Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
3316 BG, Dordrecht

Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht

€ 85 p/m² p.j.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is dit unieke bedrijfscomplex dat bestaat uit een samenspel van kantoorruimte, bedrijfsruimte en een royale ligplaatsvoorziening die geschikt is voor zowel zee- als binnenvaartschepen. Het complex is gelegen aan de rand van het...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 1754 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 85 p/m² p.j.
Huur BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Wieldrechtseweg 50
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
Kantoor
Oppervlakte 1754 m²
Verdiepingen
  • 2
Voorzieningen
  • liften
  • te openen ramen
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 1056 m²
Kantoor oppervlakte 1754 m²
Parkeergelegenheid
Parkeerfaciliteiten 1:50
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is dit unieke bedrijfscomplex dat bestaat uit een samenspel van kantoorruimte, bedrijfsruimte en een royale ligplaatsvoorziening die geschikt is voor zowel zee- als binnenvaartschepen.

Het complex is gelegen aan de rand van het Zeehavengebied van Dordrecht, nabij Dordtse Kil 1 en 2. Het complex is gesitueerd op een zichtlocatie langs de Wieldrechtseweg, die de hoofdontsluiting vormt van en naar het bedrijventerrein Crabbepolder.

De ligging van het complex is gunstig te noemen. Op enkele autominuten afstand zijn een tweetal op- en afritten gelegen (Dordrecht centrum en ’s Gravendeel / Oud-Beijerland / Papendrecht) van de rijksweg A16 (Rotterdam – Antwerpen). Via de randweg de N3 is de rijksweg A15 tevens goed bereikbaar.

Het terrein kan worden aangemerkt als een multi modaal bedrijventerrein vanwege de bereikbaarheid via zowel de weg als het water. Deze combinatie van factoren maakt het gebied uitstekend geschikt voor haven gerelateerde activiteiten zoals de overslag van massa- en bulkgoederen, logistieke dienstverlening en de maritieme maakindustrie. Ook het opleggen van schepen behoort tot de mogelijkheden.

De entree van de kantoorruimte is benaderbaar via de statige hoofdentree, welke is gelegen de kop van het gebouw boven maaiveldniveau. De entree is bereikbaar via een brede royale trapopgang en de entree staat exclusief beschikbaar ten dienste aan de voor verhuur beschikbare kantoorruimte. De beschikbare kantoorruimte is verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping en is aan te merken als turn key kantoorruimte. Wat deze kantoorruimte uniek maakt ten opzichte van andere kantoorgebouwen is de uiterst gunstige parkeernorm van 1 parkeerplaats per 50 m² kantoorruimte. Daarnaast wordt de ruimte aangeboden tegen een zeer interessante prijsstelling.

Naast de kantoorruimte is ook bedrijfsruimte beschikbaar voor verhuur. De bedrijfsruimte is gesegmenteerd in een drietal verschillende ruimten, waarvan een gedeelte beschikt over een gunstige vrije hoogte en een gedeelte beschikt over een beperkte vrije hoogte in verband met de aanwezigheid van een entresolvloer. De bedrijfsruimte die beschikt over de gunstige vrije hoogte (het linker compartiment) is voorzien van hijsvermogen middels een licht uitgevoerde onderloopkraan (hijsvermogen ca. 2.500 kg.) en een zwenkkraan (hijsvermogen ca. 250 kg.). Dit maakt de bedrijfsruimte ideaal geschikt voor lichte productieactiviteiten. De bedrijfsruimte die grotendeels beschikt over de beperkte vrije hoogte (het rechter compartiment) vanwege de aanwezigheid van de betonnen entresolvloer, beschikt over een loopkat op een rails, met een hijsvermogen van ca. 1.000 kg. De rails maakt het mogelijk om zware goederen vanaf de begane grond de entresolvloer op te hijsen en ze op de entresolvloer te verplaatsen.

Tot slot beschikt het complex over de unieke mogelijkheid om schepen af te meren, langs een vlonder en een drietal meerpalen. De totale afmeermogelijkheid is ca. 110 m lang en 17 m breed en de waterdiepte bedraagt op locatie ca. - 7 m NAP.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie L, nummer 2873, gedeeltelijk.

Indeling
Ca. 657 m² Kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping;
Ca. 1.097 m² Kantoorruimte gelegen op de tweede verdieping;
Ca. 251 m² Bedrijfsruimte in het linker deel van het rechter compartiment;
Ca. 507 m² Bedrijfsruimte in het rechter deel van het rechter compartiment;
Ca. 298 m² Entresolvloer;
Ca. 110 m¹ Afmeer mogelijkheid in de Malle Gat haven.

Deelverhuur is bespreekbaar, waarbij het uitgangspunt is dat een significant deel van de kantoorruimte dient te worden gehuurd i.c.m. de bedrijfsruimte en het water.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de voorzieningen, zoals deze genoemd zijn in de te downloaden brochure.

Huurprijs
Kantoor: € 85,00 per m² per jaar.
Bedrijfsruimte en secundaire ruimte: € 60,00 per m² per jaar.
Parkeerplaats: € 350,00 per plaats, per jaar.

De vergoeding voor het gebruik van de afmeer faciliteiten zullen in een later stadium in onderling overleg tussen partijen worden bepaald.

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per maand of kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Uitgangspunt is een contract van vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar, echter zijn flexibele huurperioden bespreekbaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur. Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimum-percentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken. Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een, nader te bepalen, verrekenbaar voorschot worden berekend voor de diverse leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Zeehavens Dordrecht" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 26 november 2014.

Op grond van artikel 4 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van het complex: “Bedrijf-1”, met de nadere functieaanduiding: “specifieke vorm van kantoor – zelfstandig kantoor”

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum juli 2016.

Oplevering
In overleg.

Bijzonderheden
Eigenaar wenst een gedeelte van de bedrijfsruimte zelf in eigen gebruik te houden. Vooralsnog betreft dit het linker deel van de bedrijfsruimte.

Mocht een kandidaat huurder het gezien de situering t.o.v. de beschikbare afmeermogelijkheid en / of vanwege de indeling van de ruimte wenselijk vinden om dit deel te huren i.p.v. het gedeelte van de bedrijfsruimte dat wij onder het kopje indeling van deze omschrijving hebben omschreven, dan is dat bespreekbaar.

Het linker compartiment van de bedrijfsruimte omvat:
Ca. 485 m² Bedrijfsruimte in het linker compartiment, voorzien van een gunstige vrije hoogte van ca. 5,5 m. De bedrijfsruimte is voorzien van diverse ingebouwde secundaire ruimtes, waaronder een sanitaire ruimte. De bedrijfsruimte is toegankelijk middels een tweetal schuifdeuren van ca. 3,5 x 3,5 m. Boven de ingebouwde secundaire ruimtes op de begane grond is een verdiepingsvloer ingebouwd;

Ca. 115 m² Secundaire ruimte gelegen op de eerste verdieping die bereikbaar is middels een interne trapopgang vanuit de bedrijfsruimte en middels een trapopgang van buitenaf. De secundaire ruimte op de verdieping omhelst een was- en kleedruimte en een kantineruimte;

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht
Wieldrechtseweg 50, 3316 BG, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie