9407

Sprekende Cijfers

Actuele data en toekomstvisie

Over Sprekende Cijfers

Onze publicatie Sprekende Cijfers geeft inzicht in de woningmarkt, kantorenmarkt, bedrijfsruimtemarkt, logistieke markt en winkelmarkt. Daarnaast adviseert Dynamis Research haar opdrachtgevers graag bij (strategische) vastgoedkeuzes. Bezoek ook ons jaarlijkse Symposium met een actueel thema om van deze kennis te profiteren en te netwerken.

8295

Bekijk ons archief voor meer rapporten

Lees verder
8457
Impressie Sprekende Cijfers Symposium 2018

Kantorenmarkten

Sprekende Cijfers Kantorenmarkten is het oudste researchproduct van Dynamis. Jaarlijks in februari verschijnt het jaarrapport Sprekende Cijfers Kantorenmarkten, gevolgd door een halfjaarrapport halverwege het jaar. Deze rapportage geeft u inzicht in de marktontwikkelingen binnen de kantorenmarkt van Nederland op zowel landelijk als regionaal niveau.

 • Analyse van 27 regio’s
 • Historische, huidige en toekomstige marktomstandigheden
 • Staat stil bij actuele thema’s, beleidsinvloeden en regelgeving
 • Verschijnt 2 keer per jaar
8411

4.697.100 m²

aanbodvolume

8.46.500 m²

opnamevolume

27

regio's

Bedrijfsruimtemarkten

Met het publiceren van het jaarrapport Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten voorziet Dynamis u in een duidelijk beeld van de markt voor bedrijfsruimten in Nederland. In deze rapportage worden het transactievolume met bijbehorende huurprijzen, branchering en grootteklasse, alsmede het aanbod nader beschouwd. Deze rapportage verschijnt jaarlijks in maart.

 • 27 regio’s
 • Verschijnt 1 keer per jaar
 • Historische, huidige en toekomstige marktomstandigheden
 • Staat stil bij actuele thema’s, beleidsinvloeden en regelgeving
8452

3.096.000 m²

opnamevolume

4.411.400 m²

aanbodvolume

Winkelmarkten

Met het publiceren van het jaarrapport Sprekende Cijfers Winkelmarkten voorziet Dynamis u van een duidelijk beeld van de winkelmarkt in Nederland.

 • 27 regio’s
 • Verschijnt 1 keer per jaar
 • Historische, huidige en toekomstige marktomstandigheden
 • Staat stil bij actuele thema’s, beleidsinvloeden en regelgeving
8711

231.500 m2

opnamevolume

210.150 m2

aanbodvolume

Logistieke markten

In aanvulling op deze rapportage wordt sinds 2014 de Marktscan: Logistiek uitgebracht. Door middel van zowel een cijfermatig overzicht van de aanbod- en vraagzijde als een verdiepende beschrijving geeft Dynamis u een zo volledig mogelijk beeld van de situatie op de Nederlandse logistieke vastgoedmarkt. De Marktscan: Logistiek is mede tot stand gekomen door Dynamis Logistics een nauwe samenwerking tussen de diverse makelaarskantoren van Dynamis, waarin een team van specialisten op logistiek vastgoed met lokale marktkennis de regionale en landelijke vraag scherp in de gaten houdt.

 • 27 regio’s
 • Verschijnt 1 keer per jaar
 • Historische, huidige en toekomstige marktomstandigheden
 • Staat stil bij actuele thema’s, beleidsinvloeden en regelgeving
17995

1.823.700 m²

opnamevolume

2.009.100 m²

aanbodvolume

91%

Logistieke marktratio

Woningmarkten

In Sprekende Cijfers Woningmarkten worden de laatste ontwikkelingen op de woningmarkt in kaart gebracht. Dit gebeurt volgens een vast concept waarin vraag, aanbod, prijs en looptijd samen een dynamisch beeld van de markt geven. Deze rapportage wordt eens per kwartaal gepubliceerd over de Nederlandse woningmarkt alsmede diverse regio’s.

 • 47 regio’s
 • Verschijnt 4 keer per jaar
 • Historische, huidige en toekomstige marktomstandigheden
 • Staat stil bij actuele thema’s, beleidsinvloeden en regelgeving
17996

10%

Woningprijsontwikkeling (op jaarbasis)

81.900

Beschikbaar woningaanbod 1-7-2018

9410

Dynamis: Local heroes in heel Nederland

Dynamis
Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht
030-307 89 00
dynamis@dynamis.nl

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.