C

C

Canon

Een (meestal) jaarlijkse vergoeding over grond die in erfpacht wordt uitgegeven. De canon, mits structureel, is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting in box 1.

Click-vast rente

Variabele rente waarbij men contractueel een plafond afspreekt tot waar de variabele rente kan stijgen. Wanneer de variabele rente het plafond 'raakt' klikt de rente vast tegen dat rentepercentage tot het einde van de vooraf gestelde duur van de 'click-vast'-periode.

Combinatiehypotheek

Als een hypotheek bestaat uit twee of meerdere vormen. Bijvoorbeeld een hypotheek bestaat uit een deel spaarhypotheek en een deel aflossingsvrije hypotheek.

Consumptieve verplichtingen

Het bedrag dat je per maand betaalt voor uitstaande leningen (doorlopend krediet, persoonlijke lening, credit card, winkelpassen, verzendhuiskrediet en debetstand).

Contante waarde

De meeste hypotheekverstrekkers berekenen de boete op basis van de ‘contante waarde van het renteverschil’. Is de dagrente op dat moment lager dan de contractrente, dan lijdt de geldverstrekker een renteverlies. De boete is dan meestal het verschil tussen de hogere en de lagere rente, gerekend tot aan het einde van de rentevaste periode. Wel wordt een korting verleend omdat de rente, welke anders in termijnen zou worden geïncasseerd, nu ineens wordt voldaan. Daarbij wordt de som van alle toekomstige maandelijkse renteverschillen teruggebracht tot één bedrag, de contante waarde.

Courtage

Een vergoeding/beloning aan de makelaar bij aan- of verkoop van een woning voor zijn dienstverlening. Deze bedraagt meestal een percentage over de koopsom van de woning.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie