Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht
Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht
Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht
Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht
Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht
3318 LA, Dordrecht

Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht

€ 115 p/m² p.j.

Omschrijving

Algemeen Markant kantoorgebouw met uitstekende parkeernorm op een prominente zichtlocatie langs de provinciale weg de N-3, die de A15 met de A16 met elkaar verbindt (Dordrecht-Papendrecht). Het gebouw is gelegen direct naast de op- en afrit van de provinciale weg....

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 185 m²
Perceel 3450 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Media

Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht
Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht
Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht
Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht
Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 115 p/m² p.j.
Servicekosten € 25 per vierkante meters per jaar
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 1990
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Laan der Verenigde Naties 325
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 3450 m²
Kantoor
Oppervlakte 185 m²
Verdiepingen
  • 3
Voorzieningen
  • liften
Parkeerplaatsen
Niet-overdekt aantal 68
Niet-overdekt prijs 690
Niet-overdekt BTW belast ja
Energie
Energielabel A
Energielabel index 0.9
Energielabel einddatum 2027-05-09

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Markant kantoorgebouw met uitstekende parkeernorm op een prominente zichtlocatie langs de provinciale weg de N-3, die de A15 met de A16 met elkaar verbindt (Dordrecht-Papendrecht).

Het gebouw is gelegen direct naast de op- en afrit van de provinciale weg. Het unieke aan het gebouw is dat het recentelijk is gerenoveerd en dankzij de renovatie beschikt over een energielabel A, dat staat voor uiterste energiezuinigheid.

Bereikbaarheid is wat dit gebouw kenmerkt. Naast de zichtlocatie is het NS-station Dordrecht-Zuid op loopafstand, maar ook het busstation van het regionale streekziekenhuis Albert Schweitzer locatie Dordtwijk is op loopafstand.

Het gebouw bevindt zich te midden van twee grote gebiedsontwikkelingen met publiekstrekkende functies, het zorgpark met ca. 2.500.000 bezoekers per jaar en het Leerpark met een steeds groeiende hoeveelheid onderwijsinstellingen.

Het gebouw is grotendeels gerenoveerd, waarbij de o.a. de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
- er is een representatieve entree op de begane grond gerealiseerd;
- alle algemene ruimten in het gehele gebouw zijn gemoderniseerd;;
- er is een nieuw representatief trappenhuis gerealiseerd, zodat iedere verdieping optimaal bereikbaar is en deelverhuur mogelijk is;
- sanitair is grotendeels gemoderniseerd;
- de topkoelinginstallatie is gerevitaliseerd;
- de kantoorruimte is voorzien van een nieuw systeemplafond met LED verlichting en alle wanden zijn netjes afgewerkt.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie N, nummer 4029, groot 34 are 50 centiare.

Indeling
Ca. 185 m² kantoorruimte gelegen op de derde verdieping;
Parkeernorm: 1/35 m2.

Voormelde oppervlakten zijn berekend aan de hand van een NEN 2580 meting en mogen daardoor worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
• verwarming middels CV systeem voorzien van radiatoren (3 ketels, merk Remeha in cascade);
• warmwater middels close-in boiler (10 l. Daalderop);
• topkoeling;
• mechanische ventilatie;
• personen lift (13 personen, 1000 kg. Schindler);
• kabelgoten;
• brandslanghaspels;
• brandblussers;
• LED verlichting;
• op iedere verdieping bevindt zich een pantry of is er een mogelijkheid deze te creëren;
• aluminium kozijnen voorzien van dubbele beglazing;
• iedere verdieping is voorzien van gescheiden dames- en herentoilet;
• Mindervaliden toilet op de derde verdieping;
• iedere verdieping is voorzien van een werkkast voorzien van uitstortgootsteen;
• Parkeerterrein is tussen 19.00 uur en 07.00 uur afgesloten, uitrijden blijft mogelijk;
• 4 parkeerplaatsen zijn voorzien van laadpalen.

Huurprijs
Kantoorruimte: € 115,-- per m² per jaar, exclusief BTW.
Parkeerplaatsen: € 690,-- per parkeerplaats per jaar, exclusief BTW.

Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand of per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 25,00 per m² per jaar voor onder andere navolgende leveringen en diensten.
a. periodieke controle- en onderhoudswerkzaamheden, elektriciteitsverbruik (inclusief vastrecht) en dergelijke t.b.v.:
1. liften,
2. luchtbehandelingsinstallatie,
3. centrale verwarmingsinstallatie,
4. hydrofoorinstallatie,
5. zwakstroom- en noodstroominstallatie van de algemene ruimten,
6. brandmeldinstallatie,
7. vegen van de rookkanalen c.q. ventilatiekanalen,
8. glazenwasinstallatie.
b. het dagelijks onderhoud van het elektriciteitsverbruik (inclusief vastrecht) van de verlichtingsinstallatie van de gemeenschappelijke ruimten,
c. de waterlevering waaronder begrepen de meterhuur, voor zover deze kosten aan verhuurder in rekening worden gebracht door betreffende instanties,
d. warmtelevering, inclusief vastrecht,
e. verzekering van alle glasruiten in het gehuurde dienende tot lichtdoorlating,
f. de verzekering van alle glasruiten in de gemeenschappelijke ruimten van het object, waarvan het gehuurde deel uit maakt, dienende tot lichtdoorlating,
g. schoonhouden van de algemene ruimten, waaronder worden gerekend de trappenhuizen, de gangen en de liften,
h. wassen van de ramen (incl. kozijnen) in het gehuurde aan de buitenzijde,
i. wassen van de ramen (incl. kozijnen) in de algemene ruimten aan de binnen- en buitenzijde,
j. elektriciteitsverbruik (incl. vastrecht), waaronder begrepen meterhuur, in het gehuurde, voor zover de kosten daarvan aan verhuurder in rekening worden gebracht,
k. vuilafvoer,
l. diensten van functionarissen die diensten verrichten ten behoeve of het complex waarvan het gehuurde deel uit maakt, waartoe te rekenen beveiliging en/of bewaking,
m. schoonhouden (inclusief het verwijderen van zgn. graffiti) van entrees, gevel(s), en puien aan de buitenzijde,
n. onderhoud van plantenbakken, meubilair en vloerbedekking e.d. in de algemene ruimten, indien aanwezig,
o. vervanging van lampen in de algemene ruimten,
p. kosten telefoon bij brandmeldinstallatie,
q. over de vermelde leveringen en diensten verschuldigde omzetbelasting,
r. administratiekosten over de bedoelde leveringen en diensten, verhoogd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven”, vastgesteld op 9 mei 2018. Op grond van artikel 4 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie “Kantoor” met als dubbelbestemming “Waarde – Archeologie-2”.

De voor “Kantoor” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. kantoren;
b. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 4 maart 2019.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Energielabel
Het gebouw beschikt over een energielabel A.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht
Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht
Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht
Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht
Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht
Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht
Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht
Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht
Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht
Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht
Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht
Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht
Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht
Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht
Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht
Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie