Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
3311 AR, Dordrecht

Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht

€ 29.500 p.j.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur komt de kantoorruimte op de begane grond in dit gerenoveerde en in ere herstelde monumentale gebouw op een unieke locatie aan één van de mooiste havens in hartje Dordrecht. Volgens de belastingdocumenten uit 1732 waren dit...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 125 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download het Document

Download Dynamis brochure

Media

Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 29.500 p.j.
Huur BTW belast nee
Servicekosten € 30 per vierkante meters per jaar
Status beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 1800
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Nieuwe Haven 44
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Ligging
  • Overig
Kantoor
Oppervlakte 125 m²
Oppervlakte in units vanaf 125 m²
Verdiepingen
  • 1
Voorzieningen
  • te openen ramen
  • toilet
  • pantry
  • verwarming
  • kamerindeling
Parkeerplaatsen
Niet-overdekt aantal 3
Onderhoud
Onderhoud binnen Uitstekend
Onderhoud buiten Uitstekend

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur komt de kantoorruimte op de begane grond in dit gerenoveerde en in ere herstelde monumentale gebouw op een unieke locatie aan één van de mooiste havens in hartje Dordrecht.

Volgens de belastingdocumenten uit 1732 waren dit oorspronkelijk twee gebouwen: een pakhuis en een woonhuis. Vermoedelijk rond 1800 zijn de oorspronkelijke gevels van de twee gebouwen vervangen door één nieuwe voorgevel en diende het gebouw daarna als woonhuis, pakhuis en kantoor. De buitenkant van het gebouw toont een ongekende klassieke schoonheid.

De begane grond van dit gebouw is volledig ingericht als kantoorruimte en voorzien van prachtige authentieke elementen zoals onder andere diverse glas in lood elementen, sierlijsten en sfeerhaarden.

De begane grond is opgedeeld in een viertal kantoorvertrekken en een af te sluiten pantry, grenzend aan één van de kantoorvertrekken. Op de eerste verdieping bevindt zich een appartement, dat langjarig verhuurd is.

Het gebouw beschikt over een drietal parkeerplaatsen op eigen, afgesloten terrein aan de achterzijde van het gebouw, te bereiken via de Hoge Nieuwstraat.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie F, Nummer 2089, Groot 251 m² (gedeeltelijk).

Indeling
Ca. 125 m² Kantoorruimte op de begane grond, bestaande uit een viertal kantoorvertrekken, een pantry, patio en kelder;

3 Parkeerplaatsen op eigen, afgesloten terrein aan de achterzijde;

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

• Pantry v.v. koelkast*, vaatwasser*, boiler t.b.v. warm water, kastruimte;
• Twee losse hoge keukenkasten in de pantry*;
• Brandpreventiemiddelen*;
• Te openen ramen;
• Verwarming middels radiatoren gekoppeld aan CV-ketel (Bosch);
• Glas in lood elementen;
• Lambrisering;
• Gedeeltelijk marmeren vloer;
• Gedeeltelijk houten visgraat vloer*;
• Patio;
• Enkel toilet (modern);
• Sfeerhaard* in een tweetal kantoorvertrekken;
• Kelder;
• Schuifpoort aan de achterzijde, bedienbaar middels afstandsbediening;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder.

Huurprijs
€ 29.500,00 per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten.

Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 30,00 per m² per jaar voor onder andere gas, water, elektra en 5 % administratiekosten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
Het object betreft een monument, waardoor er geen energielabel plicht is.

Datum van oplevering
Vanaf 1 januari 2022.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt het complex in het vigerende bestemmingsplan: “Historische Binnenstad" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 22 februari 2011.

Op grond van artikel 6 van de bestemmingsplanvoorschriften is de bestemming van de objecten: “Gemengd – 1”met de dubbelbestemmingen ‘’waarde – archeologie’’ en ‘’waarde – beschermd stadsgezicht’’.

De voor ‘’Gemengd – 1’’ aangewezen gronden zijn bestemd voor onder andere:
a) wonen
b) detailhandel;
c) dienstverlening;
d) horeca-1;
e) horeca-2;
f) bedrijf
g) maatschappelijk
h) kantoor
i) atelier
j) cultuur en ontspanning
k) parkeren
l) openbare verbinding
m) fietsenstalling
n) bij de bestemming behorende voorzieningen

In artikel 6.4 van het bestemmingsplan is onder “specifieke gebruiksregels” opgenomen dat de functie Horeca 1 is niet toegestaan op betreffende locatie en Horeca 2 is slechts toegestaan als de bestemmingsplankaart dat aangeeft.

Burgemeester en Wethouders hebben een binnenplanse vrijstellingsbevoegdheid om af te wijken van de gebruiksregels.

Huidig gebruik is in overeenstemming met het vingerende bestemmingplan.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 6 augustus 2021.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen. Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers/ verhuurders en kopers/ huurders een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Uittreksel KVK;
- Kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht
Nieuwe Haven 44, 3311 AR, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Document Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie