Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht
Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht
Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht
Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht
Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht
3317 DM, Dordrecht

Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht

€ 129 p/m² p.j.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is ca. 600 m² representatieve en modern ingerichte kantoorruimte, verdeeld over twee bouwlagen. De beschikbare kantoorruimte is gesitueerd in een multi tenant bedrijfscomplex op Businesspark Amstelwijck. De beschikbare kantoorruimte...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 600 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 129 p/m² p.j.
Huur BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 2003
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Laan van Kopenhagen 100
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
  • kantorenpark
Kantoor
Oppervlakte 600 m²
Oppervlakte in units vanaf 200 m²
Verdiepingen
  • 2
Voorzieningen
  • inbouwarmaturen
  • liften
  • systeemplafond
  • toilet
  • pantry
  • verwarming
  • kamerindeling
Energie
Energielabel A
Energielabel index 1
Energielabel einddatum 2025-01-06
Parkeergelegenheid
Niet-overdekte parkeerplaatsen 22
Onderhoud
Onderhoud binnen goed tot uitstekend
Onderhoud buiten goed tot uitstekend

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is ca. 600 m² representatieve en modern ingerichte kantoorruimte, verdeeld over twee bouwlagen. De beschikbare kantoorruimte is gesitueerd in een multi tenant bedrijfscomplex op Businesspark Amstelwijck.

De beschikbare kantoorruimte verkeert in een turn key staat van oplevering, voorzien van een volledig inrichtingspakket. De unit op de begane grond is ingericht als een grote open kantoortuin, waar vier aparte kantoorvertrekken en een spreekkamer zijn ingebouwd. De beschikbare kantoorruimte op de verdieping is verdeeld over een zestal aaneengesloten kantoorvertrekken gescheiden door glazen wanden, gelegen boven de hoofdentree. De aanwezige scheidingswanden zijn verplaatsbaar, dus de inrichting kan worden aangepast aan uw wensen. Het complex beschikt over een goede parkeerfaciliteiten. Op het eigen afgesloten terrein zijn 22 parkeerplaatsen beschikbaar voor verhuur.

In het complex is thans één andere huurder gehuisvest, te weten Exertis Go Connect. Exertis Go Connect huurt de gehele bedrijfsruimte en een deel van de kantoorruimte op de verdieping.

Businesspark Amstelwijck is gelegen aan de zuidwestzijde van Dordrecht, naast de Rijksweg A-16 (Rotterdam - Breda - Antwerpen) en de verbindingsweg N-3, waardoor de bereikbaarheid uitstekend is. Het terrein is modern, jong en stijlvol en is door het bestuur van de Drechtsteden aangewezen als “de regionale toplocatie voor kantoorvestigers”. Het terrein is een goede vestigingslocatie voor kantoorgebruikers, maar ook voor bedrijven met licht productiewerk of die een opslagfunctie nodig hebben naast de ruimte voor hun kantoorfunctie.

Op Amstelwijck Businesspark is een diverse mix van bedrijven gevestigd, waaronder het Van der Valk hotel, Trust computer products en Blue Jay Software.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie V, Nummer 954, Groot 2.830 m² gedeeltelijk.

Indeling
Ca. 400 m² Kantoorruimte op de begane grond, bestaande uit een grote open kantoortuin, 4 kantoorvertrekken, een spreekkamer, een royale pantry en een dames- en herentoilet.
Ca. 200 m² Kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping, verdeeld over zes aaneengesloten kantoorvertrekken, eigen royale pantry en een gezamenlijke toiletvoorziening.
22 Parkeerplaatsen op het afgesloten buitenterrein.

Bovengenoemde metrage is inclusief toeslag gemeenschappelijke ruimte.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
De kantoorruimte zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
Kantoorruimte
- verwarming via gasgestookt cv-systeem met radiatoren,
- koeling in de kantoorruimte via topkoeling,
- bewegingssensoren voor de verlichting in de kantoorruimten,
- pantry v.v. koelkast en vaatwasmachine*,
- kabelgoten t.b.v. databekabeling*,
- ingebouwde verlichtingsarmaturen (gedeeltelijk),
- isolerende beglazing,
- glaspanelen ter plaatse van de ingebouwde kantoorruimtes,
- Brandslanghaspel en handbrandblusser,
- Inrichtingspakket, bestaande uit vloerbedekking en scheidingswanden*.

Algemeen
- fietsenstalling,
- slagboomsysteem,
- Inbraakalarmsysteem*,
- brand- en ontruimingsinstallatie / brandpreventiemiddelen,
- elektrisch bediende toegangsdeur,
- vluchtrouteaanduiding,
- natuurstenen vloer ter plaatse van de entree/hal,
- toegangs-/ beveiligingssysteem door middel van pasjes*,
- verlaagd systeemplafond met doorzaktegels in de entree,
- koeling in de serverruimte door middel van een split-unit airconditioning*,
- warmwatervoorziening door middel van 15 liter boilers (Daalderop),
- liftinstallatie (goederenlift),
- optimaal geïsoleerd,
- toiletruimte met dames- en herentoilet, urinoir en dubbele wasbak.

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder.

Huurprijs
Kantoorruimte: € 129,-- per m² per jaar.
Parkeerplaats: € 550,-- per plaats, per jaar.
Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten.
Huur te voldoen bij vooruitbetaling per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 32,50 per m² per jaar voor onder andere navolgende leveringen en diensten:
• gasverbruik inclusief vastrecht en meterhuur;
• elektraverbruik inclusief vastrecht en meterhuur;
• waterverbruik inclusief vastrecht en meterhuur;
• onderhoud, eventuele keuringskosten en periodieke controle van de E-installatie;
• onderhoud, eventuele keuringskosten en periodieke controle van de W-installatie;
• onderhoud, eventuele keuringskosten en periodieke controle van de daken en valbeveiliging;
• onderhoud, eventuele keuringskosten en periodieke controle van de gebouw gebonden brandblusmiddelen;
• onderhoud en reparatie (automatische) toegangs-/buitendeuren;
• onderhoud van groenvoorziening c.q. terreinonderhoud;
• onderhoud en vervanging (interieur)beplanting en bestrating;
• de kosten voor onkruid-, ongedierte- en gladheidsbestrijding;
• de kosten voor schoonmaak, glasbewassing en gevelreiniging;
• de kosten voor beveiliging en surveillance van het terrein;
• de kosten voor communicatie van gebouwinstallaties;
• kosten voor riool en reinigingsheffing;
• diversen/klein dagelijks onderhoud;
• administratiekosten 5% over de overige leveringen en diensten.

Verhuurder is bevoegd na overleg met Huurder de genoemde levering van zaken en diensten naar soort en omvang te wijzigen of te laten vervallen.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Amstelwijck" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 19 april 2011.

Op grond van artikel 7 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van het complex ‘Kantoor-2’. De voor ‘Kantoor-2’ aangewezen gronden zijn bestemd voor onder andere:

De voor 'Kantoor - 2' aangegeven gronden zijn bestemd voor:
a. kantoren;
b. bedrijven;
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm maatschappelijk - kinderopvang': een
kinderdagverblijf
d. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, ontsluitingswegen,
parkeren, groen, water,
een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 7.5.

7.5 Specifieke gebruiksregels
Voor het gebruik gelden de volgende regels:
a. minimaal 30 % van een vestiging dient te worden gebruikt voor kantoor;
b. uitsluitend bedrijfsactiviteiten uit de categorieën 1 t/m 3 van de tot deze regels behorende Staat
van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan.

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl op 16 juli 2020 Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Energielabel
Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht
Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht
Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht
Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht
Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht
Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht
Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht
Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht
Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht
Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht
Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht
Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht
Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht
Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht
Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht
Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht
Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht
Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht
Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht
Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht
Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht
Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht
Laan van Kopenhagen 100, 3317 DM, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download
Brochure Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie