D

D

Dagrente

Rente die geldt voor nieuwe leningen, waarbij geen rekening wordt gehouden met eventuele rentekortingen.

Dagtarief/venstertarief

Het dag- of venstertarief is de openbaar gehanteerde rente van de desbetreffende geldverstrekker. Bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek wordt soms een arrangementsrente aangeboden, waar een korting in verwerkt is voor de eerste rentevaste periode.

Dalrente-garantie

De geldverstrekker biedt je de laagste rente aan tussen het moment van uitbrengen van de hypotheekofferte en het passeren van de hypotheekakte.

Disagio

Afkoop van toekomstige renteverplichtingen door een bedrag ineens te betalen.

Depot

Een rekening bij de geldverstrekker waarop geld afkomstig uit de hypotheek op wordt gestort. De gelden kunnen worden opgenomen om betalingen te verrichten, zoals bouwtermijnen voor een nieuwbouwwoning, nota’s van woningverbeteringen of premies voor een verzekering.

Depotrente

Rente die door de geldverstrekker vergoedt wordt over het hypotheekbedrag dat nog in het depot zit. Vaak is de depotrente gelijk aan de hypotheekrente over de hoofdsom, maar soms wordt 1% lagere rente gehanteerd. Bij meerdere hoofdsommen is de rentevergoeding over het depot gelijk aan het gewogen gemiddelde van de renten over de hoofdsommen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie