Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
4782 SL, Moerdijk

Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk

€ 1.850.000 k.k. / € 47 p/m² p.j.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur/verkoop is een vrijstaand bedrijfscomplex bestaande uit een bedrijfsruimte met aangrenzende kantoorruimte over twee bouwlagen, parkeerplaatsen en verhard buitenterrein. De kantoorruimte bestaat uit een mix van kantoorvertrekken en...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 2127 m²
Perceel 4000 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download het Document

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Moerdijk

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs € 1.850.000 k.k. / € 47 p/m² p.j.
Huur BTW belast ja
Koop BTW belast ja
Status beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Plaza 27
Plaats Moerdijk
Provincie Noord_brabant
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 4000 m²
Terrein
Oppervlakte 1015 m²
Parkeerplaatsen
Niet-overdekt aantal 14
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 1595 m²
Oppervlakte in units vanaf 1595 m²
Kantoor oppervlakte 532 m²
Terrein oppervlakte 1015 m²
Energie
Energielabel A
Energielabel index 0.95
Energielabel einddatum 2028-01-26
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur/verkoop is een vrijstaand bedrijfscomplex bestaande uit een bedrijfsruimte met aangrenzende kantoorruimte over twee bouwlagen, parkeerplaatsen en verhard buitenterrein.

De kantoorruimte bestaat uit een mix van kantoorvertrekken en kantoortuinen en is flexibel indeelbaar. In het midden van het kantoor is de entree met de trapopgang naar de verdieping gesitueerd, die de kantoorruimte feitelijk in twee vleugels opsplitst. Iedere verdieping is uitgerust met een sanitaire ruimte en een pantry. De bedrijfsruimte is vanuit de kantoorruimte op diverse plaatsen te betreden, waaronder vanuit de entreehal en middels een trap vanaf de verdieping.

De bedrijfsruimte beschikt over een gunstige indeling en is toegankelijk middels een tweetal elektrisch bedienbare overheaddeuren in de voorgevel. De bedrijfsruimte heeft een buitenwerkse hoogte van ca. 7 m en beschikt over een gunstige vloerbelasting van 2.500 kg. per m². De bedrijfsruimte is geschikt voor zowel opslag- als productiedoeleinden.

Voor het gebouw zijn diverse parkeerplaatsen voor personenauto’s gelegen en ten oosten van de bedrijfsruimte is een verhard buitenterrein aanwezig dat ideaal geschikt is voor opslagdoeleinden.

Het complex is gelegen op industrieterrein Moerdijk. Het industrieterrein is ruimtelijk en functioneel ingedeeld in een aantal deelparken. Ieder deelpark kent zijn eigen thema gerelateerd aan de bedrijfssector. Onderhavig complex is gelegen op het deelpark Servicepoint Moerdijk. Het servicepoint is gelegen aan de oostzijde van het bedrijventerrein. Hier zijn een groot aantal dienstverlenende bedrijven en ondersteunende diensten voor de rest van het Zeehaven- en Industrieterrein gevestigd. Hier bevinden zich onder meer de brandweer, douane, de marechaussee, het kantoor van het Havenbedrijf Moerdijk en de beveiligingsdienst, maar ook bijvoorbeeld kopieerfaciliteiten, schoonmaakdiensten en een restaurant.

Industrieterrein Moerdijk is strategisch gelegen tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Het terrein beschikt over uitstekende multimodale voorzieningen door de aanwezigheid van zowel zee- als binnenvaarthavens, spooraansluitingen en 2 directe aansluitingen op het rijkswegennet. Industrieterrein Moerdijk kenmerkt zich door een verscheidenheid aan bedrijfsactiviteiten, een ruime opzet van het bedrijvenpark en goede gezamenlijke voorzieningen zoals beveiliging en parkmanagement. Op het industrieterrein zijn een groot aantal internationale bedrijven gehuisvest.

De gemeente Moerdijk is centraal gelegen tussen de steden Breda, Oosterhout en Etten-Leur en is met circa 37.000 inwoners een gemeente van formaat. Moerdijk bestaat uit de volgende deelgemeentes: Zevenbergen, Klundert, Standdaarbuiten, Willemstad en Fijnaart.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Moerdijk, sectie C, nummer 1986, groot 40 are.

Indeling
Ca. 266 m² Kantoorruimte gelegen op de begane grond, bestaande uit een entreehal, een kantineruimte, een drietal kantoorvertrekken en een dames- en herentoilet;
Ca. 266 m² Kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping, bestaande uit een dames- en herentoilet, een pantry en een vijftal kantoorvertrekken;
Ca. 1.595 m² Bedrijfs- / opslagruimte, welke is voorzien van twee overheaddeuren op maaiveld niveau;
Ca. 1.015 m² Verhard ongebonden buitenterrein;
14 Parkeerplaatsen.

Deel verhuur is bespreekbaar. Het is mogelijk dat er één laag kantoor wordt gehuurd i.c.m. de rest van het complex.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met de volgende voorzieningen:
Kantoorruimte:
• aansluitingen op riolering, gas-, water- en elektriciteitsnetwerken;
• verwarming middels centrale verwarming gekoppeld aan radiatoren
• verlaagd systeemplafond voorzien van ingebouwde verlichtingsarmaturen,
• mechanische ventilatie in de kantoor- en sanitaire ruimte;
• kantoorruimte grotendeels v.v. gietvloer*;
• aluminium kozijnen v.v. isolerende beglazing;
• wandafwerking grotendeel voorzien van spuitwerk;
• alarmsysteem v.v. bewegingsmelders*;
• damestoilet begane grond, volledig betegeld, voorzien toilet en handwasbak,
• herentoilet begane grond, volledig betegeld, voorzien van toilet, douche en handwasbak;
• damestoilet eerste verdieping, volledig betegeld, voorzien van toilet en handwasbak;
• herentoilet eerste verdieping, volledig betegeld, voorzien van toilet, urinoir en handwasbak;
• pantry begane grond v.v. 3 onder- en 3 bovenkasten, wateraansluiting voor koffiemachine en warmwatervoorziening middels een close in boiler;
• pantry eerste verdieping v.v. 4 onderkasten, handwasbak en warmwatervoorziening middels een close in boiler;
• warmwatervoorziening middels boiler (80 liter Daalderop);
• vluchtroute aanduiding;
• brandslanghaspels en brandblusapparatuur;
• kabelgoten voorzien van elektra- en data aansluitpunten;*
• glasvezelaansluiting;*

Bedrijfsruimte:
• vrije hoogte buitenwerks ca. 7 m;
• vloerbelasting ca. 2.500 kg. per m²;
• 2 elektrisch bedienbare overheaddeuren op maaiveld niveau;
• TL- opbouwverlichting in de bedrijfshal;
• krachtstroomaansluitpunten;
• 2 lichtkoepels;
• buitenverlichting boven de overheaddeuren;
• brandblusmiddelen;

De voorzieningen die gemarkeerd zijn met een sterretje (*) worden ‘om niet’ ter beschikking gesteld aan huurder. Hiervoor geldt dat huurder kosteloos gebruik mag maken van deze voorzieningen, doch met nadruk melden wij dat deze voorzieningen niet tot het gehuurde behoren.

Eventueel toekomstig onderhoud of vervanging van deze voorzieningen komen geheel en al voor rekening van Huurder. Na afloop van de huurovereenkomst dienen deze voorzieningen wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
Bedrijfsruimte: € 47,50 per m² per jaar;
Kantoorruimte: € 80,00 per m² per jaar;
Buitenterrein: € 16,50 per m² per jaar;
Parkeerplaatsen: 350,00 per plaats per jaar.

Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW en servicekosten.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Koopsom
€ 1.850.000,00 kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Staat van de onroerende zaak
De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van het sluiten van de bezichtiging bevond, In verhuurde staat “as is, where is en voetstoots”, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen.

Energielabel
Het gebouw beschikt over een energielabel A.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Bijzonderheden
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Havenschap Moerdijk mag, noch in het gebruik van het verkochte, noch in het bedrijf tot uitoefening waarvan het verkochte is bestemd, enige verandering worden gebracht, welke niet in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan, dan wel met de voor het betreffende perceel geldende voorschriften.

Indien partijen overeenstemming bereiken over de verhuur/verkoop van onderhavig object, dan is dat te allen tijde onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van het Havenschap Moerdijk, dat het object in gebruik mag worden genomen voor de door Huurder/Koper beoogde doeleinden.

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk

Bedrijfstakken in Moerdijk

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Document Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie