Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Nieuw 4782 SL, Moerdijk

Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk

€ 450.000 k.k. / € 2.650 p.m.

Omschrijving

Algemeen Voor verhuur en verkoop is beschikbaar een bedrijfsunit aan de Plaza 13 D te Moerdijk. De bedrijfsunit beschikt over ca. 183 m² bedrijfsruimte, ca. 150 m² kantoorruimte en 5 parkeerplaatsen. Op bedrijventerrein Moerdijk is een mix van industriële en...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 333 m²
Perceel 2735 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Media

Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in Moerdijk

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs € 450.000 k.k. / € 2.650 p.m.
Huur BTW belast ja
Koop BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding per datum
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1997
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Plaza 13 D
Plaats Moerdijk
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 2735 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 183 m²
Oppervlakte in units vanaf 183 m²
Kantoor oppervlakte 150 m²
Parkeergelegenheid
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Voor verhuur en verkoop is beschikbaar een bedrijfsunit aan de Plaza 13 D te Moerdijk. De bedrijfsunit beschikt over ca. 183 m² bedrijfsruimte, ca. 150 m² kantoorruimte en 5 parkeerplaatsen.

Op bedrijventerrein Moerdijk is een mix van industriële en logistieke bedrijven gehuisvest. De locatie Plaza heeft voornamelijk een licht bedrijfsmatige invulling.

Industrieterrein Moerdijk is strategisch gelegen tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Het terrein beschikt over uitstekende multimodale voorzieningen door de aanwezigheid van zowel zee- als binnenvaarthavens, spooraansluitingen en 2 directe aansluitingen op het rijkswegennet.

Industrieterrein Moerdijk kenmerkt zich door een verscheidenheid aan bedrijfsactiviteiten, een ruime opzet van het bedrijvenpark en goede gezamenlijke voorzieningen zoals beveiliging en parkmanagement. Op het industrieterrein zijn een groot aantal internationale bedrijven gehuisvest.

De gemeente Moerdijk is centraal gelegen tussen de steden Breda, Oosterhout en Etten-Leur en is met circa 37.000 inwoners een gemeente van formaat. Moerdijk bestaat uit de volgende deelgemeentes: Zevenbergen, Klundert, Standdaarbuiten, Willemstad en Fijnaart.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Klundert, sectie C, nummer 2195, gedeeltelijk.

Indeling
Unit 13 D:

Ca. 183 m² Bedrijfs-/opslagruimte op de begane grond;

Ca. 75 m² Kantoorruimte op de begane grond, bestaande uit een entree, een open kantoorruimte, een pantry en een gescheiden dames- en herentoilet;

Ca. 75 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping, bestaande uit twee separate kantoorruimten;

5 Parkeerplaatsen;

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Bedrijfsruimte
- Gasgestookte heater*;
- Lichtstraat in het dak;
- TL-verlichting*;
- Betonvloer met een draagvermogen van ca. 2.000 kg/m²;
- Handmatig bedienbare overheaddeur ca. 3,80 m x 4,25 m (b x h);
- Brandslanghaspel* en handbrandblusser*;
- Hoogte onderkant spant ca. 5,70 m¹;
- Meterkast met gas en elektra meter;
- Luik achterin de bedrijfsruimte met watermeter;
- Nooddeur aan de zijkant;
- Krachtstroom aansluiting;
- Alarmsysteem aanwezig in het gehele object*.

Kantoorruimte begane grond
- Kabelgoten v.v. data en elektra;
- Verwarming middels radiatoren gekoppeld aan CV-ketel;
- Dubbele beglazing;
- Systeemplafond v.v. TL-lichtbakken*;
- Pantry v.v. 2 onder- en 2 bovenkasten en boiler t.b.v. warm water;
- Gescheiden dames- en herentoilet;
- Vloerbekleding*;
- Entreehal.

Kantoorruimte eerste verdieping
- Systeemplafond v.v. tl-verlichting*;
- Vloerbekleding*;
- Verwarming middels radiatoren.

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Moerdijk valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 18 januari 2018.

Op grond van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Bedrijf - Voorzieningencentrum‘.

De voor ‘Bedrijf - Voorzieningencentrum‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

8.1 Bestemmingsomschrijving
- bedrijven en voorzieningen van verzorgende, ondersteunende en/of facilitaire aard ten dienste van in het plan gevestigde bedrijven;
- andere bedrijven uit milieucategorieën 2 of 3 zoals opgenomen in Bijlage 1, Staat van Bedrijfsactiviteiten;
- ter plaatse van de aanduiding 'windturbine' tevens voor een windturbine;
- ter plaatse van de aanduiding 'horeca' tevens voor een horecabedrijf in categorie 1 zoals opgenomen in Bijlage 2 Staat van Horeca-activiteiten;
- ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' tevens voor een verkooppunt voor motorbrandstoffen, met LPG;
- ter plaatse van de aanduiding 'vulpunt lpg' een vulpunt voor LPG;
- ter plaatse van de aanduiding 'ondergrondse tank' tevens een ondergrondse tank voor LPG;
- ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg' tevens voor een verkooppunt voor motorbrandstoffen, zonder LPG;
- bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en ontsluitingswegen een en ander met in achtneming van het bepaalde in artikel 38.5.

Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 6 augustus 2021.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Bij verhuur dient er toestemming aangevraagd te worden bij Havengemeenschap Moerdijk voor vestiging op locatie.

Koopsom
€ 450.000,-- kosten koper exclusief BTW.

Omzetbelasting
Indien verkoper dit wenst, dient koper bereid te zijn mede te werken aan een met BTW belaste levering.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Huurprijs
€ 2.650,-- per maand, exclusief BTW en servicekosten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 100,-- per maand voor onder andere navolgende leveringen en diensten:

- Bijdrage voor het lidmaatschap van de Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk. Alle gebruikers die in Industrie- en Havenschap Moerdijk zijn gevestigd, zijn verplicht een bijdrage te leveren aan de SBIM.
- Jaarlijks onderhoud aan het dak;
- Jaarlijks onderhoud aan de technische installaties;
- Onderhoud straatwerk.

Alle overige leveringen en diensten zullen door huurder zelf worden verzorgd en komen geheel en al voor rekening van huurder.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
Energielabel D. Het energieprestatiecertificaat zal als bijlage bij de huur-/koopovereenkomst worden toegevoegd.

Datum van oplevering
Per 1 januari 2022.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 D, 4782 SL, Moerdijk

Bedrijfstakken in Moerdijk

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie