Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
3311 GV, Dordrecht

Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht

€ 695.000 k.k.

Omschrijving

Algemeen Gelegen in de oudste stad van Holland, aan dé voormalige toegangsweg tot de historische binnenstad. Het object is gelegen op een perceel grond van ca. 292 m² en gebouwd rond 1960. In de jaren ’70 was de Spuiweg een toegangsweg tot de binnenstad met vele...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 426 m²
Perceel 170 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Media

Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs € 695.000 k.k.
Koop BTW belast nee
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwjaar 1960
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Spuiweg 84 - 90
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 170 m²
Winkelruimte
Oppervlakte 426 m²
Oppervlakte in units vanaf 426 m²
Oppervlakte verkoop vloer 426 m²
Overname personeel nee
Frontbreedte 886 cm
Branchebeperking nee
Horeca toegestaan nee
Energie
Energielabel D
Energielabel einddatum 2031-10-05
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Gelegen in de oudste stad van Holland, aan dé voormalige toegangsweg tot de historische binnenstad. Het object is gelegen op een perceel grond van ca. 292 m² en gebouwd rond 1960. In de jaren ’70 was de Spuiweg een toegangsweg tot de binnenstad met vele speciaalzaken.

Het object beschikt over een grote langwerpige winkelruimte op de begane grond en daarboven nog twee bouwlagen die op dit moment in gebruik zijn als opslagruimte. Aan de straatzijde bevindt zich één toegang tot de winkelruimte. De bovenverdiepingen zijn intern toegankelijk.

Het object leent zich perfect voor transformatie vanwege de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Tevens is er een tuin aanwezig, die tevens via een achterom bereikbaar is.

De ligging nabij de binnenstad en de nabij gelegen uitvalswegen, maken dit een top locatie! Meer informatie over de Spuiweg? Neem contact met ons op!

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie D, Nummer 5836 en 5837, Groot 292 m².

Indeling
Ca. 200 m² Winkelruimte op de begane grond, inclusief kleine opslag aan de achterzijde van de winkel;

Ca. 12 m² Kantoorruimte op de begane grond, voorzien van pantry;

Ca. 45 m² Tuin, gelegen aan de achterzijde van het pand.

Ca. 94 m² Opslagruimte op de eerste verdieping, bestaande uit een open ruimte, een tweetal aparte vertrekken en een toilet;

Ca. 75 m² Opslagruimte op de tweede verdieping.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verkoopbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de koopsom.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Begane grond:
• Elektrische toegangsdeur;
• Systeemplafond met een hoogte van ca. 2,60 m¹, deels voorzien van LED verlichting en deels voorzien van opbouwverlichting;
• Opslagruimte aan de achterzijde van de winkel;
• Toilet met voorportaal voorzien van handwasbak;
• Kantoorruimte aan de achterzijde van de winkel;
• Pantry gesitueerd in het kantoorvertrek;
• Verwarming middels plafondunit;
• Luchtgordijn ter hoogte van de etalage;
• Verwarming middels radiatoren in de keuken;
• Vloerafwerking middels tegels;
• Luchtbehandelingsinstallatie middels airco units;
• Afzuiging;
• Brandblusvoorzieningen (niet gekeurd);
• Rolluik aan de voorzijde van het pand;
• Stellingen langs de wanden;
• 2 Glasvezelaansluitingen (1 aan de voorzijde en 1 aan de achterzijde).

Eerste en tweede verdieping:
• Toilet op de eerste verdieping (niet in gebruik);
• Keukenblok op de eerste verdieping, voorzien van boiler (niet in gebruik);
• Opbouwverlichting op de eerste verdieping;
• Verwarming middels radiatoren op de eerste verdieping (niet alles is aangesloten);
• Stellingen langs de wanden.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Schil‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 27 maart 2012.

Op grond van artikel 8 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Gemengd -2 ‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie‘.

De voor ‘Gemengd - 2‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. Wonen;
b. Detailhandel;
c. Dienstverlening;
d. Bedrijf;
e. Maatschappelijk;
f. Kantoor;
g. Atelier;
h. Cultuur en ontspanning;
i. Sport;
j. Horeca-1;
k. Casino;
l. Belhuizen / internetcafés, uitsluitend voor zover aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan;
m. Parkeren;
n. Openbare verbinding;
o. Bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, parkeren, groen een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 8.4.

8.4 Specifieke gebruiksregels
a. De in lid 8.1 onder b t/m i genoemde functies zijn uitsluitend toegestaan op de begane grond, met dien verstande dat:
a. Er geen sprake mag zijn van ontoelaatbare hinder voor de (woon)omgeving;
b. Een vestiging niet groter mag zijn dan 250 m² bruto-vloeroppervlakte.
b. Een ‘casino’ als bedoeld in lid 8.1 onder k is uitsluitend toegestaan op de begane grond ter plaatse van de aanduiding (ca);
c. Horeca-1 als bedoeld in lid 8.1 onder j is niet toegestaan;
d. Binnen ‘maatschappelijk’ als bedoeld in lid 8.1 onder e zijn functies ten behoeve van zorginstellingen en religie niet toegestaan;
e. Uitsluitend bedrijven in categorie 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
f. Bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 lid 3 van de Wet geluidhinder juncto artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan;
g. In afwijking van het bepaalde in lid 8.4 onder e zijn ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf, categorie 3’ op het aangegeven adres tevens de volgende bedrijfsactiviteiten toegestaan;
a. Aannemersbedrijf – Timmerbedrijf Vrieseweg 46.
h. De verdiepingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor wonen, tenzij deze op het moment van de ter inzage legging van het ontwerp van het plan reeds voor andere functies zijn ingericht;
i. Het gebruik van gebouwen voor belhuizen/ internetcafés mag worden gehandhaafd tot aan het moment dat het is beëindigd.

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl op 21 juni 2021. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Koopsom
€ 695.000,00 kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Er kan vrij van BTW worden verkocht.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Staat van de onroerende zaak
De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van het sluiten van de bezichtiging bevond, “as is, where is en voetstoots”, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen.

Energielabel
Energielabel D. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de koopovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Milieugegevens
Meer informatie m.b.t. de milieugegevens treft u in de te downloaden brochure.

Lasten en beperkingen
Op de kadastrale legger zijn geen bijzondere kwalitatieve verbintenissen, lasten of beperkingen opgenomen.

Wij hebben de laatst bekende akte gerechercheerd en in ons advies betrokken. Dit betreft een akte van levering, verleden voor notaris mr. T.A.M. Jansen te Ridderkerk op 8 november 1999.

In deze akte is woordelijk opgenomen als volgt: Met betrekking tot het gekochte zijn verkoper geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht
Spuiweg 84 - 90, 3311 GV, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie