Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Onder bod 3313 DA, Dordrecht

Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht

Omschrijving

VERKOOP / VERHUUR BIJ INSCHRIJVING Namens de gemeente Dordrecht hebben wij de opdracht gekregen om de verkoop / verhuur te begeleiden van de Biesboschhal, welke bij openbare inschrijving zal worden verkocht of verhuurd. Wij nodigen u namens de gemeente Dordrecht van...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 4259 m²
Perceel 129713 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs
Status onder bod
Aanvaarding per datum
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Werf van De Biesbosch 92
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging
  • in woonwijk
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 129713 m²
Horeca
Totaal bechikbare oppervlakte 4259 m²
Verkoop vloer oppervlakte 4259 m²
Kantoor
Oppervlakte 1000 m²
Oppervlakte in units vanaf 1000 m²
Verdiepingen
  • 1
Winkelruimte
Oppervlakte 4259 m²
Oppervlakte in units vanaf 4259 m²
Horeca toegestaan ja
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 4259 m²
Parkeergelegenheid
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

VERKOOP / VERHUUR BIJ INSCHRIJVING
Namens de gemeente Dordrecht hebben wij de opdracht gekregen om de verkoop / verhuur te begeleiden van de Biesboschhal, welke bij openbare inschrijving zal worden verkocht of verhuurd. Wij nodigen u namens de gemeente Dordrecht van harte uit, om deel te nemen aan de procedure voor de herontwikkeling van de Biesboschhal. Hierbij informeren wij u graag over de start van deze verkoop-/ verhuurprocedure.

De Biesboschhal is een gemeentelijk monument met een bijzondere geschiedenis, gelegen aan de zuidelijke insteekhaven van het gebied ‘De Stadswerven’. Kenmerkend is de grote hal die door zijn omvang en architectuur nog steeds het gevoel van productie oproept. De hal bestaat op dit moment uit ca. 3.255 m² op de begane grond, ca. 502 m² op de eerste verdieping en ca. 502 m² op de tweede verdieping.

Nadat de scheepswerf in 2000 failliet is gegaan, is het complex aangekocht door de gemeente Dordrecht met als doel de wijk Stadswerven te realiseren. De wijk is inmiddels in ontwikkeling en het complex is thans op tijdelijke basis in gebruik gegeven.

De gemeente Dordrecht is op zoek naar een slagvaardige partij, of consortium van partijen, die de herontwikkeling van de locatie zekerstellen. Een partij die het gebouw van de gemeente Dordrecht koopt of huurt dient met de herontwikkeling een impuls te geven aan het gebied, passend binnen zowel de visie van de gemeente Dordrecht als het vigerende bestemmingsplan.

De huidige bestemming van het pand is ‘Gemengd-1’. Binnen de bestemming ‘Gemengd-1’ zijn de volgende activiteiten, onder bepaalde voorwaarden, toegestaan: cultuur & ontspanning, detailhandel, horeca-1, kantoor, maatschappelijke voorzieningen en sport. Meer informatie over het bestemmingsplan treft u verderop in dit memorandum.

Kortom, het gebouw biedt ruime aanwendingsmogelijkheden en een combinatie van verschillende functies zou uitstekend passen binnen het bestemmingsplan en de visie van de gemeente Dordrecht. Er kan worden gedacht aan diverse functies die elkaar kunnen versterken maar die ook los van elkaar goed kunnen functioneren. Het behoud en herstel van de monumentale waarden van de Biesboschhal is het belangrijkste uitgangspunt van de ontwikkeling.

Ten behoeve van de verkoop en/of verhuur is er door de gemeente Dordrecht een bouwenvelop opgesteld. In de bouwenvelop worden de context, eisen en wensen beschreven die de Gemeente Dordrecht stelt aan de verkoop of verhuur van de Biesboschhal, gelegen aan de zuidelijke insteekhaven in het gebied Stadswerven. De ambities die de gemeente Dordrecht heeft voor de ontwikkeling van deze plek zijn hoog. De Biesboschhal is één van de cultuur-historische dragers van Stadswerven en vertelt iets over de geschiedenis van dit unieke gebied. Om die ambities te realiseren heeft de gemeente ervoor gekozen randvoorwaarden te stellen die een uitwerking zijn van en aanvulling vormen op bestaande kaders zoals o.a. het vigerende bestemmingsplan.

In de bouwenvelop zijn duidelijke stedenbouwkundige randvoorwaarden geschetst. Het behoud en herstel van de monumentale waarden van de Biesboschhal is het belangrijkste uitgangspunt voor een herontwikkeling. Veranderingen, aanpassingen e.d. zijn mogelijk, maar moeten passen bij de industriële karakteristiek van het gebouw. Deze karakteristiek uit zich o.a. in het materiaalgebruik zoals staal/glas, de zichtbaarheid van de constructie, de grote maat van de hal en de lichttoetreding. Tevens is de parkeergelegenheid een belangrijk aspect waarop het plan beoordeeld wordt. De parkeervraag moet op eigen terrein worden opgelost, dit kan zowel op het voorterrein als in het gebouw zelf. Een parkeeroplossing in het gebouw dient een nadrukkelijk onderdeel te zijn in het architectonisch ontwerp.

In eerste instantie kunnen geïnteresseerde partijen hun belangstelling kenbaar maken bij de makelaar. Na een eerste inventarisatie zullen er een aantal kijkdagen worden ingepland waarop geïnteresseerden het pand kunnen bezichtigen. Elke geïnteresseerde krijgt de mogelijkheid om een plan in te dienen met een daarbij behorende onvoorwaardelijke bieding. De gemeente Dordrecht zal de plannen vervolgens beoordelen en een selectie maken van partijen waarmee de vervolgprocedure wordt ingegaan. De plannen zullen moeten voldoen aan de gestelde eisen uit de bouwenvelop en worden beoordeeld op de volgende criteria:

1. Het concept moet passen binnen het unieke karakter van het pand en dient een bijdrage te leveren aan de kernkwaliteiten van de stad;
2. Visie op het vastgoed (o.a. gemeentelijk monument, duurzaamheid en architectuur);
3. Inpasbaarheid van het plan binnen de omgeving ‘De Stadswerven’
4. Financiële businesscase.

Voor het opstellen van de plannen kunnen geïnteresseerde partijen, na het ondertekenen van een door de gemeente Dordrecht opgestelde geheimhoudingsverklaring, toegang krijgen tot aanvullende informatie die is verzameld in een dataroom.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie I, nummers 1765, 2032, 2642 en 3195, tezamen groot 3.944 m²

Ca. 3.255 m² gelegen op de begane grond, grotendeels bestaande uit bedrijfs-/ opslagruimte en een gedeelte omhelst kantoor-/ secundaire ruimte;
Ca. 502 m² gelegen op de eerste verdieping, grotendeels bestaande uit bedrijfs-/ opslagruimte op een entresol en een gedeelte is in gebruik als kantoor- / secundaire ruimte;
Ca. 502 m² gelegen op de tweede verdieping, bestaande uit bedrijfs-/ opslagruimte op een entresol.

Voormelde oppervlakten zijn gebaseerd op een NEN 2580 meetstaat, opgesteld door ingenieursbureau Nicad d.d. 14 december 2020. Bovengenoemde metrages mogen worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte conform de Nederlandse Eenheids Norm NEN-2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de koopsom / huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Stadswerven‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 10 mei 2016. Op grond van artikel 6 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Gemengd-1‘ met de nadere functie-aanduiding ‘Cultuur historische waarden‘. De voor ‘Gemengd-1‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijf;
b. cultuur en ontspanning;
c. detailhandel;
d. horeca 1;
e. kantoor;
f. maatschappelijke voorzieningen in de vorm van educatieve voorzieningen;
g. sport;
h. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 6.3.

Voor het gebruik gelden de volgende regels:
a. uitsluitend bedrijven behorend tot de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
b. detailhandel is toegestaan, met inachtneming van artikel 24.3.
c. kantoor is toegestaan, met inachtneming van artikel 24.5;
d. de bedrijfsvloeroppervlakte van horeca 1 bedraagt ten hoogste 500 m2
e. een terras is niet toegestaan.

Milieugegevens
De bodem rondom de Biesboschhal wordt, voor zover mogelijk in verband met de fundering van het gebouw, gesaneerd tot een diepte van 1 meter beneden huidig maaiveld (ca. +3.00 NAP) en afgesloten met een signaleringsdoek. De bodem wordt opgevuld met schoon zand, wat dienst doet als leeflaag en hiermee geschikt is voor beoogd gebruik. Onder het signaleringsdoek is de bodem verontreinigd. De grond in de Biesboschhal is reeds gesaneerd.

De kosten van afvoer van door de bouwactiviteiten uitkomende grond komen voor rekening van verkoper. Indien bouwactiviteiten van koper of huurder tot gevolg hebben dat vervuilde grond afgevoerd moet worden afkomstig uit de grondlaag gelegen onder de door de gemeente in het kader van de bodemsanering aangebrachte schone leeflaag van 1 meter beneden maaiveld, komen de daarmee gepaard gaande kosten voor rekening koper of huurder.

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht
Werf van De Biesbosch 92, 3313 DA, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie