Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
4761 DC, Zevenbergen

Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen

€ 895.000 k.k.

Omschrijving

Algemeen TE KOOP: winkel-/ verkoopruimte met bovenwoning in het hart van de kern Zevenbergen in de gemeente Moerdijk. Vanwege de locatie en de potentie, leent dit object zich perfect voor (gedeeltelijke) transformatie. Een van de mogelijkheden is de woonruimte op te...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 678 m²
Perceel 142 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs € 895.000 k.k.
Koop BTW belast ja
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwjaar 1970
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Noordhaven 86
Plaats Zevenbergen
Provincie Noord_brabant
Land Nederland
Ligging
  • Overig
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 142 m²
Winkelruimte
Oppervlakte 678 m²
Oppervlakte in units vanaf 678 m²
Oppervlakte verkoop vloer 678 m²
Overname personeel nee
Frontbreedte 700 cm
Branchebeperking nee
Horeca toegestaan nee
Energie
Energielabel A
Energielabel index 1
Energielabel einddatum 2030-07-06
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
TE KOOP: winkel-/ verkoopruimte met bovenwoning in het hart van de kern Zevenbergen in de gemeente Moerdijk. Vanwege de locatie en de potentie, leent dit object zich perfect voor (gedeeltelijke) transformatie. Een van de mogelijkheden is de woonruimte op te knappen, zodat er in combinatie met de winkelruimte op de begane grond een mooi beleggingsobject ontstaat.

De winkel-/verkoopruimte is thans in gebruik als schoenenwinkel, met de hoofdentree aan de Noordhaven en een tweede ontsluiting aan de achterzijde van het object. De bovengelegen woning beschikt over een eigen toegang en is voor een klein gedeelte in gebruik als kantine en opslag.

Moerdijk is een gemeente met 36.738 inwoners en een grondgebied van circa 180 km². Binnen de gemeente Moerdijk is veel spreiding op het gebied van winkels. De gemeente Zevenbergen waar ook het gemeentehuis is gesitueerd, is de grootste kern en bevat in het centrum ook een grote hoeveelheid winkels voor niet dagelijkse bestedingen. Zevenbergen heeft de nodige regionale bindingskracht en trekt omwonenden vanuit een straal van 25 kilometer. Zevenbergen heeft een NS-station en goede busverbindingen naar nabijgelegen dorpen.

In opdracht van de gemeente Moerdijk wordt thans Roode Vaart doorgetrokken, waarmee tussen de Noordhaven en Zuidhaven een historische waterpartij wordt teruggebracht die de beleving tijdens het funshoppen verlevendigt.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Zevenbergen, sectie M, nummers 4479 en 4492, respectievelijk groot 142 m² en 319 m² (tezamen groot 451 m²).

Indeling
Ca. 305 m² Winkelruimte op de begane grond (split-level), bestaande uit een voorportaal met etalage en een trapopgang naar de eerste verdieping;

Ca. 153 m² Magazijn-/ opslagruimte op de begane grond, verdeeld in diverse ruimtes. Eén van de ruimtes aan de achterzijde is voorzien van een garagedeur ten behoeve van de levering van goederen;

Ca. 67 m² Winkelruimte op de eerste verdieping;

Ca. 41 m² Opslagruimte op de eerste verdieping (oorspronkelijk woonhuis);

Ca. 40 m² Woonruimte op de eerste verdieping, bestaande uit een woonkeuken met keukenblok en kleine buitenruimte aan de voorzijde van het pand, CV-ruimte, enkel toilet en bergkast;

Ca. 72 m² Woonruimte op de tweede verdieping, bestaande uit een voor- en een achterkamer en een badkamer;

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Winkelruimte:
• Voorportaal met etalage;
• Buitenverlichting;
• Stalen rolluik;
• Luchtgordijn;
• Diefstal detectiepoortjes;
• Camerabewaking;
• Alarminstallatie;
• Balie/ kassablok;
• Airconditioning;
• Systeemplafond v.v. inbouwspots;
• Mechanische ventilatie;
• Diverse brandblusapparatuur;
• Diverse opslagruimtes;
• TL-verlichting;
• Vluchtrouteaanduiding;
• Trap naar de verdieping;
• Enkel toilet met fonteintje;
• Toegang tot woongedeelte;
• Pv-panelen;
• Aansluiting gas, water en elektra;

Woonruimte:
• Opstelling CV-ketel (Nefit 1997);
• Bergruimte;
• Enkel toilet met fonteintje;
• Woonkeuken met keukenblok v.v. 4 onder- en 4 bovenkasten en kleine buitenruimte;
• Deels kunststof kozijnen v.v. dubbel glas;
• Gedeeltelijk draai-/kiepramen v.v. screens;
• Trap naar tweede verdieping;
• Twee slaapkamers;
• Eenvoudige badkamer;
• Toegang tot dakterras op de tweede verdieping.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Moerdijk valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan “Centrum Zevenbergen”, vastgesteld op 8 oktober 2015.

Op grond van artikel 4 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van de locatie: “Centrum”, met een dubbelbestemming ‘’Waarde Archeologie – 3’’ en de gebiedsaanduiding ‘’vrijwaringszone – molenbiotoop’’.

De voor ‘’Centrum’’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. indien het functies betreft die worden uitgeoefend op de begane grondlaag van gebouwen:
1. detailhandel;
2. dienstverlening;
3. horecabedrijven van categorie 1a en 1b van de Staat van Horeca-activiteiten en overige bestaande horeca;
4. maatschappelijke voorzieingen;
5. culturele voorzieningen;
6. ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt': een supermarkt;
7. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - opnamestudio': een opnamestudio;
8. opslag ten behoeve van bovengenoemde functies;
b. indien het functies betreft die worden uitgeoefend op de verdiepingen van gebouwen:
1. kantoren;
2. opslag en/of sanitaire voorzieningen ten dienste van en in directe relatie met de onder a genoemde functies;
c. wonen op de begane grond en de verdieping, met aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, voor zover het vloeroppervlak niet meer bedraagt dan 30% van het vloeroppervlak van de betrokken woning met een maximum van 60 m², met dien verstande dat:
1. het aantal wooneenheden niet meer mag bedragen dan het bestaande aantal;
2. de vloeroppervlakte bij onzelfstandige woonruimte ten minste 15 m² en bij zelfstandige woonruimte ten minste 60 m² bedraagt, of het bestaande oppervlakte op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan;
d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen.

Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 23 juli 2020.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Koopsom
€ 895.000,00 kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Indien verkoper dit wenst, dient koper bereid te zijn mede te werken aan een met BTW belaste levering.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2014) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Staat van de onroerende zaak
De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van het sluiten van de bezichtiging bevond, “as is, where is en voetstoots”, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen.

Energielabel
Energielabel A. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de koopovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen
Noordhaven 86, 4761 DC, Zevenbergen

Bedrijfstakken in Moerdijk

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie