Jan Valsterweg 75, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 75, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 75, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 75, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 75, 3315 LG, Dordrecht
3315 LG, Dordrecht

Jan Valsterweg 75, 3315 LG, Dordrecht

€ 120 p/m² p.j.

Omschrijving

Algemeen Bijzonder vormgegeven kantoorruimte op het kleinschalige bedrijventerrein De Groene Zoom, tussen de woonwijken Dubbeldam en Stadspolders. Het bedrijventerrein heeft een herkenbare uitstraling met bij de entree een aantal gebouwen in neo classicistische stijl...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 63 m²
Perceel 755 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download het Document

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 120 p/m² p.j.
Huur BTW belast ja
Servicekosten € 25 per vierkante meters per jaar
Servicekosten BTW tarief 1%
Status beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 1998
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Jan Valsterweg 75
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 755 m²
Kantoor
Oppervlakte 63 m²
Oppervlakte in units vanaf 63 m²
Verdiepingen
  • 1
Voorzieningen
  • inbouwarmaturen
  • te openen ramen
  • kabelgoten
  • toilet
  • verwarming
Parkeerplaatsen
Niet-overdekt aantal 1
Niet-overdekt prijs 350
Niet-overdekt BTW belast ja
Energie
Energielabel C
Energielabel index 1.24
Energielabel einddatum 2030-04-10

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Bijzonder vormgegeven kantoorruimte op het kleinschalige bedrijventerrein De Groene Zoom, tussen de woonwijken Dubbeldam en Stadspolders. Het bedrijventerrein heeft een herkenbare uitstraling met bij de entree een aantal gebouwen in neo classicistische stijl waar voornamelijk kantoorgebruikers zitten, verderop op het terrein zijn eigentijdse bedrijfsgebouwen ontwikkeld waaronder dit object.

Op het bedrijventerrein De Groene Zoom zijn 22 bedrijfsgebouwen gerealiseerd die op dit moment ruimte bieden aan circa 45 bedrijven.

Het terrein is optimaal bereikbaar ten opzichte van de hoofdontsluitingen en is gelegen direct naast de Randweg N3, die de Rijkswegen A15 en A16 verbindt. De oprit naar de Randweg ligt op slechts 5 minuten. Een eventuele dakreclame is zichtbaar vanaf de N3.

Kadastrale aanduiding
Het complex betreft de volle eigendom van een perceel grond met de zich op deze grond bevindende opstal, bestaande uit een tweelaags kantoorgebouw met een aangesloten kleinschalige loods en verdere aanhorigheden.

Bij de gemeente Dordrecht is het complex plaatselijk bekend als Jan Valsterweg 75 te Dordrecht. Bij het kadaster is het complex bekend als gemeente Dordrecht, sectie O, nummer 400, groot 7 are 55 centiare.

Indeling
De kantoorruimte op de begane grond, alsmede de bedrijfsruimte en een gedeelte op de eerste verdieping zijn thans verhuurd.

Voor verhuur is momenteel ca. 63 m² gemeubileerde kantoorruimte beschikbaar (voormalig directiekamer incl. naastgelegen ruimte) op de eerste verdieping en 1 gemarkeerde parkeerplaats op eigen terrein.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen (deels voor gezamenlijk gebruik):

- centrale verwarming met radiatoren en een gasgestookte ketel
- aansluitingen op riolering, telecommunicatie-, gas-, water- en elektriciteitsnet;
- kabelgoten met elektra aansluitpunten;
- kabelgoten met netwerk aansluitpunten;
- koeling middels wand airconditioningunits*;
- brandslanghaspels;
- elektronisch inbraakalarmsysteem;
- systeemplafonds met geïntegreerde inbouwspots met dimfunctie en verlichtingsarmaturen;
- stalen halve wenteltrap naar de verdieping;
- buitengevels deels bestaande uit metselwerk aan de voorzijde en deels uit stalen gevelbeplating aan de achterzijde;
- entree voorzien van openslaande glazen deuren met een centrale receptiebalie (de werkplekken van de receptie zijn thans in gebruik bij de huurder van de begane grond);
- houten kozijnen met isolerende beglazing en te openen ramen;
- dubbele toiletgroep met voorportaal.

Alle met een (*) gemarkeerde voorzieningen worden om niet door verhuurder aan huurder ter beschikking gesteld, doch behoren niet tot het gehuurde. Huurder mag van deze voorzieningen gebruik maken, doch eventuele kosten voor vervanging of onderhoud zijn volledig voor rekening van huurder.

Huurprijs
Kantoorruimte: € 120,- per m² per jaar.
Parkeerplaats: € 350,- per plaats per jaar.

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per maand of kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met een verlengingsperiode van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Verhuurder brengt aan Huurder een verrekenbaar voorschot in rekening ter grootte van € 25,00 per m2 per jaar, te vermeerderen met BTW, op basis van voorschot en nacalculatie, ten behoeve van de kosten voor de volgende door Verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:
a. periodieke controle- en onderhoudswerkzaamheden, elektriciteitsverbruik (inclusief vastrecht) en dergelijke t.b.v.:
• luchtbehandelingsinstallatie,
• centrale verwarmingsinstallatie,
• brandmeldinstallatie + brandslanghaspels.
b. het dagelijks onderhoud van het elektriciteitsverbruik (inclusief vastrecht) van de verlichtingsinstallatie van de gemeenschappelijke ruimten,
c. de waterlevering waaronder begrepen de meterhuur, voor zover deze kosten aan verhuurder in rekening worden gebracht door betreffende instanties,
d. warmtelevering, inclusief vastrecht,
e. verzekering van alle glasruiten in het gehuurde dienende tot lichtdoorlating,
f. de verzekering van alle glasruiten in de gemeenschappelijke ruimten van het object, waarvan het gehuurde deel uit maakt, dienende tot lichtdoorlating,
g. wassen van de ramen (incl. kozijnen) in het gehuurde aan de buitenzijde,
h. elektriciteitsverbruik (incl. vastrecht), waaronder begrepen meterhuur, in het gehuurde, voor zover de kosten daarvan aan verhuurder in rekening worden gebracht,
i. diensten van functionarissen die diensten verrichten ten behoeve of het complex waarvan het gehuurde deel uit maakt, waartoe te rekenen beveiliging en/of bewaking,
j. schoonhouden (inclusief het verwijderen van zgn. graffiti) van entrees, gevel(s), en puien aan de voorzijde,
k. kosten telefoon bij brandmeldinstallatie,
l. Onderhoud toegangsdeuren,
m. Inspectie bliksembeveiliging,
n. over de vermelde leveringen en diensten verschuldigde omzetbelasting,
o. 5% administratiekosten over de bedoelde leveringen en diensten, verhoogd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: "Stadspolders" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 mei 2018.

Op grond van artikel 8 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van het complex: "Gemengd".

De voor 'Gemengd ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- wonen;
- maatschappelijk;
- horeca-1
- dienstverlening;
- kantoren met een plaatselijk verzorgend karakter
- bedrijven
- bedrijfskantoren
- ateliers
- sport;
- cultuur en ontspanning;
- parkeren;
- bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, parkeren, groen en reclamevoorzieningen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 7.4.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl, per peildatum 6 januari 2021.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Datum van oplevering
In overleg.

Wijze van oplevering
In overleg. Gemeubileerd huren is bespreekbaar.

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Jan Valsterweg 75, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 75, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 75, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 75, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 75, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 75, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 75, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 75, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 75, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 75, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 75, 3315 LG, Dordrecht
Jan Valsterweg 75, 3315 LG, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Document Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie