Kapittelhof 2, 4841 GX, Prinsenbeek
Kapittelhof 2, 4841 GX, Prinsenbeek
Kapittelhof 2, 4841 GX, Prinsenbeek
Kapittelhof 2, 4841 GX, Prinsenbeek
Kapittelhof 2, 4841 GX, Prinsenbeek
Verkocht onder voorbehoud 4841 GX, Prinsenbeek

Kapittelhof 2, 4841 GX, Prinsenbeek

€ 1.450.000 k.k.

Omschrijving

Introductie Van der Sande VanOpstal Bedrijfsmakelaars heeft de exclusieve opdracht van Surplus gekregen voor de verkoop van een beleggingspropositie bestaande uit twee gebouwen in gebruik als kinderdagverblijf/BSO en een gebouw in gebruik van de naastgelegen...

Lees meer

Kenmerken

Perceel 2680 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Van der Sande Makelaars

Bedrijfstakken in Breda

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs € 1.450.000 k.k.
Koop BTW belast nee
Status verkocht onder voorbehoud
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie belegging
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Kapittelhof 2
Plaats Prinsenbeek
Land NL
Ligging
  • in woonwijk
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 2680 m²
Belegging
Soort belegging maatschappelijkvastgoed
Aantal huurders 2
Parkeergelegenheid
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Introductie
Van der Sande VanOpstal Bedrijfsmakelaars heeft de exclusieve opdracht van Surplus gekregen voor de verkoop van een beleggingspropositie bestaande uit twee gebouwen in gebruik als kinderdagverblijf/BSO en een gebouw in gebruik van de naastgelegen school.

Het betreft hier een drietal gebouwen met een maatschappelijke bestemming die langjarig zijn verhuurd. De gebouwen zijn gelegen in een cluster met voornamelijk maatschappelijke functies ten behoeve van kinderen. Kern van dit cluster is basisschool De Griffioen.

Surplus heeft de wens het registergoed onvoorwaardelijk te verkopen. Daarvoor worden partijen uitgenodigd om een bieding uit te brengen. Verkoop geschiedt middels een openbaar gestructureerd verkoopproces.

Korte omschrijving
Het betreft een drietal gebouwen met de navolgende kenmerken:
- Kapittelhof 2 hoofdgebouw: het betreft een gebouw in drie lagen, in zijn geheel verhuurd aan Kober. Het pand heeft een oppervlakte van ca. 564 m² verdeeld over drie lagen.
- Kapittelhof 2 kleine gebouw: het betreft een eenlaags gebouw, verhuurd aan INOS. Het pand heeft een oppervlakte van ca. 116 m².
- Abdisstraat 37A: het betreft een eenlaags gebouw, verhuurd aan Kober. Het pand heeft een oppervlakte van ca. 365 m².

De vierkante meters zijn niet vastgesteld op basis van NEN 2580. Verkoper acht zich niet aansprakelijk voor het al dan niet correct zijn van het aantal vierkante meters.

De gebouwen zijn verhuurd aan de navolgende huurders:
Kapittelhof 2 hoofgebouw en Abdisstraat 37A zijn verhuurd aan Kober. Kober is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie in West-Brabant, actief op het gebied van kinderdagverblijven, peuteropvang, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang. Totaal heeft Kober 185 locaties en verzorgt op 40 scholen het overblijven.

Kapittelhof 2 kleine gebouw is verhuurd aan INOS.
Kbs De Griffioen maakt onderdeel uit van INOS. Deze school is een echte dorpsschool waar het doel is kinderen zich thuis en prettig te laten voelen.

Energielabel
Voor de panden geldt dat ze energielabel B hebben, geldig tot en met 30 oktober 2030.

Bestemmingsplan
Bestemmingsplan ‘’Kom Prinsenbeek’’ is onherroepelijk vastgesteld op 06-02-2008.
Het object heeft als hoofdbestemming “Maatschappelijke doeleinden”. In artikel 7 van het bestemmingsplan is bepaald dat aangewezen gronden zijn bestemd voor gebouwen ten behoeve van educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte horeca ten dienste van deze voorzieningen. Verder voor wegen en paden, parkeervoorzieningen, sportvoorzieningen, speelvoorzieningen, tuinen, erven en terreinen, bouwwerken geen gebouwen zijnde.
Voor meer informatie verwijzen we u naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

Verkoopprocedure
Opdrachtgever wenst de registergoederen in één koop te verkopen. Het betreft drie gebouwen verdeeld over een viertal percelen.

Indien een kandidaat interesse heeft kan toegang worden verkregen tot de dataroom. Hiervoor dient een kandidaat een NDA te tekenen, waarna toegang tot de dataroom wordt gegeven. In de dataroom staat alle relevante informatie met betrekking tot het pand.

Door de makelaar worden een tweetal kijkdagen georganiseerd. Op afspraak is het mogelijk het pand te bezoeken op deze kijkdagen. Na de kijkdagen worden kandidaten in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. De vragen en daarop gegeven antwoorden worden openbaar en worden in de dataroom geplaatst.

Kopers worden gevraagd een onvoorwaardelijke bieding te doen. Indien een kandidaat een bieding doet met een voorwaarde is het ter keuze van verkoper, Surplus, een lager onvoorwaardelijke bieding te laten prevaleren.

Na ontvangst van alle biedingen zal Surplus aangeven aan welke bieder de registergoederen worden gegund.

Belangrijke data
3 juli 2021: van 10.00 tot 13.00 uur is het mogelijk de panden te bezichtigen. Gezien de richtlijnen inzake COVID-19 van het RIVM verzoeken wij tijdig aan te geven indien u wenst te komen kijken op dit kijkmoment.
21 juli 2021: sluiting bieding om 12.00 uur.

Procedurele voorwaarden
Regels selectieprocedure koper

1. Surplus heeft het recht om geïnteresseerden om verduidelijking en/of aanvulling van ontbrekende, onvolledige of onduidelijke gegevens te vragen en om de door de geïnteresseerden verstrekte informatie bij derden te controleren.

2. Indien de verstrekte informatie en/of gegevens geheel of gedeeltelijk onvolledig of onjuist zijn, kan de geïnteresseerde door Surplus worden uitgesloten van verdere deelname.

3. Surplus behoudt zich het recht voor om niet tot verkoop over te gaan of tijdens de procedure de verkoopprocedure te staken. In zo’n geval is Surplus niet gebonden aan het aangaan van een overeenkomst, het continueren van onderhandelingen en/of overgaan tot een vergoeding van kosten.

Vertrouwelijkheid
Alle informatie die door of namens Surplus in deze procedure wordt verstrekt dient vertrouwelijk te worden behandeld. Er wordt een dataroom opengesteld waarbij geïnteresseerden die toegang hiertoe wensen een overeenkomst “voorwaarden verkoopproces” dienen te ondertekenen.

Koopvoorwaarden
Oplevering
Volledig in verhuurde staat.
Oplevering vindt plaats in huidige staat, op basis van “as is where is”-uitgangspunt.

Koopsomindicatie
€ 1.450.000,-- kosten koper.

BTW
Er zal door verkoper niet geopteerd worden voor een BTW-belaste levering van de registergoederen.

Datum eigendomsoverdracht
Tussen partijen nader te bepalen, uiterlijk binnen vier weken na onvoorwaardelijk worden koopovereenkomst.

Notaris
Seydlitz Notarissen te Breda.

Disclaimer
Het bovenstaande behelst geen aanbod doch slechts vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot het daarbij genoemde onroerend goed. Van der Sande VanOpstal Bedrijfsmakelaars staat niet in voor de juistheid van of volledigheid van deze gegevens.

Deze informatie is een uitnodiging om in gesprek te gaan over koop en verkoop en uiteindelijk een bieding te doen voor deze propositie.

Na het verstrijken van de uiterste termijn waarbinnen de bieding moet zijn ingediend wordt de geïnteresseerde die een bieding heeft ingediend geacht onverkort en onvoorwaardelijk met de inhoud van de documenten te hebben ingestemd en kan hij geen bezwaar meer maken tegen eventuele onduidelijkheden of onvolkomenheden in de documenten. Surplus noch Van der Sande VanOpstal Bedrijfsmakelaars is dan op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de eventuele onduidelijkheden of onvolkomenheden; deze zijn voor risico van de geïnteresseerde.

Alle media

Alle afbeeldingen

Kapittelhof 2, 4841 GX, Prinsenbeek
Kapittelhof 2, 4841 GX, Prinsenbeek
Kapittelhof 2, 4841 GX, Prinsenbeek
Kapittelhof 2, 4841 GX, Prinsenbeek
Kapittelhof 2, 4841 GX, Prinsenbeek
Kapittelhof 2, 4841 GX, Prinsenbeek
Kapittelhof 2, 4841 GX, Prinsenbeek
Kapittelhof 2, 4841 GX, Prinsenbeek
Kapittelhof 2, 4841 GX, Prinsenbeek
Kapittelhof 2, 4841 GX, Prinsenbeek
Kapittelhof 2, 4841 GX, Prinsenbeek
Kapittelhof 2, 4841 GX, Prinsenbeek
Kapittelhof 2, 4841 GX, Prinsenbeek
Kapittelhof 2, 4841 GX, Prinsenbeek
Kapittelhof 2, 4841 GX, Prinsenbeek

Bedrijfstakken in Breda

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie