LaneParc Opslagboxen ong, 3077 NW, Rotterdam
LaneParc Opslagboxen ong, 3077 NW, Rotterdam
LaneParc Opslagboxen ong, 3077 NW, Rotterdam
LaneParc Opslagboxen ong, 3077 NW, Rotterdam
LaneParc Opslagboxen ong, 3077 NW, Rotterdam
Onder optie 3077 NW, Rotterdam

LaneParc Opslagboxen ong, 3077 NW, Rotterdam

€ 60.500 v.o.n.

Omschrijving

Algemeen Project “LaneParc” wordt gerealiseerd in Rotterdam, aan de Arthurweg 15, in de wijk Oud-IJsselmonde en nabij op- en afrit 24 Rotterdam-Feijenoord van de A16. Dit project omvat in totaal 59 opslagboxen waarvan er nog 4 beschikbaar zijn. De oppervlaktes van...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 31 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Rotterdam
Bedrijfshuisvesting Rotterdam

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs € 60.500 v.o.n.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Onder optie
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 2022
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres LaneParc Opslagboxen ong
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 31 m²
Oppervlakte in units vanaf 28 m²

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Project “LaneParc” wordt gerealiseerd in Rotterdam, aan de Arthurweg 15, in de wijk Oud-IJsselmonde en nabij op- en afrit 24 Rotterdam-Feijenoord van de A16.

Dit project omvat in totaal 59 opslagboxen waarvan er nog 4 beschikbaar zijn. De oppervlaktes van de boxen variëren van 28 m² tot 31 m² bruto vloeroppervlak. De binnenwerkse hoogte van de boxen bedraagt circa 3,1 meter. Op de begane grond wordt een gemeenschappelijke box ingericht met een dubbel toilet, een technische ruimte met o.a. de tussenmeters voor elektraverbruik en een schoonmaak/werkkast.

Indeling
Box 11 Onder optie
Ca. 28 m²
Koopsom € 60.500,00 VON

Appartementsrechten
De grond en de daarop te realiseren bebouwing is uitgegeven in eeuwigdurende erfpacht waarvan de canonverplichting is afgekocht. De grond wordt gesplitst in appartementsrechten. Elke koper wordt
eigenaar van een appartementsrecht, welk het recht geeft op het uitsluitende gebruik daarvan. Elke box heeft een eigen adres, is separaat met een hypotheek te belasten en/of te verkopen/verhuren.

Dit houdt onder meer in dat elke koper afzonderlijk wordt aangeslagen voor onroerend zaakbelasting, waterschapslasten, rioolrecht alsmede vastrecht voor diverse nutsvoorzieningen ( water en elektriciteit).

Elke koper wordt tevens gerechtigde tot het gemeenschappelijke buitenterrein. Voor het
beheer hiervan wordt van rechtswege een Vereniging van Eigenaren opgericht.

Vereniging van Eigenaren
Voor het onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke delen, waaronder het gemeenschappelijke buitenterrein, wordt van rechtswege een Vereniging van Eigenaren (kortweg VvE) opgericht waarvoor thans een beheerder is aangesteld.

De belangrijkste taken en bevoegdheden van deze vereniging zijn:
• Het beheer van de gemeenschappelijke zaken, zoals het buitenterrein;
• Het opstellen van een huishoudelijk reglement met daarin regels voor het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten;
• Het beheer van de middelen die door de eigenaren aan de VvE ter beschikking zijn gesteld. Bij de eigendomsoverdracht van het appartementsrecht is koper reeds een eerste bijdrage, ter grootte van de jaarbijdrage (conform aanvangsbegroting) van het betreffende appartementsrecht, aan de vereniging verschuldigd. De daaropvolgende periodieke bijdragen zullen door de eigenaren (leden van de vereniging) worden vastgesteld. Deze bijdragen zijn bedoeld om onder andere de navolgende zaken collectief te regelen/betalen:
o De opstalverzekering;
o De aansprakelijkheidsverzekering;
o Reservering voor groot onderhoud,
waaronder met name begrepen het dak en buitenschilderwerk (in een uniform kleurenschema).

Daarnaast kunnen onder andere de navolgende zaken, na goedkeuring door de vergadering, collectief worden geregeld:
• Gevelreiniging;
• Onderhoud van gemeenschappelijke groenvoorziening;
• Onderhoud dak en gevels;
• Gladheidbestrijding op het buitenterrein;
• Gemeenschappelijke glasbewassing;
• Etc.

Entreebijdrage Vereniging van Eigenaren
Vanaf € 344,40

Financiering
Bij het sluiten van de koop wordt door de projectnotaris een koop- en aannemingsovereenkomst opgesteld en vervolgens door partijen getekend. In deze overeenkomst kan op verzoek van de koper een ontbindende voorwaarde financiering worden opgenomen.

Binnen 7 dagen na ondertekening van de overeenkomst dient koper een waarborgsom te storten groot 10% van de koopsom. In plaats van deze waarborgsom kan de koper een bankgarantie stellen. Deze waarborgsom of bankgarantie geldt als zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen van de koper, voortvloeiend uit de getekende koop- en aannemingsovereenkomst.

Betalingen
De kopers betalen bij de eigendomsoverdracht de grondtermijn en in een aantal termijnen de diverse stadia van de bouw. Betalingen en wijze van betaling zijn vermeld in de koop- en de aannemingsovereenkomst.

Aanvang en oplevering
Zodra zowel de onherroepelijke bouwvergunning is verleend en 60% van de opslagboxen onvoorwaardelijk is verkocht, of zoveel minder ter beoordeling aan de ontwikkelaar, wordt met de bouw van dit project gestart. De bouwtijd bedraagt circa 10-11 maanden (220 werkbare werkdagen na gereedkomen betonnen fundering).

Afwerking
De prefab boxen zijn degelijk gebouwd en afgewerkt met gebruikmaking van moderne bouw- en isolatiematerialen. Zie hiervoor ook
de technische omschrijving.

Verkoper stelt zich op het standpunt dat bij oplevering geen energielabel utiliteit hoeft te worden afgegeven in de zin van het bij oplevering van het casco geldende Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG), aangezien het een gebouw betreft dat geen energie gebruikt om het klimaat binnen te regelen.

Afhankelijk van de gebouwfuncties die de eigenaar/gebruiker aan het gekochte toekent, kan er sprake zijn van de verplichting tot afmelden van een energielabel. Eigenaar/gebruiker neemt zelf de regie op zich voor het correct laten opstellen en tijdig laten afmelden van dit energielabel, hierbij inbegrepen de verplichting om te blijven voldoen aan het Bouwbesluit en dan met name de energieprestatie eisen van het Bouwbesluit.

Tekening
Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving is hetgeen in de technische omschrijving staat bepalend.

Nadere bijzonderheden
De in deze verkoopdocumentatie en op de verkooptekeningen gebruikte nummering betreft bouwnummers. Deze worden tijdens de bouw door iedereen gebruikt, ook in de correspondentie met Twins en de projectnotaris. Deze bouwnummers zijn niet de toekomstige huisnummers. De gemeente kent deze huisnummers toe.

Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de verkrijging van de voor hun bedrijfsuitoefening benodigde financiële middelen en vergunningen.

Volgens de Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit kunt u verplicht zijn bij de gemeente melding te maken van het oprichten en/of veranderen van een bedrijf. De snelste manier om de melding te doen is via het E-loket van het Activiteitenbesluit, dat u vindt op www.aimonline.nl.

De netbeheerders leggen tegenwoordig alleen (hoofd)leidingwerk aan op particulier terrein indien daarvoor rechten zijn gevestigd. Deze rechten op het hebben, houden, onderhouden, vervangen of verwijderen van dit leidingwerk worden gevestigd via de splitsingsakte.

De koper mag de op basis van de koop-/aannemingsovereenkomst gekochte appartementsrechten pas verkopen na één jaar na sleuteloverdracht of anders met schriftelijke toestemming van de verkoper. Hiervoor worden in de overeenkomst omstandigheden omschreven ten gevolge waarvan deze toestemming niet geweigerd kan worden.

De standaard aangebrachte brandwerende en bouwkundige voorzieningen die worden voorgeschreven door diverse overheidsinstellingen gelden slechts in algemene situaties. Afhankelijk van de aard van het gebruik kunnen de betreffende instellingen nadere voorzieningen voorschrijven, welke voor rekening van de koper komen.

Grond en graafwerk
Ten behoeve van fundatie en vloer worden grond- en graafwerkzaamheden verricht, alsmede voor de invoeringen van nutsbedrijven en rioleringen.

Fundering: in het werk te storten beton
Prefab boxen te plaatsen op betonfundering. Stroken fundering met funderingsbalken en verzwaringsstroken volgens opgave constructeur. De op de verdieping gelegen boxen worden gestapeld op de boxen op de begane grond.

Prefab garagebox
Op de strokenfundering worden modulaire prefab garageboxen geplaatst. De wanden, de vloer en het dak zijn van gewapend beton. De wanden zijn aan de buitenzijde afgewerkt met een waterafstotende met glasvezel versterkte kleurvaste buitenbepleistering (zichtzijdes) in de kleur antraciet grijs. In de wanden of het dak worden ventilatieroosters opgenomen.

De vloer- en wandafwerking aan de binnenzijde van de box bestaat uit afwasbare gemineraliseerde kunsthars in een lichte kleur (zwart wit gespikkeld). De vloer is veegvast en belastbaar tot 350 kg/m².

Overheaddeur
De overheaddeuren van de boxen zijn opgebouwd uit secties welke gevuld zijn met polyurethaanschuim. Het geleide systeem van de overheaddeuren wordt opgehangen aan het dak van de box. Deze overheaddeuren hebben een breedte variërend van 2.75 en 3 meter. De hoogte bedraagt 2.97 meter. De overheaddeuren zijn standaard handbediend en voorzien van veerbreukbeveiliging. Overheaddeuren
uitvoeren in de kleur verkeerswit.

Dakbedekking
Het hemelwater wordt afgevoerd via hemelwaterafvoeren aan de binnenzijde van de boxen. Het dak wordt voorzien van een voldoende aantal spuwers.

Interieur
De boxen zijn voorzien van twee opbouw LED armaturen met schakelaar en een geaarde dubbele wandcontactdoos (230 V). Elke box wordt voorzien van een eigen verdeelkastje, welke 16 Ampère is af gezekerd.

Hellingbaan en verdiepingsvloer
De hellingbaan naar de op de verdieping gelegen boxen bestaat uit een stalen roostervloer op een staalconstructie. Stalen trap naar de verdiepingsvloer. De verdiepingsvloer bestaat eveneens uit een
stalen roostervloer, op een staalconstructie, waarbij de bovenkant van de roostervloer gelijk ligt met het vloerpeil van de boxen op de verdieping.

Voorzieningen
Op de begane grond wordt een gezamenlijke box ingericht, met daarin een schoonmaakkast, de technische ruimte voor de boxen en een toiletruimte.

In de technische ruimte de hoofdmeter voor de elektriciteit en de 60 tussenmeters met aardlekschakelaar voor de afzonderlijke garageboxen (1 groep 16 Ampere). 1 tussenmeter met groep ten behoeve van de elektrische verwarming en warm water in de technische ruimte, camerabeveiliging, buitenverlichting (waaronder projectlogo) en elektrische toegangspoort tot het terrein.

Download onze brochure voor meer informatie.

Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

LaneParc Opslagboxen ong, 3077 NW, Rotterdam
LaneParc Opslagboxen ong, 3077 NW, Rotterdam
LaneParc Opslagboxen ong, 3077 NW, Rotterdam
LaneParc Opslagboxen ong, 3077 NW, Rotterdam
LaneParc Opslagboxen ong, 3077 NW, Rotterdam
LaneParc Opslagboxen ong, 3077 NW, Rotterdam

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Kadastrale kaart Download
Kadastrale kaart Download
Kadastrale kaart Download
Kadastrale kaart Download
Kadastrale kaart Download
Kadastrale kaart Download
brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie