De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
1271 SR, Huizen

De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen

Omschrijving

Introductie Namens de eigenaar is Molenbeek Makelaars gevraagd om de verkoop bij inschrijving te begeleiden van De Ruyterstraat 7-7A in Huizen. Voor de verkoop is een dataroom ingericht. Voor toegang kunt u mailen naar utrecht@molenbeek.nl. Aan de hand van deze...

Lees meer

Kenmerken

Perceel 2315 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Huizen

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie maatschappelijkvastgoed
Bouwjaar 1953
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres De Ruyterstraat 7 - 7a
Plaats Huizen
Land NL
Ligging
  • in woonwijk
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 2315 m²
Parkeergelegenheid
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Introductie
Namens de eigenaar is Molenbeek Makelaars gevraagd om de verkoop bij inschrijving te begeleiden van De Ruyterstraat 7-7A in Huizen. Voor de verkoop is een dataroom ingericht. Voor toegang kunt u mailen naar utrecht@molenbeek.nl. Aan de hand van deze verkoopinformatie nodigen wij u uit om een bieding uit te brengen.

Object
In 1954 opende het verenigingsgebouw 't Visnet haar deuren aan De Ruyterstraat 7 in Huizen. Het gebouw heeft tot 1989 uitsluitend dienst gedaan als kerkzaal waarna het gebouw is omgevormd tot een multifunctioneel verenigingsgebouw. Het gebouw bestaat uit een grote zaal met podium waarop het uit 1964 daterende orgel gelegen is. Het orgel is gebouwd door de firma Van Vulpen uit Utrecht maar is nooit volledig voltooid. In 1998 is 't Visnet uitgebreid met een extra vleugel bestaande uit diverse werkkamers en een ruime kelder. Het volledige gebouw bestaat uit twee verdiepingen die per lift bereikbaar zijn. Daarbij beschikt het gebouw over een ruime keuken, diverse sanitaire groepen, een grote buitenruimte en een riante entree. Opvallend aan het gebouw is het metselwerktafreel aan de gevel en het in beton gezette glas in lood in de centrale hal. De oppervlakte, buitenruimte en bouwvorm maken het gebouw uitermate geschikt voor een herbestemming van het gebouw.

Oppervlakte
Het totale gebouw heeft een metrage van circa 1.620 m² BVO en is gelegen op een kavel van circa 2.315 m².

Roerende zaken
Verkoper zal uiterlijk op de datum van levering van het verkochte mededelen welke roerende zaken achterblijven.

Omgeving
Het dorp Huizen is een groene gemeente gelegen aan de rand van Het Gooi en grenst aan het Gooimeer. Het dorp heeft een gezellig dorpscentrum waarvan de geschiedenis teruggaat tot circa 1382. Vandaag de dag heeft Huizen circa 41.000 inwoners. Door de ligging van Huizen tussen de rijkswegen A1 en A27 zijn Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht binnen korte tijd bereikbaar.

Bereikbaarheid
Per auto
De Ruyterstraat is gelegen nabij diverse uitvalswegen die toegang geven tot diverse provinciale verbindingswegen en de rijkswegen A1 en A27.

Openbaar vervoer
Op loopafstand stoppen bussen in de richtingen van Blaricum en Bussum.

Parkeren
Nabij het object is gratis parkeergelegenheid beschikbaar.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Huizen
Sectie: B
Nummer: 5259
Grootte: 2.315 m²

Eigenaarslasten
De zakelijke lasten kunt u terugvinden in de digitale dataroom.

Verkoop bij inschrijving
Het object wordt door middel van een inschrijving verkocht. Zie voor aanvullende informatie over de inschrijvingsprocedure en voorwaarden de dataroom.

Kijkdagen
Wij nodigen u uit om op de volgende momenten De Ruyterstraat te bekijken:

- Woensdag 25 augustus tussen 13:00 uur en 17:00 uur;
- Woensdag 1 september tussen 09:30 uur en 12:00 uur;
- Woensdag 15 september tussen 13:00 uur en 17:00 uur.

Inschrijvingstermijn
De inschrijving sluit op 8 oktober 2021 om 13:00 uur.

Uitsluitend schriftelijke biedingen en uitsluitend ingediend bij Holtman notarissen / Kienhuis Hoving Advocaten & Notarissen, gevestigd te Utrecht aan de Koningslaan 62 kunnen in behandeling worden genomen. Biedingen welke niet aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen.

Voorwaarden bieding
De inschrijvingsvoorwaarden zijn opgesteld door Holtman Notarissen / Kienhuis Hoving Advocaten & Notarissen en zijn terug te vinden in de dataroom.

Bodem
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte. Verontreinigingsrisico van de bijbehorende grond en grondwater komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de grond, schadevergoeding of verrekening. In de dataroom kunt u het verkennende bodemonderzoek terugvinden.

Asbest
Er is een verkennend asbestonderzoek opgenomen in de digitale dataroom.

Energielabel
Omdat het gebouw een religieuze bestemming kent is het gebouw vrijgesteld van een energielabel.

Oplevering
Het object wordt expliciet in huidige staat, vrij van huur en gebruik ‘as is where is’ verkocht en geleverd, zoals partijen genoegzaam bekend, zodat ze daar geen nadere omschrijving van verlangen.

Erfdienstbaarheden, bijzondere lasten e.d.
Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle dienende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande akte(n) van levering en/of van vestiging van het recht van erfpacht en/of opstal en/of afzonderlijke akte(n). Tevens aanvaardt de koper alle bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden.

Onderzoekplicht koper
Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring of andere onderzoeken te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van het onderhoud. Koper dient zichzelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken op eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Bestemming
De bestemming van het object betreft 'maatschappelijk', dit houdt in dat het navolgende gebruik mogelijk is:

- onderwijsdoeleinden;
- sociaal-medische doeleinden;
- sociaal-culturele doeleinden;
- levensbeschouwelijke doeleinden;
- kinderopvang;
- verenigingen.

Daarbij is het object aangewezen als 'gebied wijzigingsbevoegdheid 2', dit houdt het navolgende in:
Burgemeesters en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in de bestemming 'eengezinshuizen en/of meergezinshuizen'. Het volledige bestemmingsplan kunt u terugvinden in de digitale dataroom.

Zekerheidsstelling
Een waarborgsom, ter grootte van 10% van de koopsom te storten op rekening van of af te geven als bankgarantie bij de notaris uiterlijk 5 werkdagen na het besluit tot gunning aan koper is medegedeeld.

Dataroom en documenten
Ten behoeve van het due diligence van het object kunt u inloggegevens van de digitale dataroom opvragen via e-mail utrecht@molenbeek.nl. In de dataroom kunt u alle beschikbare informatie van het object vinden.

Projectnotaris
Holtman notarissen / Kienhuis Hoving advocaten & Notarissen
mr. E.R. Schaefers
Koningslaan 62
3583 GP te Utrecht
088 - 480 41 50
info@holtmannotarissen.nl

Bijzonderheden
Alle onderhandelingen en/of overeenstemmingen geschieden onder voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar.

Alle media

Alle afbeeldingen

De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen
De Ruyterstraat 7 - 7a, 1271 SR, Huizen

Bedrijfstakken in Huizen

Documenten

Brochure Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie