Symposium 2017

Terugblik
Op donderdag 16 februari jl. vond voor de vijftiende keer het Dynamis Sprekende Cijfers Symposium plaats op het ss Rotterdam. Tom van 't Hek heette de aanwezigen welkom en fungeerde als dagvoorzitter. Hierna was het woord aan Wilfred van der Neut die in het kort over Dynamis vertelde, waarna Frank Verwoerd (Research Manager) dieper in ging op het jaarrapport Sprekende Cijfers Woningmarkten 2017 en het thema 'Verkiezingen 2017: aanpassingen in het woningmarktbeleid nodig?!'.

Frank Verwoerd geeft in zijn presentatie aan dat het woningtekort in veel regio’s, met name in de Randstad, leidt tot bovenmatige prijsstijgingen. Het aantal afgegeven bouwvergunningen ligt voor aankomend jaar wederom lager dan de geprognosticeerde huishoudensgroei. Belangrijke oorzaak ligt verweven in het beleid van duurzame verstedelijking dat werd geïntroduceerd in de crisisjaren. Veel provincies wijzen nieuwbouwplannen van gemeenten af. Het huidige ruimtelijk ordeningsbeleid is de hoofdreden van de extreme krapte en prijsstijgingen in stedelijke gebieden. “Het stringente beleid van duurzame verstedelijking die vooral op lange termijn voor een evenwichtige marktverhouding zorgt, levert op korte termijn extreme krapte op met bovenmatige prijsstijgingen als gevolg. Een marktsituatie die vooral de portemonnee van de consument raakt" volgens Frank Verwoerd.

Friso de Zeeuw, Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling, TU Delft ging in zijn presentatie in op de sprekende beleidsvoorstellen. Volgens Friso de Zeeuw moet de aanpak korte termijn zijn: ‘vooruit, geef gas!’. Dit betekent dat de Rijksoverheid met steden, provincies en metropoolregio’s de volgende afspraken moet maken:

  1. binnen twee jaar verhoging van de woningbouwproductie met 25%;
  2. stagnerende bestaande en kleine nieuwe locaties vlottrekken: ‘ontslakken’;
  3. professionele aanjaagteams (met directe toegang tot bestuurders) ruimen knelpunten op;
  4. met betrokkenheid marktpartijen en corporaties;
  5. Nu geen aanpassingen in de leencondities en hypotheekrenteaftrek.

Aansluitend vond onder leiding van Tom van 't Hek de discussie plaats over het gewenste beleid met:

  1. Gerrie Elfrink (SP) - Wethouder Arnhem
  2. Roald van der Linde (VVD) - Lid van de Tweede Kamer
  3. Stefan Kroon (D66) - Gemeenteraadslid Rotterdma
  4. Wilfred van der Neut - directeur Dynamis

Als afsluiter van de middag vertelde Ruben van Zwieten en dominee op de Zuidas en aan het Weena over de taal van de verbeelding. Hij gaf mooie voorbeelden en anekdotes.

Het symposium is ook op video vastgelegd door Zand & Zink. Bekijk de video impressie van het symposium.