Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Onder bod 3738 DX, Maartensdijk

Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk

€ 550.000 k.k.

Omschrijving

Introductie Namens Stichting Careyn mogen wij u dit verhuurde kinderdagverblijf, gelegen aan de Prinses Marijkelaan 45 te Maartensdijk aanbieden. Het gebouw is sinds 2012 verhuurd aan kinderdagverblijf Topkids en wordt in verhuurde staat verkocht. Aan de hand van...

Lees meer

Kenmerken

Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Download het Document

Download
Bekijk brochure online Dynamis brochure

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs € 550.000 k.k.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Onder bod
Bouw
Hoofdfunctie maatschappelijk vastgoed
Bouwjaar 1965
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Prinses Marijkelaan 45 - 45A
Plaats Maartensdijk
Provincie Utrecht
Land Nederland
Ligging
  • In woonwijk
Energie
Energielabel D
Energielabel einddatum 2030-02-07
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Introductie
Namens Stichting Careyn mogen wij u dit verhuurde kinderdagverblijf, gelegen aan de Prinses Marijkelaan 45 te Maartensdijk aanbieden. Het gebouw is sinds 2012 verhuurd aan kinderdagverblijf Topkids en wordt in verhuurde staat verkocht. Aan de hand van deze verkoopinformatie nodigen wij u uit voor een bezichtiging.

Object
De Prinses Marijkelaan betreft een verhuurd kinderdagverblijf inclusief buitenruimte en achtergelegen berging. De ruimte is verdeeld over twee verdiepingen en heeft een totaalmetrage van ca. 292 m². De begane grond is ingericht als kinderdagverblijf waarbij verschillende speel-en slaapruimten zijn ingericht. Op de verdiepingen zijn de verschillende ruimten ingericht ten behoeve van kantoor en opslag. Door de hoekligging beschikt het gebouw over een ruime buitenruimte. Achter het gebouw ligt een garagebox met een metrage van circa 17 m².

Oppervlakte
Begane grond: circa 171,36 m² B.V.O.
Eerste verdieping: circa 104,40 m² B.V.O.
Berging: circa 17 m² B.V.O.
Totaal: circa 292,76 m² B.V.O.

Omgeving
De Prinses Marijkelaan ligt in het dorp Maartensdijk. Maartensdijk is een klein en gezellig dorp, gelegen in het groen tussen Hilversum en Utrecht. De Prinses Marijkelaan ligt in een woonbuurt met een winkelcentrum om de hoek. Hier treft u naast enkele lokale ondernemingen onder andere Jumbo, Primera en DA Drogisterij.

Bereikbaarheid
Per auto
Maartensdijk is goed bereikbaar met de auto. Door haar ligging aan de rijksweg A27 (Almere-Breda) en centrale ligging in Nederland is het dorp goed bereikbaar.

Openbaar vervoer
Voor de deur stoppen diverse bussen in de richting van Utrecht CS, Zeist en Hilversum.

Parkeren
In de omgeving kan gratis geparkeerd worden.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Maartensdijk
Sectie: B
Nummer: 1679
Grootte: 381 m²

Gemeente: Maartensdijk
Sectie: B
Nummer 1680
Grootte: 17 m²

Huurgegevens
Het volledige gebouw is verhuurd aan Kinderdagverblijf Topkids B.V. door middel van een ROZ 7:230a huurovereenkomst.
Ingangsdatum: 1 april 2012.
Huurtermijn: tot 31 maart 2025.
Verlenging: telkens 1 (één) jaar.
Opzegtermijn: 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan de expiratiedatum.
Huurinkomsten: € 41.669,28, vrij van BTW.
Waarborgsom: € 2.850,-.

De volledige huurovereenkomst treft u in de digitale dataroom.

Over huurder
TopKids is een landelijk opererende onderneming op het gebied van Kinderopvang en buitenschoolse opvang. Met een flexibele en huiselijke aanpak verzorgd TopKids sinds 2012 kinderopvang in Maartensdijk. Meer informatie treft u op topkids.nl.

Koopsom
De koopsom van het object bedraagt € 550.000,- kosten koper. Over de levering is geen omzetbelasting van toepassing.

Levering
In overleg.

Bieding
Het verkoopproces is erop gericht om een concrete bieding te ontvangen op basis waarvan verkoper tot een levering van het object kan komen.
De volgende informatie dient in ieder geval opgenomen te worden in uw bieding:
•Een korte omschrijving van de kandidaat-koper(s) inclusief adres gegevens en UBO (ultimate benificialowner(s));
•De koopsom k.k. gespecificeerd;
•Eventuele voorbehouden en voorwaarden.

Eigenaarslasten
De zakelijke lasten kunt u terugvinden in de digitale dataroom.

Bezichtigen.
Wij nodigen u uit om het object op afspraak te bezichtigen.

Bodem
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte. Verontreinigingsrisico van de bijbehorende grond en grondwater komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de grond, schadevergoeding of verrekening. Er is geen bodemonderzoek aanwezig.

Asbest
Het is aan verkoper niet bekend of er in het object asbest aanwezig is. Er is geen verkennend asbestonderzoek opgenomen in de digitale dataroom.

Energielabel
Het gebouw beschikt over energielabel D welke een geldigheidsduur kent tot 7 februari 2030.

Oplevering
Het object wordt expliciet ‘as is where is’ verkocht en geleverd in de huidige verhuurde staat. De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte aan de kopende partij zal geschieden in de staat, waarin het zich bij het tot stand komen van de koopovereenkomst bevindt. Ter zake de koopovereenkomst geldt het algemene uitgangspunt "as is, where is", waaronder onder meer begrepen de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke staat van het verkochte in de ruimste zin van het woord, in verband waarmee de (huidige) toestand van het verkochte in alle opzichten door de kopende partij wordt aanvaard.

Niet eigen gebruik
Koper is geattendeerd op het feit dat verkoper het verkochte niet zelf heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte, waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee rekening is gehouden.

Erfdienstbaarheden, bijzondere lasten e.d.
Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle dienende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande akte(n) van levering en/of van vestiging van het recht van erfpacht en/of opstal en/of afzonderlijke akte(n). Tevens aanvaardt de koper alle bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden.

Onderzoekplicht koper
Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring of andere onderzoeken te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van het onderhoud. Koper dient zichzelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken op eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Bestemming
De bestemming van het gebouw is 'maatschappelijk-1', dit houdt in dat het navolgende gebruik toegestaan is:
- Activiteiten gericht op sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening.

Zekerheidsstelling
Een waarborgsom, ter grootte van 10% van de koopsom te storten op rekening van of af te geven als bankgarantie bij de notaris uiterlijk 5 werkdagen na het besluit tot gunning aan koper is medegedeeld.

Projectnotaris
Kienhuis Hoving Advocaten & Notarissen
mr. E.R. Schaefers
Newtonlaan 265
3584 BH te Utrecht
088 - 480 41 50
utrecht@kienhuishoving.nl

Dataroom en documenten
Ten behoeve van het due diligence van het object kunt u inloggegevens van de digitale dataroom opvragen via e-mail putz@molenbeek.nl. In de dataroom kunt u alle beschikbare informatie van het object vinden.

Bijzonderheden
Alle onderhandelingen en/of overeenstemmingen geschieden onder voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar.
Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle media

Alle afbeeldingen

Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk
Prinses Marijkelaan 45 - 45A, 3738 DX, Maartensdijk

Bedrijfstakken in De Bilt

Documenten

Document Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie