In twee derde van de gemeenten neemt het aantal verkopen af

In twee derde van de gemeenten neemt het aantal verkopen af

Geschreven door Rogier Weck op 23 januari 2019

Doorstroming als oplossing voor het tekort aan nieuwbouw

In 2018 wisselden circa 231.000 woningen van eigenaar, dit zijn maar liefst 20.000 woningen minder dan in het voorgaande jaar. Het lagere aantal verkopen wordt veroorzaakt door zowel het gebrek aan aanbod als de hoge woningprijzen. In alle Nederlandse provincies is deze dalende verkooptrend zichtbaar. Om de dynamiek op gang te houden is het van belang dat er voldoende aanbod beschikbaar komt. Aangezien de nieuwbouw op korte termijn niet zal leiden tot een toename van het aanbod, moet de doorstroming van huishoudens gestimuleerd worden. Dit blijkt uit de twaalf regiorapportages Sprekende Cijfers Woningmarkten Q4 2018 die Dynamis vandaag heeft gepubliceerd.

Keuzemogelijkheden worden steeds beperkter op de woningmarkt

Woningzoekers kunnen vergeleken met een jaar eerder kiezen uit ruim 15.500 minder woningen. De regionale verschillen zijn echter groot. Waar de forse aanboddalingen in Noord-Holland ten einde zijn gekomen, staan in de provincie Drenthe bijna een derde minder woningen te koop dan een jaar geleden. Ook in andere provincies buiten de Randstad zijn aanzienlijke dalingen geregistreerd, zo neemt het beschikbare aanbod nu ook in Groningen (-28%), Friesland (-24%) en Zeeland (-24%) sterk af.

Woningprijzen stijgen met bijna een kwart in Rotterdam

De Nederlandse woningprijzen vertonen uiteenlopende trends. In een deel van de regio’s zijn de woningprijzen dusdanig hoog, dat de toename minder sterk wordt. Zo vindt in Amsterdam al twee jaar een afvlakking van de prijstoename plaats. Hiertegenover staan gemeenten waar het prijsplafond nog niet is bereikt. Zo werden afgelopen jaar in onder andere Rotterdam (+23%) en Utrecht (+18%) nog forse prijsstijgingen genoteerd.

Sterkste afname van de verkopen in Den Haag

Door de combinatie van het gebrek aan aanbod en de hoge woningprijzen wordt het voor veel huishoudens steeds lastiger om een woning te vinden die aan hun wensen voldoet. Vooral bij gemeenten met meer dan 50.000 inwoners is een duidelijke terugval in de verkoopcijfers zichtbaar. In maar liefst vier op de vijf grote gemeenten zijn minder woningen verkocht dan in 2017. Zo viel onder andere in Den Haag (-1.450) en Utrecht (-1.250) het aantal verkopen fors lager uit.

Doorstroming als oplossing voor de beperkte nieuwbouwproductie

De huidige nieuwbouwproductie blijkt wederom niet afdoende te zijn om het aanbod op peil te houden. Op basis van het gebrek aan plancapaciteit en de overvolle orderportefeuilles van de Nederlandse bouwsector is het de verwachting dat de nieuwbouwproductie op korte termijn niet fors zal gaan toenemen. Het is derhalve van belang om zo effectief mogelijk de voorraad uit te breiden. Met de realisatie van elke nieuwbouwbouwwoning moet een keten van verhuisbewegingen in gang worden gezet. Hiervoor moet naast de huidige vraag ook de woonbehoefte binnen elke gemeente goed in kaart worden gebracht.

Bekijk hier alle regio rapportages Sprekende Cijfers Woningmarkten Q4 2018

Meer weten over dit onderwerp?

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie