Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
4782 SL, Moerdijk

Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk

€ 399.000 k.k. / € 2.500 p.m.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor onderverhuur en verkoop komt deze bedrijfsunit aan de Plaza 13 F te Moerdijk. De bedrijfsunit maakt onderdeel uit van een groter bedrijfsverzamelcomplex gelegen op industrieterrein Moerdijk. Deze unit beschikt over ca. 203 m² bedrijfsruimte,...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 313 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Media

Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs € 399.000 k.k. / € 2.500 p.m.
Servicekosten € 100 per maand
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1997
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Plaza 13 F
Plaats Moerdijk
Provincie Noord brabant
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 203 m²
Oppervlakte in units vanaf 203 m²
Kantoor oppervlakte 110 m²
Energie
Energielabel D
Energielabel einddatum 2031-04-22
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor onderverhuur en verkoop komt deze bedrijfsunit aan de Plaza 13 F te Moerdijk. De bedrijfsunit maakt onderdeel uit van een groter bedrijfsverzamelcomplex gelegen op industrieterrein Moerdijk. Deze unit beschikt over ca. 203 m² bedrijfsruimte, ca. 110 m² kantoorruimte en 3 parkeerplaatsen.

Op bedrijventerrein Moerdijk is een mix van industriële en logistieke bedrijven gehuisvest. De locatie Plaza heeft voornamelijk een licht bedrijfsmatige invulling.

Industrieterrein Moerdijk is strategisch gelegen tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Het terrein beschikt over uitstekende multimodale voorzieningen door de aanwezigheid van zowel zee- als binnenvaarthavens, spooraansluitingen en 2 directe aansluitingen op het rijkswegennet.

Industrieterrein Moerdijk kenmerkt zich door een verscheidenheid aan bedrijfsactiviteiten, een ruime opzet van het bedrijvenpark en goede gezamenlijke voorzieningen zoals beveiliging en parkmanagement. Op het industrieterrein zijn een groot aantal internationale bedrijven gehuisvest.

De gemeente Moerdijk is centraal gelegen tussen de steden Breda, Oosterhout en Etten-Leur en is met circa 37.000 inwoners een gemeente van formaat. Moerdijk bestaat uit de volgende deelgemeentes: Zevenbergen, Klundert, Standdaarbuiten, Willemstad en Fijnaart.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Klundert, Sectie C, Nummer 2195, gedeeltelijk.

Indeling
Ca. 203 m² Bedrijfsruimte op de begane grond;

Ca. 55 m² Kantoorruimte op de begane grond;

Ca. 55 m² Kantoorruimte op de verdieping;

3 Gemarkeerde parkeerplaatsen.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Bedrijfsruimte
- Gasgestookte heater*;
- Lichtstraat in het dak;
- TL-verlichting*;
- Betonvloer met een draagvermogen van ca. 2.000 kg/m²;
- Elektrisch bedienbare overheaddeur ca. 3,80 m x ca. 4,25 m (b x h);
- Brandslanghaspel* en handbrandblusser*;
- Vrije hoogte onder het spant ca. 5,70 m¹;
- Koelinstallatie tot 17 graden*;
- Meterkast met gas en elektra meter;
- Nooddeur aan de zijkant;
- Krachtstroom aansluiting;
- Alarmsysteem aanwezig in het gehele object*.

Kantoorruimte begane grond
- Kabelgoten v.v. data* en elektra;
- Verwarming middels radiatoren gekoppeld aan CV-ketel;
- Dubbele beglazing;
- Systeemplafond v.v. TL-lichtbakken*;
- Pantry v.v. 2 onder- en 2 bovenkasten en boiler t.b.v. warm water;
- Gescheiden dames- en herentoilet;
- Vloerbekleding*;
- Entreehal.

Kantoorruimte eerste verdieping
- Systeemplafond v.v. tl-verlichting*;
- Vloerbekleding*;
- Verwarming middels radiatoren.

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 2.500,00 per maand.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks per 1 januari, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Het betreft onderhuursituatie. Er kan er een onderhuurovereenkomst worden gesloten t/m 30 november 2027.

Eigenaar heeft te kennen gegeven ervoor open te staan om onder bepaalde voorwaarden een rechtstreekse huurovereenkomst aan te gaan met een nieuwe huurder.

Opzegtermijn
De onderhuurovereenkomst loopt tot en met 30 november 2027 en zal van rechtswege eindigen.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht.

Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 100,00 per maand voor onder andere navolgende leveringen en diensten:

• Bijdrage lidmaatschap Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk;
• Voorschot verbruik water;
• Jaarlijks onderhoud van het dak;
• Jaarlijks onderhoud aan de technische installaties;
• Onderhoud straatwerk;

Alle overige leveringen en diensten zullen voor Huurder zelf verzorgd moeten worden en komen geheel en al voor rekening van Huurder.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Koopsom
€ 399.000,00 kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Zekerheidsstelling
Koper dient ter nakoming van zijn verplichtingen, 7 dagen na het verlopen van de ontbindende voorwaarden, een waarborgsom te storten bij de notaris, ter grootte van 10% van de koopsom.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Staat van de onroerende zaak
De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van de bezichtiging bevond, “as is, where is en voetstoots”, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen.

Energielabel
Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huur-/ koopovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
Per direct.

Lasten en beperkingen
Meer informatie m.b.t. de lasten en beperkingen treft u in de te downloaden brochure.

Milieugegevens
Meer informatie m.b.t. de milieugegevens treft u in de te downloaden brochure.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Gebruik
Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Havenschap Moerdijk mag, noch in het gebruik van het verkochte, noch in het bedrijf tot uitoefening waarvan het verkochte is bestemd, enige verandering worden gebracht, welke niet in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan, dan wel met de voor het betreffende perceel geldende voorschriften.

Verhuur geschied te allen tijde onder voorbehoud van goedkeuring van het Havenschap Moerdijk.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Meer informatie m.b.t. de disclaimer treft u in de te downloaden brochure.

Alle media

Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 F, 4782 SL, Moerdijk

Bedrijfstakken in Moerdijk

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie