S

S

Servicekosten

De maandelijkse bijdrage van eigenaren van een appartement aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) waarmee de onderhoudskosten, premie voor de opstalverzekering en de schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten betaald worden en waarmee een reserve wordt gevormd voor groot onderhoud aan het pand.

Spaarbeleggingshypotheek

Een hypotheekvorm, ook wel hybridehypotheek genoemd, waarbij je het kapitaal, benodigd voor het aflossen van de hypotheek, door middel van sparen, beleggen of een combinatie daarvan opbouwt in een levensverzekering. Je hebt gedurende de looptijd de mogelijkheid om te wisselen tussen sparen en beleggen. Hierdoor kun je zelf bepalen op welke wijze je het kapitaal opbouwt. Aan het wijzigen van de verhouding tussen sparen en beleggen zijn meestal kosten verbonden, raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden. Deze hypotheekvorm kun je niet meer afsluiten.

Spaarhypotheek

Deze hypotheek bestaat uit twee delen: een aflosvrije lening en een daaraan gekoppelde levensverzekering. Over de lening betaal je maandelijks rente. De lening wordt op einddatum in één keer afgelost met de opbrengst uit de levensverzekering. De premie van de levensverzekering bestaat uit een spaar- en risicopremie. De risicopremie betaal je voor de meeverzekerde overlijdensrisicodekking. In de meeste gevallen is de hoogte van de overlijdensrisicodekking gelijk aan het op te bouwen spaarkapitaal. Deze hypotheekvorm kun je niet meer afsluiten.

Spaarpremie

De premie van de spaarverzekering van een spaarhypotheek bestaat uit een risico- en een spaarpremie. De spaarpremie wordt voor je gereserveerd. Je ontvangt hierover een rentevergoeding, die gelijk is aan het rentepercentage van jouw lening. Op de einddatum van de verzekering komt het verzekerd kapitaal tot uitkering. Hiermee kan de lening in één keer worden afgelost.

Splitsingsakte

Het opdelen van een flatgebouw in appartementen wordt splitsen genoemd. Dit splitsen gebeurt via een notariële akte, de splitsingsakte. Na splitsing kunnen de appartementsrechten afzonderlijk worden verkocht. Meestal moet de gemeente toestemming voor de splitsing verlenen.

Stichtingskosten

De stichtingskosten bestaan uit de koop-/aannemingssom dan wel de kosten volgens de begroting van een bouwkundig bedrijf, eventueel (indien en voor zover deze niet zijn inbegrepen in de

koop-/aannemingssom) vermeerderd met:

· de kosten van de grond

· de kosten van onroerende installaties

· de kosten van risicoverrekening

· het architectenhonorarium

· de kosten van dagelijks toezicht

· de rente verschuldigd over vervallen bouwtermijnen van de aankoop van grond en/of aannemingsovereenkomst

· de kosten van aansluiting op de nutsvoorzieningen

· de legeskosten

· omzetbelasting

· de kosten van meerwerk

· de kosten van afkoop van toekomstige canonverplichtingen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie