Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht
Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht
Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht
Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht
Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht
Nieuw 3353 HE, Papendrecht

Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht

€ 1.500 p.m.

Omschrijving

Algemeen Het winkelcentrum “De Meent” is een modern vormgegeven winkelcentrum. Het winkelcentrum heeft een oppervlakte van 20.000 m² en bevindt zich in het centrum van Papendrecht (circa 32.000 inwoners). Het winkelaanbod is zeer divers met een aantal grote...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 85 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download het Document

Download Dynamis brochure

Media

Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht
Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht
Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht
Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht
Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in Papendrecht

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 1.500 p.m.
Status beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwjaar 1973
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Overtoompassage 8
Plaats Papendrecht
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Ligging
  • Wijkwinkelcentrum
Winkelruimte
Oppervlakte 85 m²
Oppervlakte in units vanaf 85 m²
Oppervlakte verkoop vloer 85 m²
Overname personeel nee
Frontbreedte 500 cm
Branchebeperking nee
Horeca toegestaan nee
Energie
Energielabel A
Energielabel index 0.38
Energielabel einddatum 2026-11-29
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Het winkelcentrum “De Meent” is een modern vormgegeven winkelcentrum. Het winkelcentrum heeft een oppervlakte van 20.000 m² en bevindt zich in het centrum van Papendrecht (circa 32.000 inwoners).

Het winkelaanbod is zeer divers met een aantal grote retailers zoals, de HEMA, Jumbo, Dirk van den Broek, Zeeman, Kruidvat en de recent geopende Scapino. Verdere invulling is voornamelijk kleinschalige detailhandel en diverse horecagelegenheden. Tegenover de beschikbare winkelruimte is een supermarkt van Lidl gevestigd.

Het winkelcentrum is goed bereikbaar met zowel openbaar vervoer als de auto. Het centrum heeft een korte ontsluiting naar de N3, die A15 en A16 met elkaar verbindt. De dichtstbijzijnde bushalte ligt op ca. 100 meter en heeft een directe verbinding met onder andere het Centraal Station in Dordrecht.

Op korte afstand bevinden zich 2 openbare parkeergarages, waar de eerste 2 uur gratis geparkeerd kan worden. Tevens is er een parkeerterrein op loopafstand (blauwe zone).

Kadastrale aanduiding
Gemeente Papendrecht, Sectie B, Nummer 5261 Gedeeltelijk.

Indeling
Ca. 85 m² BVO Winkelruimte op de begane grond, bestaande uit een casco winkelruimte met twee afgescheiden pantry’s.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

• Frontbreedte van 5 meter. De pui is v.v. een dubbele toegangsdeur;
• Enkel toilet met voorportaal aan de achterzijde van de winkel;
• Pantry 1 v.v. drie onder- en twee bovenkastjes*;
• Pantry 2 v.v. twee onder- en twee bovenkastjes*;
• Electra aansluitpunten middels opbouwstopcontacten*;
• Meterkast v.v gas-, water en elektra aansluiting;
• Verwarming en warmwatervoorziening middels CV combi ketel gekoppeld aan radiatoren*;
• Deels verlaagd systeemplafond deels v.v. ingebouwde spots* en deels voorzien van LED panelen*;
• Brandblusvoorziening*;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 1.500,00 per maand.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks per 1 april, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in oktober 2012.

Energielabel
Energielabel A. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Papendrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Reparatie Beheersverordening Papendrecht" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 1 juli 2021.

Op grond van de planvoorschriften is de bestemming van het object: “Centrum”.

De voor ‘Centrum’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel;
b. dienstverlening;
c. horeca van categorie 1a, 1b, en 2;
d. zelfstandige kantoren;
e. wonen in zelfstandige woonruimte, uitsluitend op de verdiepingen, met aan huis gebonden beroep of bedrijf, met dien verstande dat:
a. de vloeroppervlakte ten behoeve van een aan gebonden beroep of bedrijf ten hoogste 25% van de vloeroppervlakte van de betrokken woning met inbegrip van bijbehorende bouwwerken bedraagt;
b. ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' gebruik voor woondoeleinden c.q. gebruik als zelfstandige woning niet is toegestaan;
c. wonen in onzelfstandige woonruimte is toegestaan, wanneer de onzelfstandige woonruimte wordt bewoond door maximaal 2 personen, ook in gevallen waarin de eigenaar al dan niet mer zijn gezin tevens woonachtig is in de betreffende woning;
f. een onderdoorgang, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang';
g. tevens branchering overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.3 ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - branchering';
h. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, laad- en losruimte, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en bergingen.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload per 7 december 2021 via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht
Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht
Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht
Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht
Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht
Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht
Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht
Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht
Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht
Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht
Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht
Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht
Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht
Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht
Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht
Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht
Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht
Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht
Overtoompassage 8, 3353 HE, Papendrecht

Bedrijfstakken in Papendrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Document Download
Document Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie