Nieuw 3317 BA, Dordrecht

Admiraalsplein 13, 3317 BA, Dordrecht

€ 45.000 p.j.

Omschrijving

Algemeen Voor verhuur is beschikbaar deze winkelruimte op de begane grond, gelegen in winkelcentrum ‘Wielwijk’. Het betreft een grote open winkelruimte, voorzien van een kleine opslagruimte aan de achterzijde, een pantry en toegang tot het achtergelegen...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 307 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 45.000 p.j.
Servicekosten € 2.525 per jaar
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwjaar 1957
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Admiraalsplein 13
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Ligging
  • Wijkwinkelcentrum
Parkeerplaatsen
Niet-overdekt aantal 2
Niet-overdekt prijs 900
Niet-overdekt BTW belast ja
Winkelruimte
Oppervlakte 307 m²
Oppervlakte in units vanaf 307 m²
Oppervlakte verkoop vloer 225 m²
Frontbreedte 2000 cm
Branchebeperking nee
Horeca toegestaan nee
Energie
Energielabel A
Energielabel index 0.6
Energielabel einddatum 2028-03-16
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed tot uitstekend
Onderhoud buiten Goed tot uitstekend

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Voor verhuur is beschikbaar deze winkelruimte op de begane grond, gelegen in winkelcentrum ‘Wielwijk’.

Het betreft een grote open winkelruimte, voorzien van een kleine opslagruimte aan de achterzijde, een pantry en toegang tot het achtergelegen parkeerterrein. Tevens is er een kelderruimte aanwezig wat de winkel uitstekend geschikt maakt voor retailers die op locatie ook ruimte nodig hebben voor voorraad, zoals bijvoorbeeld een kleding-/ of schoenenwinkel.

Het winkelcentrum aan het Admiraalsplein is hét wijkwinkelcentrum van Wielwijk met ca. 7.100 m² aan gemakswinkels. Het winkelcentrum heeft 4 supermarkten (Albert Heijn, Aldi, Avantage en Promosupermarkt), alsmede een divers aanbod aan vers specialisten zoals o.a. Bakker Breggen, Toko Y-von en de Scheveningse vishal. Naast het ruime vers aanbod is er ook een ruim aanbod in non-food winkels zoals onder andere Kruidvat, Zeeman en Gifts & More.

Winkelcentrum ‘Wielwijk’ is goed bereikbaar met zowel de auto als met het openbaar vervoer. De parkeergelegenheid is goed. Rondom het winkelcentrum is voldoende gratis parkeergelegenheid voor bezoekers. Achter de winkelruimte is een afgesloten parkeerterrein met daarbij de mogelijkheid tot het huren van een aantal parkeerplaatsen.

Wielwijk is een wijk ten zuiden van Dordrecht en grenst aan Oud-Krispijn, Crabbehof, Sterrenburg en de Dordtse Kil en telt ca. 6.140 inwoners (peildatum 1 januari 2021). Het winkelaanbod in de wijk is voornamelijk gecentraliseerd in het wijkwinkelcentrum waardoor het winkelcentrum een ruim verzorgingsgebied kent.

In de wijk zijn diverse ontwikkelingen gaande om de wijk nog mooier te maken. Met name rondom het Admiraalsplein zijn er op dit moment een tweetal plannen in ontwikkeling. Bij een bestaand appartementencomplex aan de Cornelis Trompweg is het plan om 55 zorgappartementen in 5 bouwlagen te maken. Ook voor de onbebouwde locatie iets verderop is er een plan voor een nieuwe ontwikkeling. Dit plan bestaat uit één of twee winkels op de begane grond aan de kant van het Admiraalsplein met daarboven appartementen. Achter deze locatie is ruimte voor nog meer appartementen of grondgebonden woningen in maximaal 5 bouwlagen. Door deze ontwikkelingen in de (nabije) toekomst zal het gebied rondom het Admiraalsplein nog aantrekkelijker worden!

Het winkelcentrum is gunstig gelegen ten opzichte van de op- en afritten van de A16 waardoor zowel Dordrecht als Rotterdam uitstekend bereikbaar zijn. Op 2 minuten loopafstand van het winkelcentrum is een bushalte met een directe verbinding naar het centrum van Dordrecht en overige plaatsen.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie M, complexaanduiding 2494-A, appartementsindex 68.

Indeling
Ca. 225,26 m² BVO Casco commerciële-/ winkelruimte op de begane grond, bestaande uit een open winkelruimte, opslagruimte aan de achterzijde en een pantry;
Ca. 82,10 m² BVO Opslagruimte in de kelder;
2 Parkeerplaatsen;

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten mogen worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in casco staat met onder andere de volgende voorzieningen:
• Pantry v.v. twee onder- en twee bovenkasten en boiler (Daalderop) t.b.v. warm water*;
• Stalen rolluik binnenzijde voorzijde/ pui*;
• Twee airconditioning units (cassette in het plafond)*;
• Vloerbekleding*;
• Gedeeltelijk v.v. systeemplafond met verlichtingsarmaturen*;
• Verlichtingsarmaturen in de verkoopruimte (gedeeltelijk verlaagd plafond)*;
• Meterkast v.v. zelfstandige meters*;
• Enkel toilet*;
• Vluchtroute aanduiding*;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen.

Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 45.000,00 per jaar, exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten.
Huur te voldoen bij vooruitbetaling per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra.

Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal verhuurder de navolgende kosten in rekening brengen:
Servicekosten: € 1.500,00 per jaar, exclusief BTW.
Promotiekosten: € 1.025,00 per jaar, exclusief BTW.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in oktober 2012.

Energielabel
De winkelruimte beschikt over een energielabel A.
Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huur-/ koopovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 14 oktober 2014. Op grond van artikel 5 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Centrum‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie – 5‘ en de gebiedsaanduiding ‘geluidzone - industrie’. Volgens het bestemmingsplan zijn de gronden met de bestemming ‘”Centrum’’ aangewezen voor:
a. Detailhandel;
b. Dienstverlening;
c. Atelier;
d. Cultuur en ontspanning;
e. Maatschappelijk;
f. Horeca -1;
g. Sport;
h. Wonen;
i. Bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verharding, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen,

Een en ander met inachtneming van het bepaalde in de specifieke gebruiksregels, welke als volgt luiden:

Voor her gebruik gelden de volgende regels:
a. De begane grond van de bebouwing mag uitsluitend worden gebruikt voor de in lid 5.1 onder a en b genoemde functies (lees: alleen voor detailhandel en dienstverlening);
b. Op de verdiepingen mag uitsluitend gewoond worden.

Met de aanvraag van een omgevingsvergunning kan er wellicht worden afgeweken van bovenstaande, waarbij de onder c tot en met g genoemde functies, na toetsing, kunnen worden toegestaan, wanneer deze een positieve bijdragen leveren aan het winkelgebied.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen. Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen. Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.
- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie