europaplein 10 F-G-I, 6591 AZ, Gennep
Europaplein 10 F-G-I, 6591 AZ, Gennep
Europaplein 10 F-G-I, 6591 AZ, Gennep
Europaplein 10 F-G-I, 6591 AZ, Gennep
Europaplein 10 F-G-I, 6591 AZ, Gennep
Europaplein 10 F-G-I, 6591 AZ, Gennep
Europaplein 10 F-G-I, 6591 AZ, Gennep
Europaplein 10 F-G-I, 6591 AZ, Gennep
Europaplein 10 F-G-I, 6591 AZ, Gennep
Europaplein 10 F-G-I, 6591 AZ, Gennep
Europaplein 10 F-G-I, 6591 AZ, Gennep
Europaplein 10 F-G-I, 6591 AZ, Gennep
Europaplein 10 F-G-I, 6591 AZ, Gennep

Bedrijfstakken in Gennep

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie