Zwollestraat 6, 7575 EP, Oldenzaal
Zwollestraat 6, 7575 EP, Oldenzaal
Zwollestraat 6, 7575 EP, Oldenzaal
Zwollestraat 6, 7575 EP, Oldenzaal
7575 EP, Oldenzaal

Zwollestraat 6, 7575 EP, Oldenzaal

€ 79.000 v.o.n. / € 700 p.m.

Omschrijving

TE KOOP / TE HUUR Op het nieuwe bedrijventerrein ‘Het Hazewinkel Noordwest’ aan de Zwollestraat 6 te Oldenzaal ontstaan voor ondernemers nieuwe kansen voor hun nieuwe huisvesting of een uitbreiding naast de bestaande huisvesting. Nog één bedrijfsruimte met een...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 82 m²
Perceel 659 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Oldenzaal

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs € 79.000 v.o.n. / € 700 p.m.
Huur BTW belast ja
Koop BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Zwollestraat 6
Plaats Oldenzaal
Land NL
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 659 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 82 m²
Oppervlakte in units vanaf 68 m²

Uitgebreide omschrijving

TE KOOP / TE HUUR

Op het nieuwe bedrijventerrein ‘Het Hazewinkel Noordwest’ aan de Zwollestraat 6 te Oldenzaal ontstaan voor ondernemers nieuwe kansen voor hun nieuwe huisvesting of een uitbreiding naast de bestaande huisvesting. Nog één bedrijfsruimte met een oppervlakte van 82 m² b.v.o. wordt te koop en te huur aangeboden.

Bestemmingsplan:
‘Hazewinkel West’ met als enkelbestemming ‘Bedrijventerrein’ met functieaanduiding Bedrijf tot en met categorie 4.2.

Indeling en oppervlakten:

Het bedrijfsverzamelgebouw is gerealiseerd in een gesloten vorm, waarbij de units zijdelings en ruggelings aan elkaar worden gebouwd. De units hebben een vrije hoogte van 6.2 meter, voorzien van een eigen entree, met ketting bedienbare roldeur, meterkast en een betonvloer. Het perceel is goed bereikbaar vanaf de Zwollestraat.

KOOP-/ & HUURGEGEVENS

Koopsom:
Unit 1 - 82 m² - koopprijs € 79.000,--
Unit 2 - 80 m² - VERKOCHT
Unit 3 - 68 m² - VERKOCHT
Unit 4 - 68 m² - VERKOCHT

Alle genoemde prijzen dienen vermeerderd te worden met BTW.

De oppervlakten zijn gemeten door verhurend/verkopend makelaar uit een kopie bouwtekening. Het opgegeven metrage is derhalve indicatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend noch kan er sprake zijn van enige verrekening achteraf.

De volgende kosten zijn in de verkoopprijs opgenomen:
- grondkosten
- notariskosten overdracht
- kadastrale inschrijvings- en inmeetkosten
- honorarium architect
- honorarium constructeur
- bouwkosten unit
- CAR verzekering tot de oplevering
- aansluiting riolering
- bestrating buitenterrein (volgens opgave)

De volgende kosten zijn niet meegenomen in de verkoopprijs:
- aansluitkosten elektra, gas, water en KPN
- kosten hypotheekakte, taxatiekosten en hypotheekrente tijdens de bouw van het
object
- schilderwerk binnen
- BTW
- eventueel meer- en minderwerk

Zekerheidsstelling:
Waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom te storten bij of af te geven aan de notaris uiterlijk 10 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst.

Huurprijs:
Unit 1 - 82 m² - huurprijs € 700,-- per maand
Unit 2 - 80 m² - VERKOCHT
Unit 3 - 68 m² - VERKOCHT
Unit 4 - 68 m² - VERKOCHT

Huurtermijn:
3 (drie) jaar

Verleningstermijn:
in overleg.

Opzegtermijn:
12 (twaalf) maanden voorafgaande aan de expiratiedatum.

BTW:
Er is sprake van een verhuur met BTW. Indien huurder niet voldoet aan de fiscale 90% BTW-norm zal er een BTW-vervangende opslag worden berekend.

Zekerheidsstelling
Doorlopende bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur inclusief servicekosten en inclusief BTW.

Indexering
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI - Alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar.

Opleveringsniveau:
Het object wordt casco opgeleverd in de huidige staat. De mogelijkheid bestaat om in de units een tussenvloer / verdieping aan te brengen voor het creëren van extra kantoorruimte c.q. opslagmogelijkheden.

Milieu-/bodemgesteldheid:
Het is verhuurder niet bekend dat er feiten zijn waaruit blijkt dat de grond en/of grondwater onder en/of rondom het object enige verontreiniging bevat die voortzetting van het huidige gebruik belemmert of die heeft geleid of mogelijk zou kunnen leiden tot een saneringsverplichting van de grond en/of grondwater onder en rondom het object, dan wel het nemen van andere maatregelen (IBC-variant; isoleren, beheersen en controleren).

KOPERINFORMATIE

Mandelige zaak:
Voor het gemeenschappelijke beheer en onderhoud van het gemeenschappelijke terrein, ook wel mandelige zaak geheten, wordt bij iedere koopakte een mandeligsheidsakte opgesteld, waardoor iedereen naar evenredigheid van het aantal bebouwde vierkante meters grondoppervlak verantwoordelijk is.

Koopovereenkomst:
Met het ondertekenen van de koopovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs. Nadat de overeenkomst door de koper en verkoper is ondertekend ontvangt de koper hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte van eigendomsoverdracht zal opmaken.

Eigendomsoverdracht en betaling:
De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde “akte van transport” bij de notaris. In de koopovereenkomst wordt de uiterste datum van transport vermeld. Vóór de datum van notarieel transport zendt de notaris koper een afrekening waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven. De kosten van dit notarieel transport zijn voor rekening van de verkoper.

Oplevering:
De bedrijfsunits worden bezemschoon opgeleverd. Koper dient vanaf deze dag het pand verzekerd te hebben middels een opstalverzekering naar herbouwaarde. Eventuele tekortkomingen of bemerkingen worden op een opleverstaat geplaatst. Deze opleverstaat dient door beide partijen te worden ondertekend. Geconstateerde klachten, bemerkingen, gebreken of tekortkomingen wordt zo spoedig mogelijk opgelost. Niet tot de oplevering behoren maatafwijkingen c.q. maattoleranties en vlakheidtoleranties welke vallen binnen de tolerantienormen, die voor het desbetreffende product zijn vastgelegd. Indien koper aan alle verplichtingen heeft voldaan, wordt na de oplevering de sleutel van de desbetreffende unit aan u overhandigd.

TECHNISCHE INFORMATIE

Zie voor technische informatie onze brochure.

LOCATIE

Bereikbaarheid:
De Zwollestraat is een zijstraat van de Hazewinkelweg, welke direct in verbinding staat met de Hengelosestraat (N342). De oprit naar de rijkssnelweg A1 richting Amsterdam en Berlijn is op 3 minuten rijafstand gelegen. Ook lokale uitvalswegen naar omliggende plaatsen zijn snel en goed bereikbaar.

Omgevingsfactoren:
In de nabije omgeving zijn onder andere gevestigd industriële-, handels- en transportbedrijven. Bedrijventerrein “Hazewinkel Noord-West” is één van de jongste en modernste bedrijventerreinen van Oldenzaal. Ook loopt er een ecologische zone dwars door het gebied. Hierdoor heeft het bedrijventerrein een groen en natuurlijk aanzien.

Locatieaanduiding:
Het object is gelegen op industrieterrein “Hazewinkel Noord-West”, gelegen ten zuiden van Oldenzaal. Dit bedrijventerrein is groot circa 23 hectare en ligt aan de rijkssnelweg A1. De uitstraling van het terrein is erg belangrijk. Dat geldt voor de bedrijfspanden en voor de openbare ruimten, welke worden getoetst aan een zogenaamd “beeldkwaliteitsplan”.

OVERIGE INFORMATIE

Aanvaarding:
Aanvaarding per direct.

Voorbehoud:
Definitieve goedkeuring opdrachtgever en/of verkoper.

Alle media

Alle afbeeldingen

Zwollestraat 6, 7575 EP, Oldenzaal
Zwollestraat 6, 7575 EP, Oldenzaal
Zwollestraat 6, 7575 EP, Oldenzaal
Zwollestraat 6, 7575 EP, Oldenzaal

Bedrijfstakken in Oldenzaal

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie