N

N

Nationale Hypotheek Garantie

Dit is een landelijk geldende regeling ter bevordering van het eigen woning bezit. Nationale Hypotheek Garantie is een extra garantie voor de financier, waardoor een lagere rente kan worden gegeven. De NHG geldt zowel voor een financiering van een bestaande woning als van een nieuwbouwwoning. Ook is het mogelijk om NHG te verkrijgen bij het verhogen van uw hypotheek voor woningverbetering (zie nhg.nl).

NVM

Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen. De NVM is de grootste landelijk werkende organisatie van makelaars in onroerende goederen. Helder Makelaars is daar bij aangesloten.

Netto maandlasten

Dit zijn de maandlasten van jouw hypotheek waarbij al rekening is gehouden met het fiscale voordeel dat je geniet. De aftrekbaarheid van de hypotheekrente en het eigenwoningforfait zijn in de maandlasten verrekend.

Nibud

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) is een onafhankelijke stichting die het budgetteren propageert als hulpmiddel om de inkomsten en uitgaven binnen een particulier huishouden op elkaar af te stemmen, ook op langere termijn. Nationale Hypotheek Garantie bepaald in overleg met het NIBUD welk deel van het inkomen gebruikt mag worden voor woonlasten.

Nominale rente

De rente die door de geldverstrekker gehanteerd wordt zonder rekening te houden met

· de effecten van eventuele afsluitkosten

· het tijdstip van betalen

· het aantal betalingen dat jaarlijks moet worden gedaan.

De nominale rente is de jaarlijkse rente die de geldverstrekker met u afspreekt.

Notaris

Zonder tussenkomst van de notaris kan de formele overdracht van een huis niet geregeld worden of met hypotheek worden bezwaard. Indien je een woning koopt met kosten koper (k.k.), dan betekent dit dat de koper bepaalt welke notaris wordt ingeschakeld. De notaris wordt in dat geval ook door de koper betaald.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie