35891

Dynamis Research

Dynamis Research onderzoekt de Nederlandse vastgoedmarkt en legt de bevindingen vast in de Sprekende Cijfers rapportages. Aan de hand van deze data en expertise wordt niet alleen de markt diepgaand beschrijven, maar wordt ook een visie gevormd op verschillende thema’s.

Wonen

Dynamis publiceert elk kwartaal Sprekende Cijfers Woningmarkten. In de twaalf regiorapporten worden de laatste ontwikkelingen op de woningmarkt in kaart gebracht. Dit gebeurt volgens een vast concept waarin vraag, aanbod, prijs en looptijd samen een dynamisch beeld van de markt geven. Gedurende het jaar brengt Dynamis bovendien Marktscans uit om u te informeren over actuele thema’s op de Nederlandse woningmarkt.

Bedrijven

Dynamis publiceert al jaren de Sprekende Cijfers rapporten op het gebied van bedrijfsmatig vastgoed, hierin worden gedurende het jaar de kantorenmarkt, de bedrijfsruimtemarkt, de logistieke markt en de winkelmarkt onder de loep genomen. Met deze rapportages geeft Dynamis u inzicht in de marktontwikkelingen binnen de verschillende vastgoedsectoren van Nederland, op zowel landelijk als regionaal niveau. Onze researchers brengen u als vastgoedprofessional op de hoogte van actuele thema’s die spelen in de verschillende sectoren, zowel in het verleden, als in het heden en de toekomst.

Dynamis Research

Dynamis Research onderzoekt de Nederlandse vastgoedmarkt en legt de bevindingen vast in de Sprekende Cijfers rapportages. Met onze data en expertise zijn wij niet alleen in staat om de markt diepgaand te beschrijven, maar geven we ook onze visie op verschillende thema’s. Hiernaast dragen de rapportages bij aan transparantie in het vakgebied. Onze Sprekende Cijfers-publicaties geven inzicht in de verschillende vastgoedsectoren, zo publiceert Dynamis over de woningmarkt, kantorenmarkt, bedrijfsruimtemarkt, logistieke markt en winkelmarkt. Als aanvulling hierop worden relevante en actuele thema’s uitgediept in Marktscans.

Als onderzoekers hechten wij veel waarde aan de kwaliteit en de volledigheid van onze data en daarom verzamelen wij zelf alle informatie over de diverse vastgoedmarkten in Nederland. Naast een centrale researchafdeling verzamelen, controleren en valideren meer dan 35 lokale researchers en makelaars van Dynamis de data. Op die manier bent u verzekerd van de beste onderzoeken om zo een juiste vastgoedbeslissing te nemen. Benieuwd wat Dynamis Research voor u kan betekenen? Of heeft u vragen over de vastgoedmarkt? Neem dan contact op met Rick van Zwet (Research Manager).

35955

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.