I

I

Insolventieverzekering

Op basis van een insolventieverzekering krijgt de koper van een nieuwbouwwoning de zekerheid dat de woning adequaat wordt gerealiseerd, ook bij een eventueel faillissement van de aannemer. Bij het verkrijgen van een hypotheek moet een kopie van de polis overlegd worden aan de geldverstrekker.

Instaprente / oriëntatierente

Dit is een rentevaste periode van één of twee jaar bij aanvang van de hypotheek. Gedurende deze periode is het éénmalig mogelijk zelf het moment te kiezen om de rente voor een bepaalde periode vast te zetten. Een instaprente is vooral interessant wanneer de rente een dalende tendens vertoont. Sommige geldverstrekkers geven een melding wanneer de rentes wijzigen zodat je alsnog de rente voor een bepaalde periode kunt vastzetten tegen het rentetarief van vóór de verhoging. Zie ook rentebedenktijd.

Intentieverklaring

Verklaring waarin afspraken over een later te sluiten overeenkomst worden vastgelegd. Een hypotheekverstrekker zal vragen om een “intentieverklaring voortzetting dienstverband” indien je een tijdelijk dienstverband hebt. De werkgever dient dan te verklaren dat hij je bij ongewijzigde inzet en omstandigheden, aan het einde van het tijdelijke dienstverband een vast dienstverband aan zal bieden

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie