U

U

Unit

Een unit is een participatie/aandeel in een beleggingsfonds. Met de premie van een beleggingsverzekering worden maandelijks units (beleggingseenheden) aangekocht welke moeten zorgen voor het op te bouwen eindkapitaal.

Unit linked verzekering

Een verzekering waarbij het eindkapitaal opgebouwd wordt door de premies te beleggen in één of meer beleggingsfondsen. Met de premies worden maandelijks units aangekocht. Vaak kan worden gekozen uit aandelen-, obligatie- en mixfondsen.

Universal-life verzekering

Een universal-life verzekering is vaak unit linked. Dit betekent dat de kosten die gemaakt worden voor de dekking van het overlijdensrisico maandelijks onttrokken worden uit de waarde van de verzekering door een aantal units te verkopen. De maandelijkse premie wordt eerst geïnvesteerd in units. De kosten van de verzekering worden betaald door units te verkopen. Voordeel is onder meer dat alleen units verkocht worden voor daadwerkelijk gemaakte kosten. Premies van dit soort verzekeringen zijn vaak lager dan de traditionele levensverzekeringen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie