T

T

Taxatie

Aan de hand van een taxatie wordt de marktwaarde van een woning vastgesteld. De taxateur (meestal een makelaar) houdt bij het vaststellen van de waarde onder meer rekening met:

· het type woning

· de grootte van de woning

· staat van onderhoud

· de ligging van het pand

· de prijs van vergelijkbare huizen.

De taxateur moet onafhankelijk zijn en mag niet betrokken zijn bij de aan- en verkoop van de woning. De taxatie, en ook het opmaken van het taxatierapport, moet worden uitgevoerd door een erkend makelaar, Register makelaar Taxateur (RMT) genoemd. De (makelaar-)taxateur moet gecertificeerd zijn.

Taxatierapport

Het rapport dat volgens een vastgesteld model wordt opgemaakt na het uitvoeren van een taxatie. Dit rapport geeft:

· een omschrijving van de woning

· de staat van onderhoud

· de indeling, de inhoud en oppervlakte

· een indicatie van de marktwaarde.

Een taxatie is altijd een momentopname. Voor het verkrijgen van een hypotheek mag een taxatierapport niet ouder zijn dan 3 tot 6 maanden.

Tophypotheek

Een tophypotheek betekent dat de hoogte van de hypotheek hoger is dan de waarde van de woning. Indien je een woning financiert zonder eigen middelen heb je dus een tophypotheek. De geldverstrekker rekent voor een tophypotheek een renteopslag vanwege het grotere risico van het niet terug ontvangen van de lening. Hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie hebben deze topopslag niet omdat deze leningen gegarandeerd terugbetaald worden vanwege de borgstelling van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

Traditioneel levenhypotheek

Bij een levenhypotheek sluit je gelijktijdig met de hypotheek een levensverzekering af. Je lost gedurende de looptijd niets af, waardoor de renteaftrek gedurende de looptijd maximaal blijft. Naast de rente betaal je premie voor de levensverzekering. De premie betaal je voor de kapitaalsopbouw (waarmee de hypotheek wordt afgelost) en voor het afdekken van het overlijdensrisico. De uitkering op de einddatum bij in leven zijn van de verzekerde is meestal voor 60% gegarandeerd en kan belastingvrij worden opgebouwd. Daarnaast deel je mee in de winst van de verzekeringsmaatschappij. Het eindkapitaal wordt bepaald door het gegarandeerde kapitaal plus de grootte van de jaarlijkse winstbijschrijvingen gedurende de looptijd. Deze hypotheekvorm kun je niet meer afsluiten.

Transportakte

Ook wel leveringsakte genoemd. Een officieel document dat door de notaris wordt opgemaakt en waarmee het eigendom van een huis officieel wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar.

Transportkosten

De kosten die de notaris in rekening brengt voor het opmaken van de transportakte inclusief BTW, registratie- en kadastrale kosten.

Tweede hypotheek

Een hypothecaire geldlening die als tweede in rang in het hypotheekregister wordt opgenomen. De hypotheekverstrekker van een tweede hypotheek kan, in geval van wanbetaling, pas zijn geld opeisen als alle schulden aan de eerste hypotheekhouder zijn voldaan.

Vandaar dat de geldverstrekkers alleen een tweede hypotheek verstrekken als zij de eerste hypotheek ook verstrekt hebben.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie