Jan Valsterweg 54, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 54, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 54, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 54, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 54, 3315 LG, Dordrecht
3315 LG, Dordrecht

Jan Valsterweg 54, 3315 LG, Dordrecht

€ 395.000 k.k.

Omschrijving

Te koop als belegging! Algemeen Bijzonder vormgegeven kantoorruimte met inpandige bedrijfsloods op het kleinschalige bedrijventerrein De Groene Zoom, tussen de woonwijken Dubbeldam en Stadspolders. Het bedrijventerrein heeft een herkenbare uitstraling met bij de...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 310 m²
Perceel 242 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs € 395.000 k.k.
Koop BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Jan Valsterweg 54
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 242 m²
Belegging
Soort belegging bedrijfsruimte
Aantal huurders 1
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 155 m²
Kantoor oppervlakte 155 m²
Parkeergelegenheid
Parkeerfaciliteiten 4 gemarkeerde parkeerplaatsen op het buitenterrein.
Niet-overdekte parkeerplaatsen 4
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Te koop als belegging!

Algemeen
Bijzonder vormgegeven kantoorruimte met inpandige bedrijfsloods op het kleinschalige bedrijventerrein De Groene Zoom, tussen de woonwijken Dubbeldam en Stadspolders. Het bedrijventerrein heeft een herkenbare uitstraling met bij de entree een aantal gebouwen in neo classicistische stijl waar voornamelijk kantoorgebruikers zitten, verderop op het terrein zijn eigentijdse bedrijfsgebouwen ontwikkeld waaronder dit object.

Op het bedrijventerrein De Groene Zoom zijn 22 bedrijfsgebouwen gerealiseerd die op dit moment ruimte bieden aan circa 45 bedrijven.

Het terrein is optimaal bereikbaar ten opzichte van de hoofdontsluitingen en is gelegen direct naast de Randweg N3, die de Rijkswegen A15 en A16 verbindt. De oprit naar de Randweg ligt op slechts 5 minuten. Een eventuele dakreclame is zichtbaar vanaf de N3.

Bedrijven die zijn gevestigd op dit terrein zijn onder andere:
- Dierenziekenhuis Drechtstreek
- Uitvaartcentrum Tineke van de Jagt
- Sorbi en Niessert Advocaten
- Nestor installatietechniek
- Van Leeuwen Glas
- Drechtstadautomatisering

Het gebouw is gesitueerd achterop het terrein.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie O, nummer 407, groot 2 are 5 centiare
Gemeente Dordrecht, sectie O, nummer 414, groot 14 centiare
Gemeente Dordrecht, sectie O, nummer 416, groot 23 centiare

Indeling
Ca. 155 m² Kantoorruimte op de begane grond, bestaande uit een entree, kantoorvertrek/ receptie, gang, toilet met wastafel in voorportaal, cv-kast, pantry en een tweede kantoorvertrek;
Ca. 155 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping, bestaande uit een open kantoortuin met pantryblokje aan de achterzijde en een toiletruimte.
4 gemarkeerde parkeerplaatsen op het buitenterrein.

Internetaansluiting via glasvezel is mogelijk.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Huursituatie
Het object is thans verhuurd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Link@Work B.V, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54151570, op basis van navolgende voorwaarden en condities.
Ingangsdatum: 1 september 2016
Huurtermijn: 5 jaar
Verlengingsmogelijkheid: Telkens 5 jaar
Expiratiedatum: 31 augustus 2021
Opzegtermijn 1ste huurtermijn: 12 maanden
Opzegtermijn 2e huurtermijn: 6 maanden
Contracthuur: € 21.600 per jaar exclusief servicekosten en BTW
Huidige huur: € 22.208,88 per jaar exclusief servicekosten en BTW
Indexering: Jaarlijks per 1 september conform CPI
Betalingsfrequentie: Per maand
BTW belaste verhuur: Ja
Servicekosten: N.v.t.
Zekerheden: € 6.534,--

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: "Stadspolders", dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit op vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 mei 2018. Op grond van artikel 7 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: "Gemengd", met dubbelbestemming ‘’Waarde – Archeologie – 3’’, Functieaanduiding ‘’Specifieke vorm van gemengd – 3’’ en gebiedsaanduiding milieuzone ‘’bedrijf t/m categorie 2’’.
De voor 'Gemengd ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen;
b. maatschappelijk;
c. horeca-1
d. dienstverlening;
e. kantoren met een plaatselijk verzorgend karakter
f. bedrijven
g. bedrijfskantoren
h. ateliers
i. sport;
j. cultuur-e n ontspanning;
k. parkeren;
l. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, parkeren, groen en reclamevoorzieningen,

een en ander met inachtneming van het bepaalde in de specifieke gebruiksregels (lid 7.4).

Specifieke gebruiksregels
Voor het gebruik gelden de volgende regels:

7.4 Specifieke gebruiksregels
Voor het gebruik gelden de volgende regels:
a. op de met de functieaanduiding Gemengd-1 aangeduide gronden zijn de in onder c, f, g, i en j genoemde functies niet toegestaan en is de onder a genoemde functie op de begane grond slechts is toegestaan voor zover het toegangen tot bovengelegen woningen en bij bovengelegen woning behorende bergingen betreft;
b. op de met de functieaanduiding Gemengd-2 aangeduide gronden mag de bruto vloeroppervlakte van de onder c en i genoemde functies niet meer bedragen dan 300 m2 en 1.100 m2;
c. op de met de functie aanduiding Gemengd-3 aangeduide gronden zijn de in lid onder a, c, h, i en j genoemde functies niet toegestaan en mag de onder b genoemde functie slechts worden gerealiseerd voor zover het geen maatschappelijk wonen, zorginstellingen, leslokalen ten behoeve van het onderwijs, voorzieningen voor het basisonderwijs of religie betreft;
d. bij de vestiging van bedrijven of de verandering en/of uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten dienen de richtafstanden als genoemd in de VNG-brochure bedrijven en Milieuzonering in acht te worden genomen.
e. het bepaalde in de specifieke gebruiksregels onder d geldt niet voor de bedrijven Apri Fashion, Noordendijk 691 te Dordrecht en V.d. Merwe Trouwvervoer, Noordendijk 699 te Dordrecht, welke bedrijven reeds op een kortere afstand van gevoelige functies zijn gerealiseerd. Bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van deze bedrijven langer dan 1 jaar dienen bij hervatting van de bedrijfsactiviteiten of het veranderen van de bedrijfsactiviteiten de richtafstanden als genoemd in de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering in acht te worden genomen.
f. kantoren met een plaatselijk verzorgend karakter mogen een bruto vloeroppervlakte van maximaal 1000 m2 hebben;
g. bedrijfskantoren mogen een bruto vloeroppervlakte van 50% van de bruto vloeroppervlakte van het bijbehorende bedrijf hebben met een maximum van 1000 m2;
h. zelfstandige detailhandel is niet toegestaan;
i. ondergeschikte detailhandel in het kader van de uitoefening van een bedrijf is toegestaan, mits:
- het goederen betreft die ter plaatse zijn vervaardigd of geproduceerd of die in het kader van de bedrijfsuitoefening worden verkocht en een wezenlijk onderdeel uitmaken van de totale bedrijfsuitoefening;
- de detailhandel zich beperkt tot een niet-zelfstandig onderdeel van het bedrijf;
- het aandeel detailhandel niet meer dan 5% van de bedrijfsomzet bedraagt;
- geen specifieke inrichting gericht op detailhandel mag worden aangebracht;
- geen speciale aandacht voor detailhandel mag worden gevraagd.
j. uitsluitend bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
k. bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 lid 3 van de Wet geluidhinder juncto artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan;
l. op de met Gemengd-3 aangeduide gronden mag de ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan vergunde hoeveelheid opgeslagen vuurwerk niet toenemen.
m. in afwijking van het bepaalde in de specifieke gebruiksregels onder j zijn op de als Gemengd-3 aangewezen gronden bedrijven tot en met categorie 3.2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan, met dien verstande dat voor bedrijven in categorie 3.1 een afstand tot gevoelige objecten van 30 m en voor bedrijven in categorie 3.2 een afstand van 50 m in acht dient te worden genomen.
n. Het bepaalde in de specifieke gebruiksregels onder m geldt niet voor de bedrijven GCM-systems/Schoonmaakbedrijf Groeneweg aan de Jan Valsterweg 30, die reeds op een geringere afstand van gevoelige bebouwing gevestigd is. Bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van deze bedrijven langer dan 1 jaar dienen bij hervatting van de bedrijfsactiviteiten of het veranderen van de bedrijfsactiviteiten de richtafstanden als genoemd in de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering in acht te worden genomen.

Bovenstaande gegevens, zijn gedownload via www.ruimtelijkeplannen.nl op peildatum 5 juli 2018 via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Koopsom
€ 395.000,-- kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen. Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.
- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Jan Valsterweg 54, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 54, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 54, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 54, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 54, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 54, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 54, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 54, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 54, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 54, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 54, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 54, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 54, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 54, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 54, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 54, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 54, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 54, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 54, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 54, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 54, 3315 LG, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie