Voorwaarden

Bekijk hier de ondernemingscode.

Bekijk hier de corporate brochure.

We zijn partner van het Green BuildInvest Initiative. Zij verbinden een groep van vooraanstaande investeerders, projectontwikkelaars, banken, gemeenten, woningcorporaties, vertegenwoordigers en eigenaren van commercieel vastgoed, openbare instellingen, bouwbedrijven, beleidsmakers en onderzoeksfaciliteiten aan elkaar. Met als doel het energieverbruik en de CO2-uitstoot in de bouw- en vastgoedsector sterk terug te dringen.

Om de kwaliteit van taxaties en taxatierapporten richting de opdrachtgevers te waarborgen beschikt Dynamis Taxaties Nederland over het ISAE 3402 type I certificering. De accountants van Equity Accountants hebben de opgestelde kwaliteitsmaatregelen en de werking daarvan getoetst en hebben het ISAE 3402 type I rapport uitgereikt aan Dynamis Taxaties Nederland. Samen met de huidige richtlijnen waaraan Dynamis Taxaties Nederland zich conformeert, is het taxatieproces transparant en controleerbaar geworden en zijn de interne werkprocessen consistent. Heeft u vragen over ISAE 3402 of kunnen wij u ergens mee helpen? Neem dan contact op met ons via info@dynamistaxaties.nl

Dynamis is regulated by RICS. Dit certificaat garandeert dat Dynamis de strikte gedragscode van de RICS hanteert en de hoogste professionele en ethische normen nastreeft. Dynamis heeft op elk kantoor RICS-gecertificeerde leden. RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) is een van de meest toonaangevende regelgevende instanties ter wereld, die op onafhankelijke wijze en in het algemeen belang van de gehele vastgoedsector haar opinie uitdraagt. Vanuit de basis waarin kwaliteit en integriteit als hoogste goed gelden, worden zo normen gesteld, adviezen geleverd en arbitragezaken gevoerd.

Meer dan 125 makelaars en taxateurs van Dynamis staan geregistreerd in het Nederlandse Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Het NRVT is het centrale register van gekwalificeerde vastgoedtaxateurs en bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient hierbij het publiek belang van vastgoedwaarderingen. De geregistreerde Register-Taxateurs werken volgens erkende gedrags- en beroepsregels van het NRVT en de internationale richtlijnen EVS/IVS. Daarnaast werken zij conform de kamerreglementen (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch vastgoed, Wonen en WOZ). Iedere kamer is verantwoordelijk voor de uitwerking van de algemene regels naar het eigen deelgebied. De Register-Taxateur onderwerpt zich daarbij ook aan het centrale tuchtrecht van het NRVT.

Alle partners van Dynamis zijn NVM-lid. NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. Het lidmaatschap van NVM geeft Dynamis een label van kwaliteit en integriteit.

Bekijk hier de klachtenprocedure.

Bekijk hier de disclaimer.