L

L

Leges

De vergoeding voor administratieve handelingen van overheden voor bijvoorbeeld het aanvragen van een bouwvergunning.

Levenhypotheek

Hypotheekvorm waarbij tijdens de looptijd niet wordt afgelost maar waarbij aflossing plaatsvindt door middel van een (gemengde) levensverzekering die aan de hypotheek is verbonden. Deze verzekering keert uit aan het einde van de looptijd of bij eerder overlijden. Behalve rente is ook premie voor de levensverzekering verschuldigd. Een spaarhypotheek, een hypotheek met beleggingsverzekering, een hybride hypotheek of een traditionele levenhypotheek zijn varianten hiervan. Alle genoemde hypotheekvormen kun je niet meer afsluiten.

Levensverzekering

Een verzekering die uitkeert afhankelijk van het leven of overlijden van de verzekerde (degene op wiens leven de verzekering is gesloten).

· De contractant wordt verzekeringnemer genoemd. Deze is de eigenaar van de polis (verzekering) en betaalt de premie.

· De begunstigde is de partij die de uitkering ontvangt.

De rechten uit de verzekering kunnen voor de terugbetaling van de lening aan de geldverstrekker worden overgedragen (gecedeerd) met een akte van cessie. Dit geeft voor de geldverstrekker meer zekerheid.

Leveringsakte

Ook wel transportakte genoemd. Het is een officieel document dat door de notaris wordt opgemaakt en waarmee het eigendom van een huis officieel wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar.

Lineaire Hypotheek

De oudste hypotheekvorm. Gedurende de looptijd van de lening wordt iedere periode (maand, kwartaal of jaar) een vast bedrag afgelost. Deze aflossing is zo opgebouwd dat gedurende de looptijd, de lening lineair (in gelijke delen) wordt afgelost.

Bij bijvoorbeeld een lineaire hypotheek van € 150.000,- wordt gedurende 30 jaar elk jaar € 5.000,- afgelost.

Er moet alleen rente worden voldaan over de restant schuld. Hierdoor zijn de lasten bij aanvang behoorlijk hoog en dalen naar evenredigheid (lineair) met de openstaande schuld. Deze vorm wordt niet veel afgesloten vanwege de hoge lasten bij aanvang en vanwege het snel dalende belastingvoordeel.

Looptijd

De tijdsduur (meestal berekend in aantal maanden) waarin je een lening moet terugbetalen. Bij hypotheken meestal 360 maanden.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie