Plaza 4, 4782 SK, Moerdijk
Verhuurd 4782 SK, Moerdijk

Plaza 4, 4782 SK, Moerdijk

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is een zeer representatieve kantoorruimte in het kantoorgebouw aan de Plaza 4 op industrieterrein Moerdijk. Het terrein is afsluitbaar middels een schuifpoort en biedt ruime parkeergelegenheid aan de voor en achterzijde van het...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 368 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Bedrijfstakken in Moerdijk

Kenmerken

Overdracht
Status verhuurd
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 1999
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Plaza 4
Plaats Moerdijk
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
Kantoor
Oppervlakte 368 m²
Oppervlakte in units vanaf 368 m²
Verdiepingen
  • 2
Voorzieningen
  • kabelgoten
  • systeemplafond
  • toilet
  • pantry
  • verwarming
Parkeergelegenheid
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is een zeer representatieve kantoorruimte in het kantoorgebouw aan de Plaza 4 op industrieterrein Moerdijk.

Het terrein is afsluitbaar middels een schuifpoort en biedt ruime parkeergelegenheid aan de voor en achterzijde van het gebouw. Bij binnenkomst in de centrale hal is er een wachtruimte gesitueerd. Vanuit hier zijn de diverse kantoorruimten in de rechtervleugel op de begane grond bereikbaar. Op de eerste verdieping is de rechtervleugel eveneens verdeeld in diverse kantoorruimten. De kantoorruimten zijn flexibel in te delen en geeft mogelijkheid om zowel grote kantoorruimten als kleinere kamers te creëren. Beide verdiepingen zijn uitgerust met een sanitaire ruimte en een pantry.

Het industrieterrein is ruimtelijk en functioneel ingedeeld in een aantal deelparken. Ieder deelpark kent zijn eigen thema gerelateerd aan de bedrijfssector. Onderhavig complex is gelegen op het deelpark Servicepoint Moerdijk. Het servicepoint is gelegen aan de oostzijde van het bedrijventerrein. Hier zijn een groot aantal dienstverlenende bedrijven en ondersteunende diensten voor de rest van het Zeehaven- en Industrieterrein gevestigd. Hier bevinden zich onder meer de brandweer, douane, de marechaussee, het kantoor van het Havenbedrijf Moerdijk en de beveiligingsdienst, maar ook bijvoorbeeld kopieerfaciliteiten, schoonmaakdiensten en een restaurant.

Industrieterrein Moerdijk is strategisch gelegen tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Het terrein beschikt over uitstekende multimodale voorzieningen door de aanwezigheid van zowel zee- als binnenvaarthavens, spooraansluitingen en 2 directe aansluitingen op het rijkswegennet. Industrieterrein Moerdijk kenmerkt zich door een verscheidenheid aan bedrijfsactiviteiten, een ruime opzet van het bedrijvenpark en goede gezamenlijke voorzieningen zoals beveiliging en parkmanagement. Op het industrieterrein zijn een groot aantal internationale bedrijven gehuisvest.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Klundert, Sectie C, nummer 1892, 2.888m² groot.

Indeling
Ca. 120 m² kantoorruimte gelegen in de rechtervleugel op de begane grond;
Ca. 248 m² kantoorruimte gelegen in de rechtervleugel op de eerste verdieping;
15 parkeerplaatsen op eigen, afgesloten buitenterrein.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

- Aansluitingen op riolering, gas-, water-, en elektriciteitsnetwerken;
- Verwarming middels centrale verwarming gekoppeld aan radiatoren;
- Verlaagd systeemplafond voorzien van ingebouwde ledverlichtingsarmaturen#;
- Kozijnen voorzien van isolerende beglazing;
- Kantoorruimte voorzien van vloerbedekking;
- Alarmsysteem*;
- Luchtbehandeling#;
- Kabelgoten voorzien van elektra- en data aansluitpunten*;
- Glasvezelaansluiting*;
- Geheel betegeld separaat dames- en heren toilet voorzien van een fonteintje;
- Pantry voorzien van onder- en bovenkastjes#;
- Vluchtrouteaanduiding;
- Diverse kantoormeubelen.

De met een * gearceerde zaken zijn om niet aan een nieuwe (onder) huurder ter beschikking gesteld, oftewel een nieuwe huurder mag gebruik maken van deze voorzieningen, doch behoren ze niet tot het gehuurde. Vervanging en onderhoud komt voor rekening van huurder.

De met een # gearceerde zaken zijn thans nog niet (geheel) aanwezig in de beschikbare ruimtes, doch zullen de voorzieningen door de verhuurder worden aangebracht c.q. gerealiseerd worden.

Huurprijs
Kantoorruimte: € 120,00 per m² per jaar.
Parkeerplaatsen: € 250,00 per plaats per jaar.

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per maand of per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur. Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken. Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 31,54 per m² per jaar voor onder andere navolgende leveringen en diensten.

- Gasverbruik inclusief vastrecht;
- Elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht voor het gehuurde;
- Elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht voor de installaties en de verlichting van de gemeenschappelijke ruimten;
- Waterverbruik inclusief vastrecht;
- Onderhoud en periodieke control van technische installaties, waaronder:
- Verwarmingsinstallatie(s);
- Luchtbehandelingsinstallaties;
- Beveiligingsinstallatie;
- Schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, beglazing buitenzijde en gemeenschappelijke ruimten, zonwering, terrassen en terrein;
- Onderhoud tuin, bestrating en groenvoorzieningen;
- Gezamenlijke vuilcontainers;
- Glasbewassing aan de buitenzijde vier maal per jaar;
- Assurantiepremie buitenbeglazing;
- Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten;
- Kosten van centrale beveiliging Stichting Beveiliging Moerdijk.

Zekerheidstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Het complex valt onder het vigerende bestemmingsplan: “Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk” vastgesteld bij Raadsbesluit van 18 januari 2018. De enkelbestemming van dit perceel volgens het bestemmingsplan is: “Bedrijf – Voorzieningencentrum“.
Deze bestemming houdt in dat het perceel bebouwd en gebruikt mag worden overeenkomstig de navolgende bepalingen:

- bedrijven en voorzieningen van verzorgende, ondersteunende en/of facilitaire aard ten dienste van in het plan gevestigde bedrijven;
- bedrijven uit milieucategorieën 2 en 3 zoals opgenomen de Staat van Bedrijfsactiviteiten, met de daarbij behorende voorzieningen;
- bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen, ontsluitingswegen;

Strijdig gebruik
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen:

a. detailhandel anders dan incidentele productie gebonden detailhandel;
b. geluidszoneringsplichtige inrichtingen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - geluidszoneringsplichtige inrichtingen uitgesloten';
c. risicovolle inrichtingen;
d. opslag binnen een afstand van 5 meter tot de bouwperceelgrens;
e. opslag van hout en aannemersmaterialen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond of opstallen;
f. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond of opstallen.

Voor de volledige bestemmingsplan bepalingen verwijzen wij u naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl waar deze bepalingen te raadplegen zijn.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via voornoemde internetsite per toestandsdatum 5 september 2019.

Energielabel
Energielabel wordt bij verhuur bij de huurovereenkomst als bijlagen opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Bedrijfstakken in Moerdijk

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie