R

R

Rentebedenktijd

Rentebedenktijd houdt in dat je de mogelijkheid hebt om bij aanvang of aan het einde van jouw rentevaste periode zelf het moment te bepalen waarop de rente vastgezet wordt. De periode waarin je dit kunt doen is meestal 1 of 2 jaar. Je kunt slechts één keer besluiten om de rente vast te zetten. Bij een aantal geldverstrekkers ontvang je een bericht wanneer tijdens jouw rentebedenktijd de rente wijzigt, zodat je nog kunt kiezen voor de oude rente. Rentebedenktijd vooraf wordt ook wel een instaprente of oriëntatierente genoemd. Rentebedenktijd achteraf wordt vaak weergegeven als bijvoorbeeld 5+2. Je hebt dan gedurende zeven jaar een gelijkblijvende rente, maar in de laatste twee jaar kun je zelf bepalen wanneer je de rente opnieuw vast gaat zetten.

Renteherzieningsdatum

De datum waarop jouw rentevaste periode is afgelopen en een nieuwe periode bepaald moet worden. Je ontvangt enkele weken voor de renteherzieningsdatum een voorstel van jouw geldverstrekker met de rentepercentages voor nieuwe rentevaste perioden. Op deze datum kun je tevens jouw hypotheek boetevrij volledig aflossen.

Rentemiddeling

Een aantal geldverstrekkers biedt bij verhuizing of gedurende de looptijd van uw hypotheek rentemiddeling aan. Bij verhuizing kan het voordelig zijn om de oude contractrente mee te nemen naar de nieuwe woning. De rente die je uiteindelijk gaat betalen is een gewogen gemiddelde van de dagrente en oude contractrente, rekening houdend met de hoogte van de hypotheek op de oude en de nieuwe woning, de resterende rentevaste periode van de oude hypotheek en de gekozen rentevaste periode voor de nieuwe hypotheek.

Bij sommige geldverstrekkers kun je ook tussentijds via rentemiddeling profiteren van een lagere dagrente. Er wordt dan een nieuwe gemiddelde rente berekend, waarbij men rekening houdt met de rente voor de resterende rentevaste periode en de rente voor de nieuw af te sluiten rentevaste periode. De rente die je gaat betalen is dan lager dan de oude rente, maar ligt hoger dan de dagrente.

Rentevaste periode

Tijdens de rentevaste periode blijft de rente van jouw lening ongewijzigd. Je kunt kiezen uit verschillende perioden bijvoorbeeld 5, 7, 10, 15 of 20 jaar vast. Aan het einde van de periode kun je opnieuw kiezen voor een nieuwe rentevaste periode tegen de dan geldende rente. Over het algemeen geldt dat de rentestand van een langere periode hoger is dan die van een kortere.

Restant hoofdsom

De nog openstaande (hypothecaire) schuld na aftrek van alle (administratieve) aflossingen en kosten. Ook wel pro-resto hoofdsom genoemd.

Risicopremie

Dit is de premie die in rekening wordt gebracht voor jouw overlijdensrisicoverzekering. Bij een spaarhypotheek bestaat jouw premie meestal uit twee delen

· het ene deel betaal je voor de overlijdensrisicodekking in jouw spaarpolis,

· het andere deel is een spaarpremie om het verzekerde kapitaal mee op te bouwen.

Roerende zaken

Alles wat niet aard- en nagelvast is verbonden aan een onroerend goed.

Royeren

Uitschrijven/doorhalen van een hypotheek uit het Hypotheekregister bij het Kadaster.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie