Calandstraat 44, 3316 EA, Dordrecht
Calandstraat 44, 3316 EA, Dordrecht
Calandstraat 44, 3316 EA, Dordrecht
Calandstraat 44, 3316 EA, Dordrecht
Calandstraat 44, 3316 EA, Dordrecht
3316 EA, Dordrecht

Calandstraat 44, 3316 EA, Dordrecht

€ 2.100.000 k.k.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verkoop is een bedrijfscomplex dat is gelegen op een absolute zichtlocatie langs de A16, aan de Calandstraat 44 te Dordrecht. Het goed onderhouden en op eigen grond gelegen complex omvat in zijn totaliteit ca. 1.850 m² vloeroppervlak...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 1850 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download het Document

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs € 2.100.000 k.k.
Status beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1996
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Calandstraat 44
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 1280 m²
Oppervlakte in units vanaf 1280 m²
Kantoor oppervlakte 570 m²
Energie
Energielabel A
Energielabel index 0.73
Energielabel einddatum 2029-07-03
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is een bedrijfscomplex dat is gelegen op een absolute zichtlocatie langs de A16, aan de Calandstraat 44 te Dordrecht.

Het goed onderhouden en op eigen grond gelegen complex omvat in zijn totaliteit ca. 1.850 m² vloeroppervlak verdeeld over de begane grond, de eerste en de tweede verdieping. Het bestaat uit een showroom-/ verkoopruimte op de begane grond, alsmede kantoorruimte gelegen op de eerste en tweede verdieping. Daarnaast behoort bij het gebouw ca. 900 m² ongebonden buitenterrein rondom het complex dat geschikt is voor buitenopslag of het parkeren van voertuigen. Tevens zijn er 24 gemarkeerde parkeerplaatsen aanwezig.

Dit object is gelegen op bedrijventerrein ‘AmstelwijckWest’ in Dordrecht. Dit bedrijventerrein is ontstaan in de jaren ’90 en is gelegen tussen Rijksstraatweg en de A16. Het terrein wordt gekenmerkt door strategische ligging en door de grote diversiteit van bedrijven. In de omgeving zijn diverse additionele voorzieningen aanwezig zoals horeca, woonboulevard, hotel en een tankstation.

Op het drukst bevaarde punt in Europa, waar de rivier de Merwede zich splitst in de Noord en de Oude-Maas, ligt de stad Dordrecht in Zuid-Holland. Dordrecht maakt onderdeel uit van de grootstedelijke agglomeratie Drechtsteden en heeft een zeer strategische ligging op de as van Rotterdam en Antwerpen. Met ruim 288.000 inwoners en een nog veel groter verzorgingsgebied vervult deze regio een belangrijke economische functie.

Op korte afstand zijn de op- en afritten van de Rijksweg A16 (Rotterdam-Antwerpen) gelegen en via de randweg N3 is er een directe aansluiting op de Rijksweg A15 (Utrecht-Antwerpen). Voorts is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer goed te noemen; er zijn diverse busverbindingen (Qbuzz Stadsbuzz 7) op loopafstand, met directe verbindingen naar o.a. centraal station van Dordrecht.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie Q, Nummer 10239, Groot 3.870 m².

Indeling
Ca. 1.280 m² Showroomruimte op de begane grond, bestaande uit een veelvormige verkoopruimte met hoofdentree naar het complex, receptie, lift-installatie, luie trap en vluchttrap. De vrije hoogte tot de draagconstructie boven het verlaagde systeemplafond is 4,22 meter.

Ca. 288 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping, bestaande uit diverse kantoorunits, een dubbele toiletgroep en pantry nabij de opgang;

Ca. 282 m² Kantoorruimte gelegen op de tweede verdieping, bestaande uit een diverse kantoorunits, dubbele toiletgroep nabij de opgang;

Ca. 900 m² Ongebonden buitenterrein rondom het complex voor buitenopslag of parkeren van voertuigen.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal in de huidige staat worden opgeleverd met onder andere de volgende voorzieningen:
- verwarming via indirect gestookte luchtverhitters in de showroomruimte;
- warmwatervoorziening via elektrische boilers in de pantry;
- mechanische ventilatie in toiletruimte;
- aansluitingen op riolering, telecommunicatie-, gas-, water- en elektriciteitsnet en glasvezelnet;
- krachtstroominstallatie;
- brandmeldinstallatie;
- brandslanghaspels;
- brandblusapparaten;
- systeemplafonds met geïntegreerde verlichting in kantoorruimtes;
- systeemplafonds met geïntegreerde LED verlichting in armaturen in showroom;
- een liftinstallatie voor personen;
- noodtrappenhuis;
- aluminium kozijnen in de showroom met zonwerende beglazing;
- noodverlichtingsinstallatie;
- hoofdentree voorzien van automatische deuren;
- showroomruimte voorzien van twee sets schuifdeuren;
- buitenverlichting;
- overheaddeur met afmeting 4,20 x 4,00 m. (b x h) in de zuidgevel.

Koopsom
€ 2.100.000,00 kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Indien verkoper dit wenst, dient koper bereid te zijn mede te werken aan een met BTW belaste levering.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Staat van de onroerende zaak
De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van het sluiten van de bezichtiging bevond, In verhuurde staat “as is, where is en voetstoots”, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen.

Huurgegevens
Het object is thans deels verhuurd aan twee partijen. Dit betreft een huurder voor de showroom (gehele begane grond), het bijbehorende buitenterrein en deels de tweede verdieping, alsmede een huurder voor het resterende deel van de tweede verdieping. De eerste verdieping is thans niet verhuurd. Voor meer informatie m.b.t. de huurgegevens kunt u contact met ons opnemen.

Energielabel
Energielabel A. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de koopovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Lasten en beperkingen
Op de kadastrale legger zijn geen bijzondere kwalitatieve verbintenissen, lasten of beperkingen opgenomen.

Bodemgesteldheid en asbest
Op basis van informatie, verkregen via de website www.bodemloket.nl blijkt dat er verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd (van 1989 t/m 1994, de nummers van de rapporten zijn DS 94.5219.P41 en DSO 89.1641.032).

Hierin wordt woordelijk vermeld: ‘Op grond van de beschikbare gegevens (historische gegevens, zintuigelijke waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk en de analyseresultaten) kan de bodem van het onderzoeksterrein aan de Calandstraat als schoon worden beschouwd.’

Volgens het bodemloket is gedetailleerde informatie op te vragen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Aan verkoper is niet bekend dat in het complex asbest aanwezig is.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Gebruik
Koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Koper de Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Koper.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen. Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verkoopvoorwaarden
Op de verkoop van dit complex zijn in ieder geval de volgende voorwaarden van toepassing:

• Het object wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt (‘as is’), welke staat door koper wordt aanvaard. Koper wordt in de gelegenheid gesteld voor eigen rekening een bouwkundige / technische inspectie uit te laten voeren. Het is verkoper niet bekend dat zich asbestverdachte materialen bevinden in het object. In de onroerende zaak kunnen echter asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen moeten speciale maatregelen worden getroffen, die staan beschreven in de Milieuwet. De koper zal ten genoegen van verkoper verklaren dat hij hiermee bekend is en vrijwaart daarmee de verkoper van iedere aansprakelijkheid als er inderdaad asbest gevonden wordt.
• De voorgenomen verkoop is te allen tijde onderworpen aan de goedkeuring van de directie van Verkoper;
• Indien koper de notaris kiest, dient hij zijn notaris opdracht te geven de koopakte op te stellen volgens een gebruikelijk model;
• Koper dient binnen vijf werkdagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie af te geven of een waarborgsom te storten ter grootte van 10% van de koopsom;
• Transportdatum zal in overleg worden vastgesteld.

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Meer informatie m.b.t. de disclaimer treft u in de te downloaden brochure.

Alle media

Alle afbeeldingen

Calandstraat 44, 3316 EA, Dordrecht
Calandstraat 44, 3316 EA, Dordrecht
Calandstraat 44, 3316 EA, Dordrecht
Calandstraat 44, 3316 EA, Dordrecht
Calandstraat 44, 3316 EA, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Document Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie