J

J

Jaarlijks kosten percentage

Bij de berekening van het jaarlijks kosten percentage van de lening wordt naast de nominale rente ook rekening gehouden met:

· de afsluitkosten

· het tijdstip van betalingen

· het aantal betalingen dat elk jaar moet worden gedaan.

Het jaarlijks kosten percentage is altijd iets hoger dan de nominale rente. Het jaarlijks kosten percentage geeft de werkelijke kosten van een lening weer, uitgedrukt in een percentage en is bedoeld om aanbiedingen beter te kunnen vergelijken. De ‘Gedragscode Hypothecaire Financieringen' stelt het vermelden van dit percentage dan ook verplicht.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie