Vierlinghstraat 14, 3316 EL, Dordrecht
Vierlinghstraat 14, 3316 EL, Dordrecht
Vierlinghstraat 14, 3316 EL, Dordrecht
Vierlinghstraat 14, 3316 EL, Dordrecht
Vierlinghstraat 14, 3316 EL, Dordrecht
3316 EL, Dordrecht

Vierlinghstraat 14, 3316 EL, Dordrecht

€ 57.500 p.j.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is een unit in dit grootschalige bedrijfsverzamelcomplex dat is gelegen op bedrijventerrein Amstelwijck West. Het gehele complex bestaat uit een achttal units, allen bestaande uit een bedrijfsruimte in combinatie met een...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 716 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 57.500 p.j.
Huur BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1978
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Vierlinghstraat 14
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 566 m²
Oppervlakte in units vanaf 566 m²
Kantoor oppervlakte 150 m²
Parkeergelegenheid
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is een unit in dit grootschalige bedrijfsverzamelcomplex dat is gelegen op bedrijventerrein Amstelwijck West.

Het gehele complex bestaat uit een achttal units, allen bestaande uit een bedrijfsruimte in combinatie met een kantoorruimte variërend van grootte.

Bedrijventerrein Amstelwijck West vormt samen met bedrijventerrein De Dordte Kil I en II een grootschalig bedrijventerrein. Het gehele terrein is meer dan 100 ha groot en ligt het zeer gunstig ten opzichte van de rijksweg A-16 en de N-3 en wordt vaak gezien als één bedrijventerrein. De terreinen zijn in de loop van de jaren '80 en '90 ontwikkeld.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie Q, nummer 4861, groot 9.755 m²

Indeling
Ca. 566 m² bedrijfsruimte gelegen op de begane grond.

Ca. 76 m² kantoorruimte gelegen op de begane grond.

Ca. 74 m² kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Bedrijfsruimte:
- overheaddeur (4 x 4,2 m) aan de voorzijde;
- vloerbelasting ca. 2.500 kg/m²;
- glad afgewerkte betonvloer;
- vrije hoogte bedrijfsruimte ca. 6 m1;
- lichtstraat;
- verlichting middels Tl-armaturen;
- verwarming middels gasgestookte heater.

Kantoorruimte:
- systeemplafonds met ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- verwarming middels Cv-installatie met radiatoren;
- dames- en herentoilet;
- pantry.

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder.

Huurprijs
€ 57.500,00 per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten.
Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van een nader te bepalen bedrag.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: "Dordtse Kil", vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

Op grond van artikel 4 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: "Bedrijf” met als dubbelbestemming “Waarde-Archeologie-3” en nadere functie-aanduiding “4.2”.

De voor “Bedrijf” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven;
b. bedrijfswoningen behorende bij de onder a. bedoelde bedrijven
c. horeca;
d. detailhandel;
e. verkooppunt motorbrandstoffen;
voor zover het de gronden ten zuiden van de N217 (Dordtse Kil III) betreft, tevens:
f. verkeer

alsmede voor:
g. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen.

Op basis van de specifieke gebruiksregels van lid 4.4 valt op te maken dat de functies genoemd onder b, c, d en e niet zijn toegestaan.

Het maximale bebouwingspercentage bedraagt 80%.
De maximale bouwhoogte bedraagt 10 meter.

Bedrijven zijn toegestaan in de milieucategorieën tot en met categorie 4.2.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl op 20 mei 2020.

Energielabel
In geval van verhuur zal er een energielabel worden aangeleverd.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Vierlinghstraat 14, 3316 EL, Dordrecht
Vierlinghstraat 14, 3316 EL, Dordrecht
Vierlinghstraat 14, 3316 EL, Dordrecht
Vierlinghstraat 14, 3316 EL, Dordrecht
Vierlinghstraat 14, 3316 EL, Dordrecht
Vierlinghstraat 14, 3316 EL, Dordrecht
Vierlinghstraat 14, 3316 EL, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie