Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten 2020

Dynamis: Vraag naar bedrijfsruimte zeer gevoelig voor economische schommelingen

De dynamiek in de bedrijfsruimtesector is zeer afhankelijk van de staat van de economie. Een eventuele coronacrisis kan dan ook grote gevolgen hebben voor de vraag naar dit type vastgoed. Zoals eerder bleek in 2009 leidt een conjuncturele dip direct tot een afnemende vraag. Recenter veroorzaakte de afzwakkende economische groei in 2019 al dalende opnamevolumes van bedrijfsruimte.

Dit blijkt uit de 13 regiorapportages Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten 2020 van Dynamis.

Eventuele crisis gaat de bedrijfsruimtesector in een neerwaartse spiraal duwen

Als de huidige coronacrisis leidt tot lagere economische groei of zelfs krimp, zal de vraag naar bedrijfsruimte hier direct de negatieve gevolgen van ondervinden. Door het sterk conjunctuurgevoelige karakter van de bedrijfsruimtesector ligt een verder dalende vraag in het verschiet, het reeds afzwakkende opnamevolume zal in 2020 verder in een neerwaartse spiraal terechtkomen.

Bekijk uw regiorapport

Economische krimp leidde in 2009 al tot sterk dalende vraag

Stagnatie van de economische groei of zelfs krimp heeft in het verleden al direct de opnamevolumes van bedrijfsruimte geraakt. De daling van het BBP met bijna 4% in 2009 leidde in dat jaar al tot een terugval in de opnamevolumes van maar liefst een kwart. Het kostte vervolgens twee jaar van sterke opnamegroei om weer het niveau van 2008 te bereiken.

Opnames van bedrijfsruimte zwakken in 2019 af op hoog niveau

In 2019 zijn de gevolgen van economische stagnatie al zichtbaar geworden in de vraag naar bedrijfsruimte. Door een krimp van de opnamevolumes met 5% op jaarbasis, is een einde gekomen aan drie jaar van aanhoudende groei. Ondanks de terugval is er nog sprake van een bijzonder hoog opnameniveau, in 2019 is maar liefst 750 duizend m² bedrijfsruimte meer in gebruik genomen dan gemiddeld in de afgelopen zeven jaar.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie